سخنرانی لطیف پدرام ( کامل، با ماجرای اخلال)

زنده گیــنـامـــۀ مسعود بزرگ ( رح )

سخنان آموزنده از مسعود بزرگ(رح)

سیاسی

نوشته شده توسط درویش دریادلی
اخبار
نمایش از 14 فروردين 1393
پرینت

"شف شف" نی ،" شفتالو " می گویم !

نبشته از : درویش دریادلی .

میدانید در تمام این مدتی که کارزار های انتخاباتی جریان داشت من  یگانه کاری که کرده ام  بر ضد اشرف غنی میزوف نوشته ام . در مورد دیگر نامزدان ، هیچ ابراز نظر نکردم و یکبار هم ننوشتم که چه کسی برنده می شود یا نمی شود. اما حالا که کارزار انتخاباتی به پایان رسیده است، میخواهم شف شف نی ، شفتالو  بگویم که کی برنده می شود و چرا؟این را هم به خاطری نمی نویسم که از کسی طرفداری کنم، تنها چیزی که به نظرم  درست است روشن می نویسم.

  با این پرسش آغاز می کنم که  : چه کسی به اشرف غنی میزوف و دیوانه مزاج رای می دهد که می گویند یکی از سه نفری است که  بیشترین رای را می برد؟!

پشتون ها که قومش هستند، بسیاری شان اصلن در رای دادن سهم نمی گیرند. همان تعداد از پشتون هایی که در انتخابات سهم می گیرند، اکثریت شان به اشرف غنی رای نمی دهند و شاید شمار بسیار کم از ایشان به او رای بدهند. هزاره ها هم که دشمن درجه یک کوچی ها هستند، هرچه که کریم خلیلی و چند تا هزارۀ دیگر بگویند، به اشرف غنی رای نمی دهند و میدانند که اشرف غنی هرگز دوست شان نمی شود. بیشترین رای هزاره ها به آقای محقق می رود. یگانه مردمی که بخش زیاد رای شان به اشرف غنی خواهد رفت، مردم اوزبک هستند که به خاطر عبدالرشید دوستم، به اشرف غنی میزوف رای می دهند. حالا ، با یک رای اوزبک ها ، اشرف غنی میزوف چه جایگاهی می تواند داشته باشد؟ هیچ . این یک دروغ و تبلیغات میان تهی است که اشرف غنی یکی از کسانی است که بیشترین رای را خواهد برد. از کجا می برد؟! اشرف غنی میزوف و دیوانه مزاج در کدام ولایت کشور ما محبوبیت و شهرت نیک و پایگاه مردمی واقعی دارد؟! پاسخ روشن است که در هیچ ولایت کدام پایگاه و جایگاه درست ندارد. هر قدر که سازمان های استخباراتی اسرائیل و جای های دیگر کوشیدند که از اشرف غنی میزوف یک شخصیت قابل قبول برای مردم اوغانستان بسازند، هرکاری که کردند، برعکس خواست خود شان، به زیان اشرف غنی میزوف تمام شد. اگر با وارخطایی به حج عمره روانش کردند، در آنجا بیخی گلابی کرد و به جای آنکه روی به کعبه دعا کند ، روی به کمره دعا کرد و آبروی خود را بکلی برد و تظاهر کاری اش برملا گشت. عکس های خودش و خانم و اولاد هایش در کلیساهای امریکا و عبادتگاه های یهودها به یپمانه گسترده به دسترس مردم قرار گرفت و نشان داد که اشرف غنی جان میزوف سالهای سال است که با دین اسلام " بای بای " گفته است و از اسلام بوی هم نمی برد.  در سخنرانی ها و گرد همآیی ها نیز فاشیزم و تعصب و قبیله پرستی و حماقت و میزوفی و لوده گی خود را کاملن آشکار و هویدا و ثابت ساخت . رفیق ها و همراهان و همپیمانان و همفکران فاشیست و قبیله پرستش  را هم مردم به خوبی و درستی شناختند . حالا گپ به جای رسیده است که وقتی نام اشرف غنی را بگیری مردم قاه قاه خنده می کنند و  دهها فکاهی در باره اش می گویند. یعنی بدنام شده ترین ، رسوا گشته ترین ،  ریشخند شده ترین نامزد انتخابات همین اشرف غنی میزوف است. کسی که میگوید اشرف غنی یکی از کسانی است که بیشترین رای را خواهد برد ، خود را خیله خند می سازد.

