سخنرانی لطیف پدرام ( کامل، با ماجرای اخلال)

زنده گیــنـامـــۀ مسعود بزرگ ( رح )

سخنان آموزنده از مسعود بزرگ(رح)

سیاسی

نوشته شده توسط صبور رحیل
اخبار
نمایش از 06 خرداد 1394
پرینت

با تحمیل هویت تکقومی کشور را به یوگوسلاویای تیتو تبدیل نکنید، ورنه چشم به راه یوگوسلاویای ملاسویچ هم باشید!

نبشته از : صبور رحیل
طرح به رسمیت شناختن احمدشاه ابدالی به صفت موسس افغانستان یک طرح فاشیستی بسیار خطرناک است که کار مصادرۀ هویت این کشور را به نفع یک قوم تکمیل می کند.

 

نام کشور، ترمینولوژی ملی و سرود ملی بود و حالا تاسیس کشور توسط احمدشاه ابدالی و پیش کردن این طرح به مجلس چیزی جز تکمیل مصادرۀ هویت کشور به نفع یک قوم نیست. فاشیزم قومی با تکقومی ساختن حاکمیت سیاسی و تامین سلطه اش بر مجاری اقتصادی کشور، حالا به فکر تحمیل هویت قومی نیز شده است.
احمقانه ترین برداشت از تاریخ همین است که یک پادشاه را کسی موسس یک کشور بداند. پادشاهی و آنهم پادشاهی از نوع قرن هفدهم، هیچ پیوندی با مفهوم مدرن تشکیل کشورملتها ندارد. اگر پادشاهان موسسین کشوری بوده باشند، باید موسس هندوستان کنونی ظهیرالدین محمد بابر باشد. اگر قومیت پادشاه بتواند حاکمیت قومی را دلیلی شود، در آن صورت، حاکمیت کدام پادشاه و قومش را باید اساس قرار داد؟ طاهریان، سامانیان، صفاریان و غوریان تاجیک؟ غزنویان قرلق؟ چنگیزیان مغول؟ تیموریان ترک؟ هوتکیان و یا ابدالیان پشتون؟ چرا باید تاسیس این کشور به نام کدام پادشاه باشد؟ اما اگر به تاریخ بر می گردید و اگر این کشور پنجهزار سال تاریخ دارد چرا موسس این کشور جمشید (یما) نباشد، چرا احمدشاه ابدالی؟ حتی اگر ساخته شدن اولین حکومت پشتونی در منطقه مطرح باشد، بازهم باید میرویس خان هوتکی موسس اولین حکومت پشتونی باشد؛ چرا احمدشاه ابدالی؟ وانگهی این سرزمین که تنها مال پشتونها نیست که باید تشکیل اولین حکومت پشتونی را تشکیل کشور به حساب بیاوریم.
این طرح نهایت خودخواهانه و احمقانه است. خودخواهانه به خاطری که خواست شماری فاشیست و بیماراندیشه است و احمقانه به خاطری که هیچ پایۀ منطقی ندارد و مبتنی بر جهالت محض است. همچو طرحی نادیده گرفتن حقوق و هویت اقوام دیگر است. این طرح حذف هویت اقوام دیگر است. همچو حرکتی هرگونه زمینه برای همنوایی قومی را می کشد. این حرکت امتیازات قومی ایجاد می کند. همین حالا هم سرود ملی، نام افغانستان و ترمینولوژی ملی پشتو و تحمیل آن بر زبان فارسی سبب تنشهای گستردۀ قومی شده است. کار مجلس باید رفع این تنشها با پذیرش هویتهای اقوام همۀ کشور و بازتاب آن در نمادهای ملی باشد نه اضافه کردن به امتیازات یک قوم.
هیچ کشوری را نمی شود در عصر حاضر با تحمیل به وجود آورد یا به ثبات، رفا و آرامش رساند. تجزیۀ کشورها همین حالا روی خطوط قومی و به خاطر موجودیت بیعدالتی های اجتماعی ادامه دارد. عراق و سوریه مثال نزدیک و یوگوسلاویا مثال دورترش می باشد. مضمون و بهانۀ تداوم جنگ در عراق و سوریه چیزی نیست جز عدم مشارکت و تحمل هویتها و حقوق اقوام. مشارکت سیاسی و پذیرش همه هویتها در هویت جمعی است که سبب ثبات، امنیت و رفاه اقتصادی و اجتماعی می شود. این حرکتهای تحمیلی به مثابۀ ماینها و بمهای ساعتی اند که در جامعه جابجا می شوند. از همان لحظۀ تحمیل یک امتیاز نامشروع قومی این ساعت این بم به تک تک و شمارش معکوس آغاز می کند. آرامش از همان لحظه از فضای اعتماد روحی و روانی مردم رخت برمیبندد.
یگانه راه ثبات و پایش در یک کشور کثیرالقومی در مشارکت همه اقوام در هویت، قدرت و ثروت است؛ نه در تحمیل فاشیستی یک هویت و یا حاکمیت یک قوم بر قدرت سیاسی و منابع ثروت! اما این طرح بخشی از یک حرکت نهایت خطرناک است و کشور را وارد یک میدان خونین دیگر جنگ داخلی می سازد. فاشیستهای قومی تصور می کنند که میدان خالی است. اما مردم ما نسبت به هر زمان دیگری هشیاری و حساسیت هویتی و قومی پیداکرده اند. کشتار رهبران و بزرگان قومی میدان را خالی نکرده است، بلکه سبب وضعیتی شده است که فاشیزم توانایی پیش بینی واکنشهای ذخیروی در جامعه را از دست بدهد. این وضعیت بسیار فریبنده و نهایت خطرناک است.
فاشیستهای تمامیتخواه قومی در درون و برون حزب افغان ملت، همزاد طالبان اند و ریشه و بنیاد هردوی شان در پاکستان است. استراتیژی پاکستان تداوم جنگ و یا تحمیل حکومت مزدور در کشور است. وظیفۀ فاشیزم قومی تضمین تداوم جنگ در گونۀ دامن زدن به نقاق اجتماعی و قومی است. طرح تحمیل امتیاز تاسیس این کشور به احمدشاه ابدالی از طریق مجلس نمایندگان برای نصب عکسهای احمد شاه ابدالی در دفاتر بخشی از همین استراتیژی است که مجری آن فاشیزم قومی و سازماندهنده اش حزب فاشیستی افغان ملت است.
قصابان فاشیست به فکر چربوی حاکمیت تکقومی خود بر کشوری اند که در چنگال تروریزم، حکومت فاسد، اقتصاد وابسته، مواد مخدر و هزاران مشکل دیگر در حال جان کندن است.

