سخنرانی لطیف پدرام ( کامل، با ماجرای اخلال)

زنده گیــنـامـــۀ مسعود بزرگ ( رح )

سخنان آموزنده از مسعود بزرگ(رح)

سیاسی

نوشته شده توسط صبور رحیل
اخبار
نمایش از 21 مرداد 1393
پرینت


بزرگترین گروه قومی در افغانستان تاجیکها و بزرگترین گروه زبانی فارسی زبانها اند.

یادداشت کوتاه از : صبور رحیل
امروز حرفهای بیشرمانۀ داکتر انوارالحق احدی، مغز متفکر و طراح اصلی پشتونی ساختن افغانستان و رهبر حزب فاشیست- نشنلست افغان ملت را در تلویزیون یک دیدم. آقای احدی با بیشرمی تمام ادعا کرد که پشتونها بیشتر از پنجاه فیصد مردم افغانستان را می سازند.ادعای داکتر انوارالحق احدی را هیچ احصاییه و آماری و هرگز هم درین کشور، ثابت نمی سازد و این ادعا هیچ بنیادی ندارد و پوچ و بی پایه است.

مطابق احصاییه های گذشته ما چیزی به نام پشتون به مثابۀ یک گروه قومی نداشته ایم و هرگز هم نداریم بلکه پشتو زبان داریم؛ همانگونه که فارسی زبان داریم. همانگونه که فارسی زبانها به دو گروه بزرگ قومی تاجیک و هزاره تقسیم می شوند، پشتوزبانها نیز به دو گروه بزرگ قومی درانی و غلجایی تقسیم می شوند. به این ترتیب ما یا گروههای زبانی داریم که فارسی زبان و پشتو زبان و ترک زبان و پشه یی زبان و بلوچی زبان است و یا گروههای قومی مانند بلوچ، پشه یی، درانی، غلجایی، وردک، تاجیک، هزاره، ازبک، ترکمن وغیره.
و به این ترتیب بزرگ ترین گروه قومی درین کشور تاجیکها اند. پس از آن درانی ها و پس از درانی ها غلجایی ها از آن بعد هزاره ها و ازبیکها... قرار می گیرند.
اگر مصاحبۀ انوارالحق احدی را در مناظرۀ کابل دیدید و اظهارات فاشیستی او را متوجه نشدید و یا آنرا نادیده گرفتید و حالا این یادداشت را قومگرایانه و ضد وحدت ملی بدانید، باید به قضاوت، بینش، تشخیص و حتی وجدان تان شک کنید!

منبع : برگ رخنامه جناب رحیل .

این یادداشت کوتاه را به علت اهمیت آن در طرح مساله اقوام ساکن اوغانستان به نشر سپردیم . از آقای رحیل گرامی سپاسگزاریم که مساله نهایت مهم را با موشگافی بیان کرده است .

نظرات   

 
+2 #1 یک افغانستانی 1393-05-25 08:47
در قدم اول باید گفت که فرقی بین گفته های انوارالحق احدی و جناب رحیل نمیبینم. باید ما منحیث قشر تحصیل کرده از حقایق چشم پوشی نکنیم. درست است که پشتون هار بیش از 50% نیستند و در اصل اندکی بیشتر از 30% اند. هرچند من نه پشتونم و نه پشتو زبان، اما طوری که جناب رحیل پشتون ها را به درانی و غلجایی و وردک تقسیم کرده اند، قومی که امروز به نام تاجیک میشناسیم نیز بیشتر از پشتون ها تجزیه پذیر اند و گروه های قومی ایماق، افشار، بیات، هزاره سنی، قزل باش که همه و همه فقط فارسی زبان اند و در چوکات قوم تاجیک احصائیه میشوند، جدا میشود. در اینصورت متباقی آنها کمتر از حتی هزاره ها میشوند.
اما بهتر است به اینگونه مسایل پرداخته نشود. چون هیچ قومی را احصائیه دقیق وجود ندارد. هرکی احصایئه را از دید خود رقم میزند نه از حقایق و شمارش نفوس.
بازگو کردن
 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

مطالب دیگر

برگ تاجیکان در رخنامه

 

 

 

 

 

 

تاجیکان در قرن بیستم

پایگاۀ آزاده گان تاجیکستان

خبرها و نوشتارها در بارۀ تاجیکستان، در پایگاۀ آزاده گان . ببینید :


 

| + - | RTL - LTR
برای حمایت از ما امتیاز دهید