به خاطری احترامی که به جناب احمد ضیاء مسعود و امیر صاحب اسماعیل خان دارم ، در باره دسته های انتخاباتی زلمی رسول و استاد سیاف هیچ چیزی نمی نویسم . هرچند که استاد سیاف و زلمی رسول از هر نگاه نسبت به اشرف غنی میزوف و فاشیست و خودفروخته و چوچه هیتلر و بچه یهود، فرق دارند و شرف دارند، اما شما خواننده گان عزیز می دانید که آقای زلمی رسول و آقای سیاف نیز از چنان یک جایگاه و پایگاه بزرگ قومی و مردمی برخوردار نیستند که بتوانند با گروه انتخاباتی داکتر عبدالله برابری کنند. این حقیقت را خود شان و دوستداران شان  نیز از کسی پنهان نمی کنند. استاد سیاف خودش سابقه جهاد دارد و در میان یک تعداد مردم نیز محبوبیت و پایگاه دارد، اما چنان بزرگ و چشمگیر نیست که بتواند با داکتر عبدالله برابری کند. همه مردم این را به خوبی می دانند که اگر آقای زلمی رسول این همه مطرح شده است و  برایش تلاش و کوشش می شود ، از کمال و نام و نشان و محبوبیت و جایگاه مردمی شخص خودش نیست، بلکه از زور کاکاست که انگور در تاکهاست . همه می دانند که در پشت پرده چه دست ها و چه نیروها کار می کنند که آقای زلمی رسول به مثابه یک نامزد جدی در این انتخابات مطرح باشد. الۀ دست دیگران بودن آقای زلمی رسول بر همگان بیخی هویدا و آفتابی می باشد و کمتر کسی در آن تردید خواهد داشت.

من که خودم یک تاجیک هستم ، از روی دقت و تا اندازه ای بر مبنای  پژوهشک های شخصی و  نظر سنجی های کوچک که با شماری از یاران انجام داده ایم ،  دریافته ایم که بیشترین شمار تاجیک ها ، در بسیاری از ولایت ها و منطقه های تاجیک نشین ، به داکتر عبدالله رای می دهند . به گونه عمومی هم می توانم بنویسم که در این هیچ شک و تردیدی نیست که اگر به حساب رای واقعی مردم و انتخابات عادلانه و شفاف و بی تقلب باشد، برنده اصلی انتخابات همانگونه که دفعه پیش بود، این بار هم ، داکتر عبدالله است.

برای داکتر عبدالله ، هم بسیاری پشتون ها رای می دهند، هم اکثریت مطلق تاجیک ها رای می دهند، هم یک بخش بزرگ هزاره ها رای می دهند ، هم یک بخش کوچک از اوزبک ها و ترکمن ها رای می دهند. یکی از جلوه های روشن این پشتیبانی همگانی مردمان از تبار های مختلف به آقای عبدالله در همایش های بزرگ و وصف ناپذیری به چشم خورد که همگی ما به گونه ای شاهد آن بودیم . حمایت پرجوش و خروش و دور از تصوری که مردم از داکتر عبدالله کردند ، با همنوایی های بی مزه ایکه به دیگر نامزدان نشان داده شد ، اصلن قابل مقایسه نمی باشند.

به یک هزار دلیل کوچک و بزرگ ، من میگویم که اگر انتخابات عادلانه و شفاف و بی غل و غش باشد، داکتر عبدالله در همین دور اول ، بیشتر از پنجاه در صدر رای مردم را می برد و باید رییس جمهور شود. هیچ نیازی به رفتن به دور دوم نیست . اما برایم ثابت است که انتخابات نه شفاف است و نه عادلانه است و نه فاشیست های چسپیده به قدرت حاضر می شوند که دولت و قدرت را مثل انسان های با فرهنگ و متمدن به فرد منتخب مردم تسلیم کنند.

