سخنرانی لطیف پدرام ( کامل، با ماجرای اخلال)

زنده گیــنـامـــۀ مسعود بزرگ ( رح )

سخنان آموزنده از مسعود بزرگ(رح)

سیاسی

نوشته شده توسط داکتر محی الدین مهدی
اخبار
نمایش از 30 خرداد 1393
پرینت


دَینی که باید ادا کرد
رسالت نسل ما

نبشته از : داکتر محی الدین مهدی
نسل ما شامل گروه سنی می شود که اینک اوسط عمر شان حدود شصت سال است. دسته های از این نسل، سی تا چهل سال عمر خود را صرف مبارزه کرده اند. نمایندگانی از دسته هایی این نسل که به جنبش چپ تعلق داشتند، اینک بطور انفرادی در سیاست افغانستان حضور دارند؛ در حالیکه دسته های متعلق به نهضت اسلامی – کماکان – یا شریک قدرت بوده اند ویا اپوزیسیون سیاسی دولت. از رسالت این دسته سخن می گویم که مجاهدین خوانده می شوند.


اما به هر حال، این نسل در پایان عمر سیاسی خویش قرار دارد وکارنامه ی آنان به سطور انجامین خود رسیده است. زیرا برخی از فعالین این نسل چندان علیل و ناتوان اند که به مشکل میتوان باور کرد که تا انتخابات سال 98 زنده خواهند ماند. تعداد دیگر- در صورت پیروزی تیم حاکم – مجال ورود فعال به عرصه ی سیاست را نخواهند داشت.این در حالی است که صغحات آینده ی تاریخ، اینان را مسئول جنگها، قتل ها، ویرانی ها و آوارگی های بسیار قلمداد خواهد کرد. درچنین صورتی، نه تنها بقیه ی معمرّ و مفلوک این نسل مجال قدنمایی در سیاست بعدی نیست، بلکه به نسل بعد- که فرزندان اینان اند – نیز اجازه ی شرکت در محافل سیاسی داده نخواهد شد.
دینی که بر ذمه ی نسل ماست، به عنوان واسطه العقد میان نسل های گذشته و نسل بعد، دفاع از کیان نظام مردم سالاری است که جز از مسیر انتخابات سالم بیرون نمی آید. نظام مردم سالار، وجه مشترک و ماده ی اصلی در امر مبارزه نسل های گذشته و نسل ما بوده است. بی تردید، برپایی آن از آرزو های نسل بعد نیز خواهد بود.
دین ما اینست که پیشاپیش جنبش ضد تقلب بایستیم و نگذاریم این ابزار پلید نهادینه گردد. مشروعیت نظام بعدی، فقط از صندوقهایی بیرون می آید که مردم افغانستان در روز 24 جوزا رای خود را در آنها ریختند.
دین نسل ما اینست که نگذاریم تیم حاکم به رهبری حامد کرزی، با توسل به حربه و ابزار قومی، جنبش ضد تقلب را پراگنده سازد؛ باید بخاطر داشته باشیم که طرد تقلب، وجیبه ی دینی، انسانی و ملی تمام مردم افغانستان است. شعاری است که در روشنی آن میتوان خبره گان و وطندوستان متعلق به تمام اقدام و اطراف افغانستان را متحد ساخت.
دین نسل ما اینست که به آنانی که میخواهند انتخابات 24 جوزا را دور بزنند، نه بگوییم. چون آنان قصد دارند، به روندی که سیزده سال قبل آغاز گردیده پشت نمایند. باید بدانیم که دیگر کسی حاضر نیست برای یک آغاز دیگر – که خود یک عقب گرد است – سرمایه گذاری کند؛ کوتاه ترین، کم هزینه ترین و سهل ترین راه برای سلامت کشور و نظام، نجات انتخابات 24 جوزا از چنگ تیم حاکم است.
پیام این ایستادگی روشن است:
1. توقف شمارش آرا؛
2. بازسازی کمیسیونهای مربوط به انتخابات؛
3. انتخابات مجدد در ساحاتی که تقلب در آنها مشهود است.
4. تصفیه ی برگه ها اوراق جعلی از آرای خالص مردم؛
اینها بدست نمی آیند، مگر با مقاومت و ایستادگی. مقاومت و ایستادگی به دور از خشونت، از حقوق مدنی شهروندان افغانستان است.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

مطالب دیگر

برگ تاجیکان در رخنامه

 

 

 

 

 

 

تاجیکان در قرن بیستم

پایگاۀ آزاده گان تاجیکستان

خبرها و نوشتارها در بارۀ تاجیکستان، در پایگاۀ آزاده گان . ببینید :


 

| + - | RTL - LTR
برای حمایت از ما امتیاز دهید