سخنرانی لطیف پدرام ( کامل، با ماجرای اخلال)

زنده گیــنـامـــۀ مسعود بزرگ ( رح )

سخنان آموزنده از مسعود بزرگ(رح)

سیاسی

نوشته شده توسط شورای عالی همبستگی تاجیکان
اخبار
نمایش از 16 خرداد 1394
پرینت

گزارش همایش بخش زنان شورای عالی همبستگی تاجیکان افغانستان
"نقدی برکارکردهای حکومت به اصطلاح وحدت ملی"
بخش زنان شورای عالی همبستگی تاجیکان افغانستان، به روز جمعه 15ام جوزا/ خرداد نشستی را با حضور صدها تن بخش زنان شورا و از اعضای رهبری شورا، هریک عبدالرحیم حیدری رییس اجراییه، غلام محمد محمدی معاون شورا، عبدالحی مرام مسوول فرهنگی، آقای الله نظر آریایی مسوول بخش امنیتی، آقای عبدالفتاح همدرد مسوول مالی، آقای رهگذر فرزام مسوول جوانان و بقیه اعضای دبیرخانه شورا و فعالین حقوق زنان، نخبه گان سیاسی و رسانه های همه گانی در کابل برگزار کرد.

 

شورای عالی همبستگی تاجیکان افغانستان از بدو تاسیس و نخستین همایش بزرگ سراسری در 16ام دلود سال 1393 تا این دم پیوسته بر مواضع اساسی و اصول نامه بنادین خود تاکید کرده و حکومت نام نهاد وحدت ملی را با سیاست های انحصار طلبی و پنهان کاری های سیاسی به نقد و چالش کشیده است. شورای عالی همبستگی تاجیکان که متشکل از نیروهای فعال و نخبه کشور می باشد با حضور فعال خویش همیشه سیاست بازی های فریبنده و تک روی های اشرف غنی را به نقد گرفته و راهکارهای مناسبی برای برون رفت از این مذیقه سیاسی به شهروندان کشور مطرح کرده است. از همین رهگذر بود که بخش زنان شورای عالی همبستگی تاجیکان افغانستان در نخستین فصل سال 1394 طی همایشی بزرگ کارکردهای حکومت به اصطلاح وحدت ملی را به نقد و چالش کشیده و هر یک از اعضای رهبری شورا در زمینه ابراز نظر نمودند.
این همایش با تلاوت چند از کلام الله مجید توسط بانو دینا یکی از قاریان شهیر کابل آغاز گردیده و در ادامه بانو عطیه مهربان گرداننده این همایش با خوانش مقدمه ی کوتاه نشست امروزی را به حاضرین معرفی نموده و حضور یافتن همه ای خواهران و برادران را در این همایش خوش آمدید گفتند. پس از آن بانو فرشته حضرتی یکی از بنیادگذاران شورای عالی همبستگی تاجیکان افغانستان و فعال حقوق زن در کشور، مواضع و سیاست گذاری های شورا و هدف برگزاری همایش را به معرفی گرفته و اشاره کردند، که شورای عالی همبستگی تاجیکان افغانستان، متعهد به کارهای بنیادین و اساسی در فرایند نهادینه شدن روند دموکراسی و نظام سیاسی برپایه عدالت ملی در کشور می باشد. او در جای دیگری از کارکردهای حکومت به اصطلاح وحدت ملی انتقاد نموده و اشاره کردند که متاسفانه سیاست گذاری ها در کشور برپایه تفکر قبیله ای و عشیره ای است که این سنت نامیمون در درازنایی تاریخ تا امروز به میراث مانده و هیچ گاهی نتوانسته ایم که از زیر سایه سنگین این سنت ننگین بیرون آیم و سیاست گذاری های مان را برپایه تفکر انسانی و عدالت محور تعریف کنیم، تا تمام شهروندان کشور بتوانند بدون در نظرداشت تعلقات فرهنگی، قومی، زبانی، مذهبی و... در کنار هم زیست نمایند. امروزه برهمه شما معلوم است که سیاست گذاری های حاکمیت غنی برپایه همان سنت ایلجایی و قومی شکل و پهن گردیده است که می توان از حذف صریح تاجیکان از بدنه ای قدرت سیاسی اشاره کرد و جایگاه خالی زنان تاجیکتبار را در کابینه اشرف غنی نشانه گیری کرد، که خود نمایانگر این واقعیت بوده و است. وی همچنان در جای دیگری در پیوند به حقوق شهرندی هم وطنان هندوباوران اشاره نموده و گفتند؛ وقتی یک شهروند هندوباور ما در افغانستان از مادر افغانستانی و پدر افغانستانی زاده می شود، و تابیعت افغانستان