من مطمئن هستم که تقلب می کنند، کله شخی می کنند، سرتمبه گی می کنند، از هر راه و هر سو  خرابی و تخریب و مرداری می کنند که حق به حقدار نرسد و خود شان در قدرت و دولت بمانند. از همین خاطر ، من در این مدت که گپ انتخابات بلند است ، بار بار نوشتم که چگونگی واکنش ما در مقابل تقلبکاری فاشیست ها بسیار مهمتر از خود انتخابات است. بار بار نوشتم که ما باید آماده گی های لازم را بگیریم که اگر تقلب کردند و به خواست و رای مشروع مردم گردن ننهادند، آنها را بر سر جای شان بنشانیم و حق خود را بگیریم. این حرفها را می نوشتم و هوشدار می دادم و خواهش می کردم که برای مقابله با پیش آمد های ناگوار و خیانت های فاشیست های تقلبکار آماده گی های لازم باید گرفته شوند. امروز اما یک نکته را بر سخنان پیشینم می افزایم و آن نکته این است که :

 این بار وضع نسبت به دوره پیش دگرگون شده است. در آن زمان ، در مقابل داکتر عبدالله، کرزی بود. همرای کرزی ، مارشال فهیم بود و هنوز هم حمایت امریکایی ها و انگلیس ها و دیگر خارجی های موثر و قدرتمند را با خود داشت. هر چند که در انتخابات در همان دور اول، رای کافی نبرده بود، اما امریکا خواست که در قدرت باقی بماند ، داکتر عبدالله هم ساده و آسان میدان را رها کرد و رفت. اما این بار، اگر هر کسی دیگری ، چه زلمی رسول، چه اشرف غنی میزوف، بایستد و بخواهد که حق مردم را تلف کند، هم خود داکتر عبدالله مثل دفعه پیش سستی نمی کند و نیز استاد عطا محمد نور که امروز مقتدر ترین فرد در اوغانستان است به اشرف غنی دیوانه و  میزوف و یا  به آقای زلمی رسول تسلیم نخواهند شد. یعنی این بار ، همان برخوردی را که در دفعه پیش با حامد کرزی کردند، با اشرف غنی میزوف و زلمی رسول نمی کنند. این ها ، هیچ کدام شان، از هیچ نگاه در موقعیتی که حامد کرزی قرار داشت قرار ندارند. از این رو ، برخوردی که با اینها می شود کاملن فرق خواهد داشت با برخوردی که در آن زمان با حامد کرزی شد. اما ، چون دست های خارجی در در مسایل انتخابات بسیار جدی شامل است  و شیادی ها و خیانتکاری های داخلی نیز به شدت جریان دارند،این امکان وجود دارد که وضع بسیار خراب و بحرانی شود. اگر از تمام سناریو ها و نقشه های دیگری که احتمال رونما شدن شان زیاد است بگذریم ، این خطر را به روشنی میتوان دید که فاشیست ها و همدستان قدرت طلب شان باز هم به یک ترتیبی به نام " حفظ وحدت ملی " و به نام  " جلو گیری از بحران "  و به نام "ساختن دولت اجماع ملی" به سر داکتر عبدالله و استاد عطا کلاه بگذارند و فریب شان دهند و یا مجبور شان سازند که از حق خود بگذرند و یا دست کم دیگران را نیز در قدرت سهم دهند. نرم ترین و متمدن ترین خواستی که آنها مطرح بسازند، همین خواست سهم داشتن در قدرت از طریق ایجاد دولت مشارکت ملی است . اما گزینه های اصلی شان همان تقلب گسترده ، همان خود را برنده اعلان کردن و همان توسل جستن به زورگویی و جنگ مسلحانه و تهاجم بر دیگران است.

من در تازه ترین گفتگو های که با برخی از نزدیکان استاد عطا و داکتر عبدالله داشتم، ایشان به من گفتند که :

((خاطر تان جمع باشد، گمان نکنید که ما این قدر خوار و ذلیل می شویم که در مقابل اشخاصی چون اشرف غنی و یا زلمی رسول، خود را تسلیم کنیم. هم داکتر صاحب عبدالله و هم استاد عطا به این کار تن نخواهند داد . صد ها و هزاران قومندان مجاهد و جنگ دیده داریم که حاضرند تا آخرین قطره خون خود به خاطر گرفتن حق ما همراه با هزاران هزار مجاهد و مبارز دیگر در برابر هر نوع زورگویی و قلدری دیگران بایستند . ما این بار به آن ساده گی  که شما فکر می کنید، رها کردنی نخواهیم بود. البته بیشترین کوشش و تلاش ما این خواهد بود که از بحرانی شدن اوضاع و از همپاشیده گی کشور جلو گیری کنیم، اما نخواهیم گذاشت که یک کسی چون اشرف غنی یا کدام شخص دیگر که هیچ پایگاه و ریشه و مشروعیتی ندارد همین طوری با یک تقلب و سرتمبه گی حق مشروع ما را زیر پا کند . شما چرا ما را این قدر سست و تسلیم طلب فکر می کنید؟ ما تمام زنده گی خود را در مبارزه و جهاد و حق طلبی تیر کرده ایم ، حالا چطور امکان دارد که مفت به کسی تسلیم شوییم؟  شما به خیر شاهد خواهد بودید که ما به توکل خدا این بار به دهان هر کسی که بخواهد حق ما را تلف کند خیلی محکم می کوبیم و برای شان یک درس تاریخی می دهیم...... )).

