سخنرانی لطیف پدرام ( کامل، با ماجرای اخلال)

زنده گیــنـامـــۀ مسعود بزرگ ( رح )

سخنان آموزنده از مسعود بزرگ(رح)

سیاسی

نوشته شده توسط درویش دریادلی
اخبار
نمایش از 03 تیر 1393
پرینت

دل شیر نداری ، سفر عشق مکن !

یادداشتی از : درویش دریادلی

این که چه شد و چه نشد، کی چه کرد و چه نکرد را می گذارم به یک طرف و می آیم سر اصل موضوع :


تا چند روز پیش ، بزرگترین کمبودی که در گروه اصلاحات و همگرایی وجود داشت ، این بود که در یک حالت بی ابتکاری و واکنشی به سر می بردند. ابتکار عمل به دست گروه های رقیب و تقبلبکاران بود. آنها عمل می کردند و این ها عکس العمل نشان می دادند. هرگاه یک نیروی سیاسی بزرگ در چنین وضعی باشد، همیشه میدان را می بازد. تا همین چند روز پیش ، ابتکار عمل به دست حامد کرزی و دیگر فاشیست های ارگ نشین و اوغان ملتی ها و دار و دسته تقلبکاران اشرف غنی بود. اما تحول بزرگ این است که داکتر عبدالله تکان خورد و کمی به هوش آمد و اکنون تا حدی ابتکار عمل را به دست دارد و حریف را در موقف واکنشی قرار داده است . این یک گردش مهم و یک پیروزی اساسی است . اما طوری که من می نگرم ، هنوز هم داکتر عبدالله و همراهان نزدیکش یک بررسی درست و علمی از وضع ندارند و برنامه عمل و خواست های اساسی شان به خوبی و به صورت همه جانبه  روشن نیست.

 به چند مساله اساسی زیرین توجه جدی نیاز است  :

1 -  حریف و رقیب داکتر عبدالله و منبع تقلب آدمک های چون ضیاء الحق امرخیل نیستند. مهندسان اصلی ، حامد کرزی، زلمی خلیلزاد، اشرف غنی احمدزی، انورالحق احدی، اسماعیل یون ، فاروق وردک، حنیف اتمر، گلبدین حکمتیار، ملا عمر و دیگر همه برتری جویان قبیله پرست و حامیان خارجی شان هستند. اینها همه در این دسیسه سازی ها همدست و همدل می باشند و کار های شان یکی به دیگر بستگی و پیوند دارد. به هیچک از این گروه ها و افراد نباید اعتماد کرد.

2 - حامد کرزی از نظر قانونی رییس جمهور مشروع نیست . وقت کارش از اول جوزا به پایان رسیده است . داکتر عبدالله باید پیش از هر مساله دیگر، این را به طور جدی و قاطعانه درخواست کند که حامد کرزی باید از ارگ بیرون شود و دیگر به عنوان رییس جمهور کشور رسمیت ندارد. باید تمام امکانات و امتیازات به صورت فوری از دست حامد کرزی گرفته شوند و دیگر برایش میدان داده نشود که به مانور های خاینانه خود با دست باز ادامه دهد. حامد کرزی را به جایش نهادن و او را از مقام ریاست جمهوری خلع نکردن ، یکی از اشتباهات بسیار بزرگ داکتر عبدالله و گروه اصلاحات و همگرایی می باشد. کرزی در واقع هیچکاره است و نباید هنوز هم از موقف و مقام ریاست جمهوری استفاده کند. هر قدر که حامد کرزی در این مقام غیر قانونی خود باقی بماند ، همانقدر به ضرر داکتر عبدالله خواهد بود. به نظر من ، کرزی باید به حاشیه رانده شود و از این بحرانی که آفریده است نتواند هیچ بهره ببرد. ما باید کرزی را به اصطلاح پهلوانی در چال خودش بخوابانیم . مراجعه کردن به کرزی ، از او خواستن که بیاید و بحران را بیطرفانه حل کند، ابلهانه ترین کاری است که ما می کنیم و همان چیزی است که او میخواهد. کرزی نه رییس جمهور است، نه کدام قدرت و پایگاه مردمی دارد، نه باید برایش وقت بدهیم که بیشتر از این در امور دخالت کند و تمام مملکت را به خاطر منافع شوم شخصی خود به گروگان بگیرد. این آدم مفلوک را باید هرچه زودتر به جایگاه قانونی اش که خانه نشینی است هدایت کنیم . ورنه ، باز هم خرابی را از حد می گذراند و در هر گام یک مرداری بزرگ می کند. کرزی اگر احیانا بنا بر مجبوریت هایی در شرایط کنونی برای چند روز دیگر نیز در ارگ باقی میماند، باید صاحب صلاحیت های قانونی یک رییس جمهور برحال نباشد و در معادله های بزرگ برایش جایگاهی داده نشود.

