سخنرانی لطیف پدرام ( کامل، با ماجرای اخلال)

زنده گیــنـامـــۀ مسعود بزرگ ( رح )

سخنان آموزنده از مسعود بزرگ(رح)

سیاسی

نوشته شده توسط داکتر سید ذبیح الله مهدیار
اخبار
نمایش از 01 تیر 1393
پرینت

سخنی چند با رهبری تیم اصلاحات و همگرایی و جمعیت اسلامی افغانستان !

نبشته از : داکتر سید ذبیح الله مهدیار
غرب در ماجرایی تقلب بی طرف نیست ، غربی ها بخاطر پس زمینه تاریخی ما و شعور سیاسی و خرد جمعی که بدان متصف ایم و تاریخ مبارزاتی جمعیت اسلامی افغانستان و مشترکات فکری این سازمان و بدنه اجتماعی فرهنگی اش با اخوان المسلمین جهانی و برای ذهنیت سازی که لابی هژمونی قومی در مراکز تصمیم گیری امریکا نموده است به

 

ساده گی آماده نیستند چند گونگی و تنوع و موزایکی بودن جامعه افغانستان را بپذیرند و اجازه بدهند جامعه شهروندی واقعیت هایش را به بازتاب گیرد ؛ غرب استمرار سلطه هژمونی قومی را عامل ثبات و حافظ منافع غرب در این بخشی از دنیا تلقی می کند ، برای همین آماده نیست برای قوام یابی دمکراسی به زعم مراکز فکری اش که متاثر از تیوری هژمونی قومی اند مصالح حیاتی اش را به ریسک و خطر مواجه سازد ، قصه انتخابات 2009 تصویر روشنی از این کج فهمی و برداشت مشوه غرب بما می دهد، اما سیاستمدار های ما طی پنج سال تعامل با غرب در این زمینه بیشتر عاطفی برخورد نمودند و متوجه نشدند که سیاست علم معطوف به سلطه و مصالح و هنر کیاست و حیله گری و اخلاق عملی و یا تطبیقی است - لا اقل در مفهوم معاصر و غربی اش ، سیاستمدار های ما فریفته و عده های توخالی غرب مبنی بر بی طرفی در روند انتخابات شدند ؛ در حالیکه ما میتوانیستیم با یک برنامه مدون و مبارزات دوامدار مدنی غرب را متوجه این حقیقت تلخ نمایم که آنچی هژمونی قومی به خرد امریکا داده است صحیح نیست و این دمکراسی است که عامل ثبات و تامین مصالح غرب است نه تحمیل یک مجموع کوچک عقده ای و سود جو بنام نماینده اکثریت ، متاسفانه ما پنج سال فرصت داشتیم تا این تیوری را به چالش بکشیم اما کسی به این نقطه ظریف متوجه نشد و اگر گاه گاهی حنجره های این موضوع را هشدار دادند کسی به صدای رسا شان اهمیت نداد ، عده ی که حالا گلو پاره می کنند و اشک تمساح می ریزند مصروف مهندسی تصویر متفکر دوم بودند و عده ی دیگر بیشتر انرژی شان را به مسایل داخلی و هدف قرار دهی کوتاهی ها و بازی های کرخت کننده کرزی به مصرف می رساندند بدون آنکه متوجه نقش تعین کننده غرب در پروسه انتخابات و تحمیل هژمونی قومی با ابزار های غرب در جامه کمیسیون های نام نهاد حقوقی و انتخاباتی باشند؛ عده ی بدتر از آن دو مجموع اول عمل کردند و بیشتر مصروف عزل و نصب خیر محمد چریک و سارنوال کرام و ظاهر اغبر و حاجی آقا گل بودند ؛ عده دیگر هم همه هم و غم شان فقط و فقط تثبیت جایگاه خود در فلان حزب بود و عده ی دیگر که خود را بدنه روشنفکری و تیوریسن های جریان میخواندند تمام انرژی شان صرف تخریب تمام گزینه ها وفرصت ها و زمینه ها بود ، اما با وجود آن مردم و توده ها هوشیارانه و هوشمند و هدفمند نسبت به سیاست مدار ها عمل کردند و دین شان را در برابر دمکراسی ادا نمودند و به تیمی اعتماد نمودند که اشتباه و کوتاهی ها داشت اما از جنس خود شان بود ، مردم در دور اول انتخابات با درنظر داشت برنامه های کرزی و فرصت سوزی های جناح حاکم و تیوریسن های آن که در تیم تحول و تداوم جمع شده بودند و مردم آنها را حلقه کوچکی از فرصت طلب ها ، حاقد ها و انتقام جو ها و وابسته ها به حلقات استخباراتی جهانی و ارتجاع محور می دیدند به آنها نه گفتن و با انگشتن آبی تاریخ مصرف و استهلاک آن تیم را اعلام داشتند، اینجا بود که یوناما و سفارت امریکا و انگلیس و کرزی وارد کارزار شدند و سفیر انگلیس با شب نشینی ها با نورستانی و کرزی با پا درمیانی سفیر امریکا و دوستانی یوناما ای اش دکتر عبد الله عبد الله و مجموعه رهبری تیم اصلاحات و همگرایی و جمعیت اسلامی را اغفال نمود و یک بار دیگر بازی تمام شده را با اما و اگر و اغفال به دور دوم کشاندند و با زیر پا نمودن قانون اساسی و قوانین و طرز العمل های ذاخلی کمیسیون یک ماه فرصت گرفتند تا به مهندسی دور دوم پردازند ، مردم در دور نخست به اصلاحات و همگرایی به امید این رای دادند که اصلاحات در عرصه اقتصادی و سیاست خارجی و تعامل با هراس افگن ها را شاهد باشند و حکومت بجای سیاست انقطاب و تمکین هژمونی قومی راه تعامل و همگرایی در پیش گیرد ، مجموعه رهبری تیم اصلاحات و همگرایی فرصت خوبی داشتند تا با وارد نمودن فشار در پایان دور نخست از طریق تحصن های مدنی کرزی و غرب را مجبور سازند کمیسیون را از گروگان بودن در دست کرزی و عوامل پیدا و پنهان خارجی و ترکیب نا متوزن و مشکوک نجات دهند، اما باز هم عاطفه بر تحلیل موضو عی و مبتنی بر قراین و شواهد تخنیکی و حقوقی و سیاسی پیشی گرفت و با هشدار های مبهم و بدون ضمانت اجرایی بسنده نمودند و زیر نظر کمیسیون به استقبال دور دوم رفتند، کمیسیونی که به آن اعتماد نداشتند و حق هم داشتند که اعتماد نداشته باشند ، حالا که سرنوشت انتخابات و دمکراسی در دو راهه و محک قرار گرفته است باید نشانی نماییم که غرب و کرزی و احمد زی استراتیژی شان ترساندن توده ها و مجموعه رهبری تیم اصلاحات و همگرایی است، آنها میخواهند با بزرگنمای خطر آشوب ها و شکست و ریخت ها و احتمال جنگ داخلی و تجزیه مردم و تیم اصلاحات و همگرایی را بترسانند تا به نتیجه که میخواهند از طریق تمکین به آرای تقلبی دست یابند ، اما تیم اصلاحات و همگرایی باید متوجه شوند که استراتیژی ترس میتواند شمشیر دو لبه باشد ، شرایط افغانستان فعلی با افغانستان دهه ی نود تفاوت های بنیادینی دارد، نخست مجاهدین و نیرو های مردم گرا از تجربه دولتداری بهتر بر خوردار و با ساز و برگ مبارزه مدنی آشنا شده اند، دوم نسل سوم جریان مردم گرا بسیاری شان متخصص و مسلح به آگاهی ها در مورد غرب و اسالیب سیاست های چند پهلو و استیعاب مزدوج غرب اند و این تجارب از طریق تحصیل در غرب حاصل آمده است ، سوم یاید متوجه بود که غرب در جایگاه تهدید و بازی های پنهان اوپراتیفی قرار ندارد و عملا خود در باطلاق سیاست افغانستان دخیل و یکی از اطراف معادله است ، بنا هر گونه تشنج و بی ثباتی سیاسی جایگاه اخلاقی غرب را در جامعه جهانی بیشتر صدمه می زند و باعث خارج شدن مدیریت اوضاع از کنترول اش می شود امریکه غرب متوجه آن است و آماده نیست برای تمکین تقلب هزینه بسیار کلان را متحمل شود ، غرب قادر