را دارد، اما از لحاظ حقوق و جایگاه سیاسی به دلیل هندو باوری اش از حقوق شهروندی محروم می شود، اما بانوی اول کشور یعنی لورا غنی که لبنان الاصل افغانستانی و مسیحی می باشد، می تواند از حقوق و جایگاه سیاسی برخوردار باشد و بانو اول کشوری می شود که 99درصد آن مسلمان هستند، اما متاسفانه به دلیل عدم درک و بی عدالتی مضاعف در این کشور شهروندان هندوباور ما که اقلیت کوچک دینی هستند از حق سیاسی محروم گردیده اند که جای بسا تاسف است. در ادامه دکتر لطیف پدرام دبیرکل حزب کنگرۀ ملی افغانستان و رهبر اپوزیسیون حکومت وحدت ملی به ارایه سخن پرداخته و در چهار رویکرد مواضع اپوزیسیون و حزب را توضیح دادند:
- نگاه انتقادی به شکل گیری حکومت به اصطلاح وحدت ملی و مداخله صریح آمریکا در پایه ریزی این حکومت؛
- توضیح و تبیین فرایند نظام سازی و نگاه های انحصار طلبانه حلقات معین در دستگاه های کشور؛
- نقدی بر سیاست های اقتصادی دولت در زمینه اشتغال زایی و نابودی فقر و پایه گذاری زیرساخت های اقتصادی در کشور؛
- و همین گونه روی چالش های امنیتی و گسترش ناامنی ها در شمال کشور و مداخلات صریح آمریکایی ها و کشاندن کشور به پایگاه جنگ نیابتی آمریکای ها در منطقه و ... صحبت نمودند
دکتر لطیف پدرام، به گونه مبسوط به توضیح و تبیین شکل گیری و دست درازی های آیالات متحده آمریکا در سیاست گذاری های داخلی کشور پرداخته و اشاره کردند که متاسفانه ما چه در سیاست گذاری های داخلی و خارجی در یک وابستگی مطلق مدیریت سیاسی قرار داریم که دیگران از آن طرف اقیانوس ها برای ما تعیین و تکلیف می کنند و این افراد قلابی ریاست جمهوری و ریاست اجراییه مهره های بازی سیاسی آمریکا اند که برای پیشبرد اهداف شوم و دراز مدت آمریکا در این کشور تعیین شده اند که این دو هیچ صلاحیت سیاست گذاری های کلان در منطقه و کشور را ندارند. وی همین گونه روی فرایند ساختارهای سیاسی کشور و شکل گیری نظام های سیاسی در فرایند اسبتداد تفکر شرقی حول محور ساخت قبیله و برتری طلبی های شوونیستی به برپایه نظام های نوین سیاسی در ساخت نظام های فدرالی صحبت نموده و اشاره کردند که تا زمانی که ساختار قدرت متمرکز به گونه ای اساسی توزیع و پخش نگردد نمی توانیم ما عدالت را به گونه دستش در تمام سطوح کشور بربتابیم. دکتر پدرام همین گونه روی سیاست گذاری های اقتصادی برپایه تفکر نیولیبرالیسم نظام سرمایه داری سطله طلب و تجربه ناکام این نظام اقتصادی در کشور صحبت نموده و چالش های امنیتی و نا امن شدن مناطق شمال و سیاست های پنهان و ایجاد کانون های جنگی به وسیله ای آمریکایی ها را توضیح داده و افزودند: سوگمندانه بایست گفت که حکومت دست ساخت آمریکایی ها در تمام سطوح ناکام بوده و آمریکایی ها با استفاده از فرصت بازهای پناه و پنهانی را برای به چالش کشیدن رقیب های دیرین شان در منطقه کشور را به پایگاه نبرد برای سطله دیگری بدل ساخته اند که نمی توانیم به ثبات و توسعه پایه دار برسیم. او هم چنان کسانی را که سال ها در خدمت حاکمیت کرزی و حالا غنی بوده و هستند و همیشه مداحان درون دستگاهی بوده اند انتقاد کرده و اشاره کرد که این آدم نما ها برای بقا و حیات سیاسی شان گاه به نعل و گاه هم به میخ می زنند.