من وقتی این سخنان را شنیدم، گفتم : خوب، خدا کند همین طور باشد . این گپ ها از سخنانی که چند وقت پیش به من گفته شده بود بسیار تفاوت دارد .  کور از خدا چه میخواهد ؟ دو چشم بینا . من هم از شما همین را میخواهم که این همه شور و هیجان و امید و آرزو های مشروع مردم را ، این همه رای و پشتیبانی مردم را ، این همه نیروی ستایش انگیز مردم را در خاک تقلب و خیانت دیگران به مفت و رایگان دفن نکنید. من هم همین را میخواهم که این بار تنها به یک گریه گک  و نالشک کوتاه بسنده نکنید و به دشمن تسلیم نشویید . اگر این بار چنان شود که دفعه پیش شد، دیگر سزاوار آن نخواهید بود که کسی شما را به نام انسان بشناسد و.....

بلی ، عزیزان .

پس فردا انتخابات می شود. داکتر عبدالله بیشتر از پنجاه در صد رای را می برد . اگر عدالت و انصاف باشد ، مساله باید در همین دور اول فیصله شود و داکتر عبدالله باید برنده اعلان گردد.اما آیا چنین خواهد شد ؟!

یکی از برد ها و کامیابی های فاشیست در همین است که بدون هیچ دلیل و برهان منطقی و دقیق و علمی به ما قبولانده اند که انتخابات به دور دوم می رود. ما هم این را بدون چون و چرا پذیرفته ایم که بلی همین طور می شود شما درست می گویید . در حالیکه تمام اسناد و چشم دیدها و پرس و جو ها با روشنی می نمایاند که برنده این انتخابات به طور قطعی در همین دور اول ، داکتر عبدالله خواهد بود .

در حقیقت داکتر عبدالله در این انتخابات هیچ رقیب ندارد. اشرف غنی به هیچ صورت و با هیچ دلیل ، رقیب داکتر عبدالله نمی تواند شود. همین سان جناب داکتر صاحب زلمی رسول نیز به هیچ سنجش و تخمین و تحلیل ، نمی تواند با داکتر عبدالله برابری کند. عبدالله همان گونه که خودش گفته بود تنها یک رقیب دارد و آن تقلب است . اگر به تقلب تسلیم نشود، اگر در جایگاه و پایگاه مردمی خود محکم بایستد، اگر حاضر باشد که برای حق خود و حق مشروع مردم تا آخر خط برود، ما هم به حقش دعا می کنیم و نامش در تاریخ به نیکویی یاد خواهد شد . اما اگر تن به سازش و تسلیم دهد، اگر باز میدان را رها کند ، هیچ چیز ، هیچ آبرو و عزت و ارزشی برای خود باقی نمی ماند. هم خود را به زباله دانی تاریخ می افگند، هم مردم را برای سالهای زیاد دچار دل شکستگی و سرخورده گی و  نا امیدی می سازد. چگونگی واکنش داکتر عبدالله و همراهانش در برابر تقلب و زورگویی فاشیست های ارگ نشین و همدستان شان، هم می تواند به گونه ای باشد که افتخار تاریخی بیافریند و سرنوشت ما را در همین عرصه خاص برای سالیان دیگر به خوبی رقم زند، هم می تواند که خدای ناخواسته شرم آفرین باشد و سرنوشت ما را تیره تر و تاریک تر سازد . دیده شود که کار به کجا می رسد ؟!