3 - با وصف این که ضیاء الحق امر خیل خائن از ریاست دبیرخانه کمیسیون نامستقل انتخابات سبکدوش شد، هنوز هم اکثریت اعضای کمیسیون های انتخاباتی آدم های وابسته، متعصب ، جانبدار و تقلبکار هستند توقع عدالت و بی طرفی از کمیسیون های انتخاباتی با این ترکیب و ساختمان و افرادی که در آن است، یک توقع ساده لوحانه است که هیچ وقت عملی نخواهد شد. اعضای کنونی هر دو کمیسیون ها باید برکنار شوند و به جای شان اشخاص صالح و بی طرف به توافق هر دو جناح رقیب انتخاباتی گماشته شوند. تنها ضیاء الحق امرخیل را به حاشیه راندن ، چاره کار نیست. امرخیل که رفت ، با نورستانی و سعادت و هوتکی و دیگرانش می توان به عدالت و شفافیت امید داشت ؟ نه . اینها همه سوگند یاد کرده اند و به همین خاطر به این ماموریت گماشته شده اند که نگذارند غیر از فرد دلخواه خود شان دیگر کسی به ریاست جمهوری برسد. مجرم هم خودشان هستند ، قاضی هم خود شان می باشند. کمیسیون نامستقل انتخابات غرق در تقلب است و کمیسیون رسیده گی به شکایات هم کسانی هستند که با مجرمین همدست و همکاسه می باشند و هرگز کسانی چون امرخیل را مجرم و متقلب نخواهند خواند. هردو کمیسیون ، دو روی یک سکه هستند.

4 - باید شبکه های گوناگون از طرف گروه اصلاحات و همگرایی فعال شوند تا تسلط بر اوضاع را برای این گروه تضمین کنند. شبکه جمعآوری اطلاعات از رقیبان و دشمنان، شبکه رسانه ای و تبلیغات ، شبکه بسیج و سازمان دهی مردم، شبکه راه اندازی و مدیریت اعتراضات مدنی ، شبکه آماده گی برای مقابله نظامی و دیگر شبکه های ضروری.

5 - اعتراضات مدنی به مثابه ستون فقرات ایستاده گی مردم در مقابل تقلب و حق تلفی است. گروه اصلاحات و همگرایی باید بیشترین کوشش را به خرچ دهد که اعتراض های مدنی مردم در بسیاری از شهر های مهم اوغانستان براه افتد و به درستی تنظیم و مدیریت شوند. این یک کار بسیار اساسی و حیاتی و دشوار است که به ساده گی نمی توان انجامش داد. برای تنظیم و اداره و مدیریت درست اعتراض های مدنی مردم باید یک ستاد بسیار قوی از شخصیت های با تجربه و دانشمند و کارآگاه ساخته شود که تمامی ابعاد این کار را به خوبی و درستی در نظر داشته باشند و نگذارند که این جریان اعتراض مدنی ضد تقلب دستخوش انحراف و هرج و مرج گردد و سر انجام بدنام و سرکوب شود. این اعتراض های مدنی را به حالت خود بخودی اش رها کردن و یک نظام مدیریت درست را بر آن قایم نساختن، در دراز مدت زیانبار و حتی فاجعه آفرین خواهد بود. در همین چند روز دیدیم که یک همآهنگی درست و دقیق و سنجیده شده ، یک پیوند و رابطه درونی و سازمانی در میان بخش های مختلف اعتراض های مدنی وجود نداشته است. این ها باید از یک ستاد و مرجع و پایگاه واحد رهبری شوند و کار های شان باید بسیار حساس و حساب شده و سازمان یافته باشد. خواست ها ،  شعار ها ، بنرها، نشان ها و دیگر همه مسایلی که از سوی این جنبش اعتراضی ضد تقلب تبارز داده می شوند، باید همگون و همنوا و همساز باشند و حرکت ها و کارهایی که می کنند در پیوند به بخش های دیگر در سراسر کشور باشد.

