سخنرانی لطیف پدرام ( کامل، با ماجرای اخلال)

زنده گیــنـامـــۀ مسعود بزرگ ( رح )

سخنان آموزنده از مسعود بزرگ(رح)

سیاسی

نوشته شده توسط درویش دریادلی
اخبار
نمایش از 18 خرداد 1393
پرینت

مساله قومی ، تاجیکها و انتخابات

یادداشتی از : درویش دریادلی

تظاهر می کنند، مردم فریبی می کنند، ریاکاری می کنند ، می گویند: در اوغانستان مسایل رنگ قومی ندارند !

در اوغانستان، بیشتر از هرجای دیگر جهان، بیشتر از هر کشور دیگر در منطقه ، بیشتر از هر کشور همسایه ما، مسایل رنگ قومی دارند . همه چیز در اوغانستان به قوم و طایفه و تبار پیوند زده می شود. دو صد و شصت و هفت سال که از عمر حاکمیت اوغان شاهان و قبیله سالاران اوغان ( پشتون ) می گذرد، چیزی نمانده است که رنگ قومی به خود نگرفته باشد. حاکمان اوغان ( پشتون ) ، همراه با نخبه گان پشتونیست و پسان ها دسته های سوپر فاشیستی پشتون، همه دست به هم دادند، دیوانه وار تلاش کردند که همه چیز کشور را از الف تا یا ، رنگ و بوی پشتونی دهند. به قول خود شان ، این کشور اوغانستان است همه چیزش باید " اوغانی " باشد.

 نام کشور را انگلیس برای شان " اوغانستان " گذاشت . بعدش کوشیدند که زبان اوغانی ( پشتو ) را بالای مردم تحمیل کنند . همچنان کوشیدند که همه ارزش ها و عنعنات قبیله ای و پوسیدۀ پشتون ها را به مثابه ارزش های " ملی " جا زنند. همه چپاولگران و دزدان و باجگیران خود را برای ما " بابا " و " نیکه " و قهرمان ساختند . سیاست ها و برنامه های دولتی از آغاز تا همین امروز ، همه اش تبعیض آمیز و پشتون محور بوده است. حتی در همین سیزده سال پسین که نخبه گان نکتایی دار و تحصیل یافته و جهان دیده ای پشتون قدرت دولتی را در انحصار خویش داشته اند، هرچه کرده اند، رنگ و بوی قومی داشته  و پشتون محور بوده است. تا توانستند و دست شان رسید، همه چیز را پشتو و پشتونی ساختند.

در واکنش به این همه پشتونیزم و فاشیزم پشتونی ، مردمان دیگر هم آهسته آهسته و به ویژه در چهل سال پسین که جنگ آزادیبخش و جهاد و مقاومت در کشور جریان داشت، بیشتر به محور قومی گرد آمدند و صف آرایی های قومی هویدا گشتند. در سالهای سقوط رژیم خلق - پرچم ، حتی چپگرا ترین افراد را هم دیدیم که به امتداد خطوط قومی موضعگیری کردند و هرکس رفت طرف گروهی که به قوم خود شان تعلق داشت. طالب ها همه امور را قومی و پشتونی ساختند و این دولت فاسد حامدکرزی نیز یک دولت تا مغز استخوان قومی شده است.

در جریان این انتخابات و کارزارهای انتخاباتی هم شاهد هستیم که مساله قومی یکی از بارز ترین و روشن ترین شاخصه های فعالیت های انتخاباتی می باشد، همانگونه که جانمایه اصلی خیلی از حرکت ها و تلاش های جاری در اوغانستان قومی هستند.

اشرف غنی که " دوستم " را به صفت یک قاتل و جنایتکار خطرناک به جهانیان معرفی کرده بود، امروز او را به حیث معاون اول خود تعیین کرده است نه به خاطر شخصیت و تحصیلات و تخصص علمی اش است و نه به خاطر هیچ مساله دیگر . تنها و تنها دلیلی که اشرف غنی آقای رشید دوستم را به معاونیت خود انتخاب کرده است این می باشد که رشید دوستم  در میان اوزبک ها نفوذ دارد و به عنوان یکی از رهبران قدرتمند اوزبک شناخته می شود و اشرف غنی میخواهد که رای مردم اوزبک را به سوی خود جلب کند. اگر به خاطر نفوذ جنرال دوستم در میان اوزبک ها نمی بود ، اشرف غنی فاشیست هرگز حاضر نمی شد که یک ساعت هم با عبدالرشید دوستم گپ بزند. همچنان است یکجا شدن اشرف غنی با خلیلی هزاره .