طرح و دیدگاه من و دیگر همباورانم این است که باید در برابر تقلب و زورگویی فاشیست های اوغان جدی و همه جانبه مقابله و ایستاده گی و مبارزه شود. تسلیم شدن ، از حق مشروع مردم گذشتن و بر آرزوها و امید های مردم پا نهادن، نه کار منطقی است، نه کار انسانی است ، نه کار اسلامی است و نه کار توجیه پذیر است . معلوم نیست که ما از چه می ترسیم ؟! اگر فاشیست ها و همفکران و همدستان شان از بحران و کشمکش و جنگ و تجزیه و همپاشیده گی اوغانستان نمی هراسند ، ما چرا بترسیم ؟! تا به کی ، آنها ما را از " بحران " ، از " برهم خوردن وحدت ملی " از " همپاشیده گی و تجزیه اوغانستان " بترسانند و ما تسلیم خواست های نامشروع و ضد انسانی شان شوییم ؟! همین انتخابات یک آزمون بسیار بزرگ و تاریخی است برای داکتر عبدالله و استاد عطا و دیگر همراهان و همرزمان شان. امید داریم که دوستان ما از این آزمون پیروز بدر آیند و به این بهانه و آن بهانه مزۀ یک شکست بزرگ تاریخی دیگر را به مردم پرشور و امیددار ما نچشانند.

با سپاس

تاجیکم با تاجیکانم زنده ام

درویش دریادلی.

سوم اپریل سال2014

نظرات   

 
+1 #1 بهداد 1393-01-15 15:22
برادران تاجیک ما باید ایستادگی کنند و از حقوق خود کوتاه نیایند... کوچکترین لغزش و کوتاهی، موقعیت سیاسی تاجیکان و پارسی گویان را در اوغانستان بسیار تضعیف خواهد کرد.. اگر کوچی ها در اوغانستان مهمان استند ، شما صاحب خانه هستید،متاسفانه نرم خویی و صلح طلبی تاجیکان ما، منجر به گستاخی دشمنان شده و در میهن تاجیکان به آنان و زبان و فرهنگشان توهین میشود.. اگر مدعیان اوغان خود برای اوغانستانشان ارزشی قائل نیستند، ترس تاجیک و هزاره از برای چه باید باشد؟ کوتاه نیایید، و بر خواستهای خود ایستادگی کنید،باشد که به یاری خدا، عظمت گذشته خراسان را دوباره زنده کنید... اگر مایه ی زندگی بندگی ست- دوصد بار مردن به از زندگی ست
بازگو کردن
 
 
+2 #2 مدد یاری 1393-01-16 15:12
هزاره رفتند به فضل خداوند به طرف داکتر عبدالله و استاد محقق. چشم بخیل کور. خوشحالم که می بینم همزبانان و همفرهنگ ها یک جا حرکت می کنند بر ضد انتحار و انفجار و وحشی گری. پیروزی مبارک. تنها در یک مرکز دهی در ولایت دایکندی داکتر عبدالله 1400 رای گرفته است، اشرف غنی 95 رای و زلمی رسول 99 رای. در جاهای دیگر هزارجات از هم کده رای داکتر صاحب بالاتر است.

فقط فکر همه باید طرف تقلب باشد. تقلب می کنند. تقلب می کنند. در بعضی جاهای هزارجات و غرب کابل بعد از 2 ساعت رای گیری اوراق رای دهی تمام شد و اوراق دوباره نرسید. لعنت بر این قسم دموکراسی. به نورستان ورق رای دهی می رسد به برچی نمی رسد. این هیچ چیزی نیست جز یک تقلب سازماندهی شده.
بازگو کردن
 
 
+2 #3 دل گرفته 1393-01-18 06:32
سلام دوستان، آقای نویسنده دست تان درد نکند، اما یک مضوع را میخواهم خاطر نشان شوم که اقوامی کی در افغانستان با آنها به شکل اقلیت رفتار میشود نیز اتفاق و اتحادی به خاطر ثابت ساختن جایگاه خود در فیصله های بزرگ سیاسی ندارند، پشتون ها نیز از این فرصت استفاده نموده هر وقت کوشش میکنند تا در معرکه قدرت قرار بگیرند، قرار گذارش های که در سایت های اجتماعی خوانده ام اکنون پشتون ها کوشش دارند در ولایت های شمالی افغانستان نفوس خویش را افزایش دهند که این موضوع یک زنگ خطر نه تنها برای تاجکان بکله برای تمام مردم سمت شمال است
بازگو کردن
 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

مطالب دیگر

برگ تاجیکان در رخنامه

 

 

 

 

 

 

تاجیکان در قرن بیستم

پایگاۀ آزاده گان تاجیکستان

خبرها و نوشتارها در بارۀ تاجیکستان، در پایگاۀ آزاده گان . ببینید :


 

| + - | RTL - LTR
برای حمایت از ما امتیاز دهید