6 -   زیاد امکان دارد که  در گام های بعدی تقلبکاران بخواهند از جنگ و زور کار بگیرند و تهاجم مسلحانه را بر مردم ما شروع کنند. در این مورد هم باید مردم را آماده ساخت که توسط دشمنان آزادی و مردم سالاری لگد مال نشوند و بتوانند از جان و مال و حیثیت و عزت خود دفاع کنند. بی توجهی در این زمینه ، می تواند تباهی ها و  پشیمانی های بزرگی را در پی داشته باشد. ما به هیچ صورت خواهان بزرگتر شدن بحران و جنگ داخلی نیستیم ، اما اگر دیگران بخواهند از زور کار گیرند و به مردم  حمله کنند و بخواهند صدای مردم را به زور اسلحه خفه سازند، مردم  هم باید حق و توانایی دفاع از خود را داشته باشند.

7 - همانگونه که مارشال فهیم را زهر دادند و به خاطر همین برنامه های خاینانه انتخاباتی و تقلبکاری که داشتند مارشال را به شهادت رساندند، همانگونه که نقشه قتل داکترعبدالله را بسیار دقیق و همه جانبه سنجیده بودند و عملی ساختند ، نقشه های قتل شخصیت های مهم تاجیک را باز هم دارند . در صدر لست کسانی که باید ترور شوند ، خود داکتر عبدالله ، استاد عطا و بسم الله خان می باشند. دیگرانی هم که قدرت بسیج و رهبری مردم را دارند و ممکن است مشکلاتی برای دشمن خلق کنند ، اشخاصی چون قومندان امان الله گذر ، صلاح الدین ربانی ، یونس قانونی ، امرالله صالح و چند تن دیگر از شخصیت های مهم نظامی و سیاسی در لست کسانی هستند دشمن نابودی شان را میخواهد. به این مساله باید به طور بسیار جدی توجه شود و حفظ جان شخصیت های مهم و تاثیر گذار باید در زمره اساسی ترین کار ها باشد. به ویژه پاسداری درست از جان داکتر عبدالله و استاد عطا یک کار حیاتی برای ما می باشد.

8 - این بحران به آسانی و زودی پایان نمی یابد . کسانی که میخواهند در برابر تقلب و حق تلفی ایستاده گی کنند و حق را به حق دار برسانند، باید کمر خود را درست بسته کنند و تا آخر راه پیش بروند . این کاروان ، با سست اراده گی و ناشکیبایی و ترس و لرز به منزل مقصود نمی رسد . همان گفته مشهور در این جا صدق می کند که :

گر دل شیر نداری ، سفر عشق مکن !

منبع : www.tajikmedia.com


نظرات   

 
0 #1 کریم 1393-04-04 23:26
نمی خواهم زاغی باشم که خبرهای تلخ می دهد اما به باور من با پیروزی اشرف غنی، تاجیک ها با یک فاجعه رو به رو خواهند شد. باور کنید که در کمترین فرصت قدرت تاجیک ها از میان خواهد برد و به کمک حکمتیار و طالبان بدترین فشارها را به این قوم وارد خواهد کرد. شاید این کار دو و یا سه سال طول بکشد اما اگر اشرف غنی پیروز شود این کار حتمی است. وقتی کار تاجیک ها را یک طرفه کردند نوبت به هزاره ها خواهد رسید و کار ازبک ها را به اخر محول خواهند کرد.

فرصت و چانس فعلی را نباید بر باد داد. فعلا این فرصت وجود دارد که از یک برخورد فاجعه امیز ملی با استادگی و مقاومت جلوگیری کنیم. مرگ یک بار است. یا انسان ازاد زندگی کند و یا بمیرد. این فلسفه من ما باید باشد. عیب یک عده تاجیک ها این است که تلاش نمی کنند هیچ کس را با خود همراه کنند. ادم اگر تنها باشد به کلاه نیاز دارد. تاجیک ها باید با چوکات های کلانتر مثل فارسی زبان و یا خراسانی حرکت کنند.صلاح مملکت خویش خسروان دانند.
بازگو کردن
 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

مطالب دیگر

برگ تاجیکان در رخنامه

 

 

 

 

 

 

تاجیکان در قرن بیستم

پایگاۀ آزاده گان تاجیکستان

خبرها و نوشتارها در بارۀ تاجیکستان، در پایگاۀ آزاده گان . ببینید :


 

| + - | RTL - LTR
برای حمایت از ما امتیاز دهید