سخنرانی لطیف پدرام ( کامل، با ماجرای اخلال)

زنده گیــنـامـــۀ مسعود بزرگ ( رح )

سخنان آموزنده از مسعود بزرگ(رح)

سیاسی

نوشته شده توسط عبدالحی خراسانی
اخبار
نمایش از 01 خرداد 1394
پرینت

شب تاريك و بيم موج و گردابى چنين هايل !

یادداشت از : عبدالحی خراسانی
در سپهر سياست و اجتماع سوارانى مى بينم،كه تير به تاريكى رها مى كنند !؟چرا؟
تمام رجال تاجيك بايد متوجه باشند كهحملات بى هدف به هريك از شخصيت هاى سياسى تاجيك آب به آسياب دشمن انداختن است ! هيچكدام مصؤن و مبرا از نقد نيستند همگى كم و بيش اشتباهاتى داشته اند و دارند، ما نبايد براى جبران اشتباهاتمان بدنبال يك شخصيت قربانى باشيم !


گر حكم شود كه مست گيرند
در شهر هر آنكه هست گيرند
حمله به يك شخصيت در واقع حمله به تمام شخصيت هاى سياسى تاجيك مى باشد در صورتيكه انتقاد ها استوار بر معيار و ميزان نباشد !
ما بايد انصاف داشته باشيم و شخصيت ها را با توجه به إمكانات و موقعيت شان و خدمت ايكه به مردم انجام مى دهند، مورد ارزيابى قرار بدهيم و واقعيت ها را مد نظر داشته باشيم.

و اما سخنى هم با روشنفكران تاجيك !
قبل از اينكه قدم و قلم برداريد استراتيژى خود را تدوين كنيد؛
الف : هويت خود را تعريف كنيد؛
ب : هدف خود را مشخص نماييد ؛
ج : جهان بينى خود را تدوين كنيد ؛
د : موقف سياسى خود را در باره حكومت وحدت ملى رسماً اعلام نماييد، روز ها منتقد و شب ها مجاور دايمى ارباب قدرت نباشيد ؛
ه : آدرس اپوزيسيون سياسى خود را مشخص بسازيد؛
و : قاعده بازى ، معيار قضاوت، خط و مش سياسى و چشم انداز آينده را ترسيم كنيد؛
ز : فرد گرايى را رها و نهاد محورى را ايجاد، تقويت و احياء نماييد .

نكته :
نصيحتى هم به جوانان با احساس و خون گرم خراسانى ( تاجيك ) دارم كه مواظب باشيد مواد سوخت تنور سياستمداران ايكه جهان بينى شان از طول لندكروزر هاى شان كوتاه تر است نگرديد!
هر نوع اختلاف پراگنى ميان چهره هاى مطرح تاجيك به نفع دشمن است و تقسيم نمودن جمعيت يا شوراى نظار به چند پارچگى خيانت آشكار به مكتب شهيد مسعود عزيز مى باشد .

مسعود فقط يك تصوير نيست !
مسعود يك تفكر است ؛
مسعود يك مكتب است ؛
مسعود يك هويت است ؛
مسعود تجلى فراز و فرود يك تمدن است ؛
مسعود يك هدف مقدس در جهت احياى عظمت تمدنى ماست ؛
هر فاسد و ولگرد سياسى نمى تواند مدعى جانشينى مسعود باشد ، در حاليكه نه تقواى او را داشته باشد و نه اخلاق او را و نه هدف او را ...
اگر يك آدم بى هدف و استفاده جو كه نه معتقد به مكتب مسعود است و نه هدف و آرمان او را مى شناسد چهل سال هم با مسعود بوده باشد يك پول سياه نمى ارزد ، چه رسد به اينكه تصادفاً يك نماز بى وضو پشت سر او اداء نموده باشد !

چهره هاى آماتور ايكه نه در حيات مسعود او را درك نموده بودند و نه بعد از شهادت اش ...!
نمى توانند امروز مدعى زعامت مكتب كسى باشند كه بعد از اسماعيل سامانى سومين شخصيت تاريخى ما محسوب مى شود .
اويس قرنى بروايت تاريخ بهتر از بسيارى از صفه نشينان، محمد ( ص) را درك كرده بود كه به رداى او مى ارزيد !
مسعود در هويت تمدنى كل فلات ايرانشهر قابل تعريف است و در جهان اسلام و جهان بشريت به عنوان يك مجاهد و آزادى خواه شناخته مى شود .

سياستمداران تاجيك اگر با وحدت و يكپارچگى كنار هم نيايند و صادقانه ميراث بزرگ شهد استاد برهان الدين ربانى ، جمعيت اسلامى افغانستان را باز سازى نكنند بايد بدانند كه در حلقه هاى محاط به فاسدان و متملقان محكوم به زوال و فنا خواهند بود .
تمام شخصيت هاى فعلى تاجيك بايد اين نكته را درك نمايند كه مبرا از نقد نيستند و همگى كم و بيش بعد از موافقت نامه ء بن اشتباه نموده اند، اما هنوز براى جبران دير نشده است .
ما ضرورت به يك نهاد پر قدرت داريم تا آرمانهاى استراتيژيك ما را در جهت رسيدن به نقطه هدف مديريت و رهبرى نمايد و اين مهم تنها با دموكراتيزه نمودن ساختار و تجديد نظر اساسى در اساسنامه و مرامنامه جمعيت اسلامى افغانستان قابل دستيابى مى باشد .
تقسيم نمودن جمعيت به جناح بدخشان و هرات و پنجشير و بلخ خيانت به اهداف بلند و استراتيژيك مردم ماست !
اگر رجال سياسى و ارباب قدرت با درايت و درك درست شرايط دشوار امروز متحدانه براى احياى تشكيلات يكجا و متحد نشوند مطمئن باشند كه نسل جوان از آنان عبور خواهند كرد!
جهاد و مقاومت در چند چهره خلاصه نمى شود كه يك ملت و يك سرزمين مجاهد بود و هست !
آزادى ، دموكراسى و حقوق بشر از دستاورد هاى اساسى انسان متمدن و حق محور امروز است كه نمى توان از كنار ان گذشت اما بايد إن را بدرستى فهميد و به نيكويى بكار گرفت !
فضاى عمومى بيش از اين را بر نمى تابد و رنه در مجلس رندان خبرى نيست كه نيست !
بهم يگانه شويد اى عقابهاى غيور
كه كرگسان پى تاراج تان يگانه شوند !

عبدالحی خراسانی

نظرات   

 
0 #1 ذبیح الله نصرت 1394-03-01 14:18
پیشنهادعالی برای همگان است.
بازگو کردن
 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

مطالب دیگر

برگ تاجیکان در رخنامه

 

 

 

 

 

 

تاجیکان در قرن بیستم

پایگاۀ آزاده گان تاجیکستان

خبرها و نوشتارها در بارۀ تاجیکستان، در پایگاۀ آزاده گان . ببینید :


 

| + - | RTL - LTR
برای حمایت از ما امتیاز دهید