در جناح دیگر نیز ، عنصر قومی نقش بسیار مهم بازی می کند . در تعیین رای مردم هم مسایل قومی بسیار نقش دارد. مردم تاجیک به طور عمده به گروه اصلاحات و همگرایی رای می دهند و اکثر نخبه گان و رهبران تاجیک نیز در همین گروه جمع شده اند. هزاره ها هم اگر به گروه اصلاحات و همگرایی و یا به گروه رقیب رای می دهند، به خاطر حضور رهبران هزاره است در آن گروه ها . اگر محقق با اصلاحات و همگرایی نمی بود و خلیلی با اشرف غنی ، اکثریت مطلق هزاره ها به این دو گروه رای نمی دادند. همین گونه است وضع تاجیک ها ، وضع اوزبک ها و غیره . عنصر قومی ، در پهلوی عناصر منطقه و مذهب ، در اوغانستان ، عنصر اصلی و اساسی در بسیاری از حرکت ها و برنامه های جمعی می باشد.

اوغانستان ، تا مغز استخوان ، قومی شده است. این یک حقیقت انکار ناپذیر می باشد. اما سیاست بازان، با وصفی که از  شگاف های قومی و مسایل قومی، برای دستیابی به منافع شخصی خویش بیشترین سود ها را می برند، در ظاهر و به خاطر فریب مردم ، چنان وانمود می سازند که هیچ مساله در اوغانستان قومی نیست . جنرال دوستم در جوزجان و بغلان و کجا و کجا می رود و به اوزبک ها می گوید که اگر شما به یک " بیگانه " رای بدهید خاین هستید ، منظورش اینکه به داکتر عبدالله اگر رای بدهید خاین هستید. جمع خان همدرد که یک عضو حزب اسلامی گلبدین حکمتیار است و والی پکتیا می باشد و عضو برجسته گروه اشرف غنی است در بلخ می رود و خطاب به پشتون های شمال اوغانستان می گوید که ای پشتون های شمال شما باید به اشرف غنی رای بدهید و دیگر غلامی غیر پشتون ها را نپذیرید. همین طور خود اشرف غنی در مناطق پشتون نشین مثل جنوبی و قندهار ، حتی از نشان دادن عکس ها و تصویر های عبدالرشید دوستم پرهیز می کند. خود اشرف غنی یک شخص بسیار قومپرست و یک سوپرفاشیست پشتون است که هیچ فکر و ذکر دیگری ندارد جز اینکه کشور را صد در صد پشتونی بسازد و حاکمیت پشتون ها را دو باره به صورت مطلق احیا کند.

هدف از نوشتن این بدیهیات و تکرار مکررات ، این است که تاجیک های ما فریب نخورند . تاجیک ها باید با آگاهی بر این نکته که اشرف غنی احمد زی ، یک دشمن سوگند خورده مردم تاجیک است و اگر قدرت را به دست بیاورد برای تاجیک ها غیر از تباهی و بربادی دیگر ارمغانی نخواهد داشت ، برای اشرف غنی دیوانه رای ندهند. اینکه شماری بسیار معدود و انگشت شماری از تاجیک ها ، بنا بر مسایل شخصی خود شان به سوی اشرف غنی رفته اند ، به معنی این نیست که اشرف غنی دیگر با تاجیک ها دشمنی ندارد. اشرف غنی با همه اوغان ملتی های فاشیست اش ، با همه سور خلقی هایش ، با همه طالب ها و گلبدینی ها و دیگر قبیله پرست هایش ، کینه و نفرت پایان ناپذیر از تاجیک ها دارند و برای آن روزی لحظه شماری می کنند که قدرت مطلق را به دست آورند و همان دستورات و برنامه های کتاب " دویمه سقاوی " را در اوغانستان عملی سازند و نام و نشان تاجیک را از اوغانستان بردارند.

باز هم می گویم که اگر میخواهید دشمنان آشتی ناپذیر مردم تاجیک به قدرت مطلقه دست نیابند، به اشرف غنی دیوانه رای ندهید. رای دادن به اشرف غنی احمد زی ، دشمنی آشکار به مردم تاجیک است و گور خود را به دست خود کندن می باشد.

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

مطالب دیگر

برگ تاجیکان در رخنامه

 

 

 

 

 

 

تاجیکان در قرن بیستم

پایگاۀ آزاده گان تاجیکستان

خبرها و نوشتارها در بارۀ تاجیکستان، در پایگاۀ آزاده گان . ببینید :


 

| + - | RTL - LTR
برای حمایت از ما امتیاز دهید