نیست در برابر اعتراضات مدنی هوشمند و روشمند برای تمکین آرای پاک از خشونت استفاده نمایید و این باعث می شود که اگر مردم صفوف شان را فشرده سازند و به اعتراضات مدنی و صلح آمیز شان ادامه دهند و تیوریسن های جریان مردمگرا در عقب بازی ، به گفتگو با مراکز فکری غرب پردازند و بتوانند با اعتماد به نفس وبا پشتوانه جنبش ضد تقلب و حرکت دمکراسی خواهی غرب را قناعت دهند که راه کار ترس و هژمونی قومی تاریخ مصرف اش در افغانستان گذشته است آنگاه هان است که نتنها از بحران انتخاباتی می توانیم عبور نماییم که بخشی زیاد از مشکلات کشور در روشنای میکانیزم جدید میتوانند راه حل یابند، برای تحقق یابی این مامول اجرایی شدن نقاط زیر حیاتی است :
1 - حفظ مظاهرات و تحصن های مدنی و صلح آمیز و بدور از خشونت الی تحقیق کامل مطالب مشروع و تمکین به آرای پارک مردم ، چون غرب بدون استفاده هشومند از تیوری ترس آماده نیست از بی اعتنا بودن بگذرد و کمک نماید تا به آرای پاک مردم تمکین نمایند ، اگر دقدت نماییم متوجه می شویم که یوناما در ابتدا موقف بی اعتنایی نسبت به تقلب در پیش گرفت در قدم بعدی اعلام نمود که از موقف دکتر عبد الله عبد الله شگفت زده شده است و موقف دکتر عبد الله را از طریق رسانه ها شنیده است، اما امروز تحت فشار جنبش تقلب و تیوری ترسی که خود آنها طرح نموده اند مجبور شد وارد عمل شود و کمیسیون را وادارد که اعلام قسمی نتایج را الی معالجه بحران توقف نمایید ، اگر همچنان هوشمند و روشمند با صفوف فشرده و بدور از خشونت و هیجان و شعار های حساسیت زا پیش برویم سفارت امریکا نیز مجبور خواهد شد وارد تعامل شود و بر کرزی و کمیسیون ها برای عدم خارج شدن مدیریت اوضاع از کنترول فشار بیاورد و اضلاع سه گانه توطیه تقلب در فرجام مجبور شوند به جای تمکین به تقلب به آرای پاک مردم تمکین نمایند
2 - توقف اعلان قسمی نتایج
3- توقف شمارش آرا
4 - تعلیق وظیفه امر خیل و محاکمه آن
5 - تشکیل کمیسیون حقیقت یابی از شخصیت های حقوقی هر دو تیم و حقوق دان های بی طرف داخلی و خارجی و سازمان ملل متحد و اتحادیه اورپا
6 - توقف تمام ارتباطات با کرزی و مشروعیت زدای از آن و اصرار روی پایان میعاد ریاست جمهوری وی و کنار رفتن آن از سلطه و سپردن صلاحیت های ریس جمهور به ریس مجلس سنا
7 - در صورت که هیات تحقیق تحقیقات اش گواه بر این باشد که در هشت ولایتی که تقلب گسترده صورت گرفته است نسبت تقلب بیش از آن چیزی است که بتوان از ابطال همه ی آن آرای تقلبی اطمینان حاصل نمود پس باید کمیسون جدیدی تشکیل گردد که مورد توافق هر دو طرف باشد و برگزاری دوباره انتخابات در ولایت های مورد نظر را مدیریت نماید
8 - تمام كساني كه در تقلب دست داشته اند باید محاکمه گردند
9 - هر نتیجه ی که بعد از برگزاری انتخابات دوباره در ولایت های تقلب گردیده از صندوق ها بیرون می آید باید مورد قبول هر دو طرف واقع گردد

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

مطالب دیگر

برگ تاجیکان در رخنامه

 

 

 

 

 

 

تاجیکان در قرن بیستم

پایگاۀ آزاده گان تاجیکستان

خبرها و نوشتارها در بارۀ تاجیکستان، در پایگاۀ آزاده گان . ببینید :


 

| + - | RTL - LTR
برای حمایت از ما امتیاز دهید