در ادامه این نشست بانو ثناگل معاون شورای عالی همبستگی تاجیکان افغانستان، روی نقش ضعیف زنان در حکومت غنی صحبت نموده و اشاره کردند که، متاسفانه ما در کابینه آقای غنی هیچ یکی از زنان تاجیک تبار را نمی بینم و این سیاست گذاری های حذفی و تقلیل گرا یک گام ما را به فروپاشی اجتماعی پیش می برد، و کشور را از مسیر ثبات به مسیر بی ثباتی و ناپایه داری خواهد کشاند. وی همین گونه روی نقش ضعیف زنان و گسترش خشونت علیه زنان در کشور اشاره کردند. در ادامه داکتر راضیه فروزی متخصص در علوم صحی روی سیاست های تبارگرایانه حکومت غنی و سیاست گذاری های عشیره ای حکومت به اصطلاح وحدت ملی به سخن پرداخته و در این مورد چنین گفتند؛ حکوم آقای غنی به جای آن که روی ایجاد نهاد سازی و توجه به زیر ساخت های اقتصادی، اجتماعی و... باشد در پی نفاق و تصفیه قومی و زبانی است که این سیاست ها بسیاری از مردمان این کشور را به سطوح آورده است. در ادامه این همایش زنان دیگری هر یک داکتر فروزان کوهستانی، داکتر سیده کوهستانی، خانم بهار بهار خبرنگار آزاد، داکتر سونیلا هاشمی، بانو حسینه فیضی فعال حقوق زن، بانو بینظر روز نامه نگار در پیوند به همایش سخنرانی نموده و حکومت نام نهاد وحدت ملی را یکی از حکومت های نفاق ملی در تاریخ معاصر کشور دانسته و از تمام زنان آگاه و فرهیخته ای کشور خواستند، تا برای عدالت و آزادی مبارزه کنند. در پایان این جلسه بانو آجره یلدا شعر را از نادیا انجمن در وصف زنان کشور دکلمه کردند و همین گونه پریسا رحمانی فعال حقوق زن در این باره ابراز نظر نموده و همایش با خوانش قطعه نامۀ به وسیله بانو یحیی روشنی پایان یافت که مواد قطعه نامۀ قرار زیر است:
1- این دولت مرکز تجمع معامله گران قومی است نه دولت ملی و مردمی؛
2- از نظر ما یک دولت قانون شکن، خودکامه و عدالت گریز بوده و خلاف قانون اساسی و حتا خلاف تفاهم نامه دو جانبه خود عمل کرده اند؛
3- دولت نفاق ملی، موجوده، نتوانسته و هم نخواسته از ادامه فساد مالی، اداری و اخلاقی جلوگیری نمایید؛
4- اداره موجود، ادامه دهنده سیاست گذاری های ناکارآمد و نفاق افگنانه ای حاکمیت کرزی می باشد؛
5- حکومت اشرف غنی در این عمر کوتاهش نشان داده که ضعیف ترین و بی اراده و غیر عادلانه ترین حکومت ها در تاریخ معاصر کشور بوده است؛
6- دشمنی با زبان فارسی از سوی تیم قبیله گرای اشرف غنی در حالا گسترش است که مایه نگرانی همه فارسی زبان ها، که شامل تمام اقوام کشور می شود گردیده است؛
7- با روی کار آوردن دولت اختلاف ملی، اقتصاد کشور مواجه به رکود و سقوط می باشد؛
8- حکومت نام نهاد وحدت ملی، به هیچ صورت مظهر اراده کلی و تمام نمای همه ای ملت ها، اقوم اعم از هزاره ها، ازبک ها، ترکمن ها، پشیه ای ها، نورستانی ها، ایماق ها، براهوی ها، بلوچ ها، عرب ها، قزل باش ها و دیگر اقوام بوده نمی تواند؛
9- حکومت خیانت ملی، خود مسوول انتقال جنایت کاران جنگی و داعشی به شمال کشور بوده، که ما این عمل را جدا محکوم می نماییم؛
10- انتقال طالب – داعشی ها با مدیریت مستقیم ارگ نشین ها، در تبانی با خارجی ها به وسیله ای چرخبال ها تحت نام مهاجرین، و کوچی ها به مناطق شمال کشور و تجهیز جنایت کاران را در تمام کشور تقبیح می نماییم؛
11- با حمایت از آموزگاران معارف کشور خاطر نشان می نماییم که وزارت معارف به مرکز تبعیض قومی، امتیاز دهی گروهی و فساد گسترده مبدل شده است، بنابراین ما خواهان هر چه زودتر برچیدن بساط سلطه گران و قبیله محورها از دامن پاک معارف هستیم.

و من الله توفیق

یادداشت پایگاه تاجیکان : اگر میخواهید تصویر بالا را بزرگتر ببینید به روی آن فشار دهید . سپاس .

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

مطالب دیگر

برگ تاجیکان در رخنامه

 

 

 

 

 

 

تاجیکان در قرن بیستم

پایگاۀ آزاده گان تاجیکستان

خبرها و نوشتارها در بارۀ تاجیکستان، در پایگاۀ آزاده گان . ببینید :


 

| + - | RTL - LTR
برای حمایت از ما امتیاز دهید