مجلس نمایندگان باید نگذارد همچو طرحی در مجلس پیش شود. وانگهی مفاهیمی از قبیل معرفی موسس کشور کار مجلس نمایندگان نیست. این کار باید شامل قانون اساسی باشد و قانون اساسی را مجلس موسسان (لویه جرگه) تصویب و تعدیل می کند، نه شورای ملی!

به گفتۀ یکی از دپلوماتهای پیشین کشور- این طرح هزاران بار بزرگتر و مهمتر از پذیرش و رد یک وزیر و یک کابینه است.
هرگونه معامله گری، سهل انگاری و بیتوجهی به این مسالۀ بزرگ مسوولیت ننگین تاریخی پیامدهایش را به دوش وکیلان خواهد گذاشت. تحمیل تمامیتخواهی و پذیرش این تحمیل پیامدی جز انفجار خشم و نارضایتی اجتماعی ندارد.

اگر قرار باشد عکس احمدشاه ابدالی- البته نه به صفت مؤسس افغانستان- در دفاتردولتی گذاشته شود، باید عکس شخصیتهایی از اقوام دیگر نیز در گذاشته شود. یکی از پیشنهادات اینست که باید عکس احمدشاه مسعود نیز به مثابۀ قهرمان ملی کشور در کنار احمدشاه ابدالی گذاشته شود. عکس کاتب هزاره و یا عبدالعلی مزاری- هرچه خود هزاره ها خواسته باشند، نیز باید در نظر گرفته شود. ورنه از هرگونه تحمیل یک جانبه باید جلوگیری شود.
وکلای محترم،
برای جلوگیری از دریاهای خون در فردا، همین امروز سر این چشمۀ خونین، ننگین و چرکین را ببندید. این وظیفۀ نمایندگان مجلس است و این ممکن نیست مگر با جلوگیری از تحمیل یک جانبه و یا تامین مشارکت و حضور همگانی.

نظرات   

 
0 #1 منم خراسانی 1394-08-28 14:32
بنام خداوند یکتا ومهربان
احمدشاه ابدالی همان کسی بود میراث گنده اش باعث بد بختی های خراسان زمین شد و همچنان وی یکی از خاینینی بود که نام چندین هزار ساله این کشور "خراسان" را مختص به یک قوم یعنی پشتون هانمود.در اختشاش بر این موضوع کسی بنام زمردشاه پنجشیری تغیان نمودو مرد را برعلیه تبدیل نام خراسان به افغانستان واداشت و مقابله نمود. اما همان احمدشاه ابدالی که امروز بنام احمدشاه بابا مشهور است او را بایاد سوگند به خدا و قران پاک که ما مذاکره میکنیم در این مورد خواسته او را بی رحمانه به شهادت میرساند. و خراسان را به مستعار افغانستان مختص به یک قوم نام گذاری میکند
:sigh:
بازگو کردن
 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

مطالب دیگر

برگ تاجیکان در رخنامه

 

 

 

 

 

 

تاجیکان در قرن بیستم

پایگاۀ آزاده گان تاجیکستان

خبرها و نوشتارها در بارۀ تاجیکستان، در پایگاۀ آزاده گان . ببینید :


 

| + - | RTL - LTR
برای حمایت از ما امتیاز دهید