سخنرانی لطیف پدرام ( کامل، با ماجرای اخلال)

زنده گیــنـامـــۀ مسعود بزرگ ( رح )

سخنان آموزنده از مسعود بزرگ(رح)

سیاسی

نوشته شده توسط دکتور فواد عثمانی
اخبار
نمایش از 23 مرداد 1393 بازدید: 2514
پرینت

 اگر سرم را هم ببرند تسلیم تقلب نمی شوم

گزارش از : دکتور فواد عثمانی ( یکی از رهبران جنبش ضد تقلب و عضو برجسته گروه تفتیش اصلاحات و همگرایی در کمیسیون انتخاباتی)

امروز چاشت زماني كه ميخواستم داخل كميسون انتخابات شوم و در پروسه تفتيش أرا سيهم باشم متاسفانه مورد حمله وحشيانه و تعرض بالاي حريم خصوصي أمنيتي ام توسط گارد هاي شخصي يا خصوصي كميسون انتخابات و اقاي نورستاني قرار گرفتم.در اين حادثه مرا چهار نفر گارد خصوصي قرار دادي اين كميسون به اندازه كافي لت و كوب كردند پيراهن ام را پاره نموده " آی پد "  و عينك هايم نيز توته توته كردند. باران مشت و لگد بر سر و رويم ميباريد و تنها جرم من فقط پاسداري از اراي پاك مردم افغانستان و تيم إصلاحات ، همگرايي بود.

اين حادثه زماني رخ داد كه كميسون انتخابات براي محافظين يك كمپني خصوصي امنيتي دستور داده بود كه اوردن " آی پد "  و موبايل هاي كه بتواند عكاسي و فلم برداري كنند كاملن ممنوع است و هيچ كس حق اوردن انرا داخل كميسون ندارد تا تقلب و فساد مستند سازي و فلم برداري نشود. همچنان اقاي نورستاني ديروز دستور داد تا فهيم كوهدامني عضو ارشد تيم إصلاحات و همگرايي را در كميسون ممنوع الدخول قرار دهند چون اين فرمايش جناب سرير احمد برمك يكي از كميشنران كميسون است.

به تعقيب ممنوع الدخولي فهيم كوهدامني امروز با بسيار بي رحمي بالاي من حمله گروهي كردند و تا توان شان مورد بزكشي انها قرار گرفتم كه حالا صحتم خوب نبوده و صرف از خود به حد توانم دفاع مشروع كردم.

چهار نفر كه مرا مورد لت و كوب قرار دادند تحت تعقيب و نظر بند پوليس بوده و موضوع رسمن با كميسون از جانب رهبري تيم ما در ميان گذاشته شده است تا اجراات كه در نظر است صورت گيرد.

وحشت كه امروز بالايم روا داشتند حتي در دوره طالبان وحشي، جنايتكار نديده بودم. ايا فكر ميكنيد كه اين كميسون مستقل و بي طرف باشد با وجود برخورد در مقابل بزرگترين پروسه ملي اينطور وحشيانه برخورد ميكند و ما بتوانيم از انها راي پاك خود را مطالبه كنيم ؟

بخاطر راي دادن انگشتم قطع شد و براي دفاع از رای ام  اگر سرم هم قطع شود تقلب را اجازه نخواهيم داد. راي من ناموس من است و ازش دفاع و حراست خواهم كرد با قيمت جانم.

مخلص همه تان

عثماني


اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

مطالب دیگر

برگ تاجیکان در رخنامه

 

 

 

 

 

 

تاجیکان در قرن بیستم

پایگاۀ آزاده گان تاجیکستان

خبرها و نوشتارها در بارۀ تاجیکستان، در پایگاۀ آزاده گان . ببینید :


 

| + - | RTL - LTR
برای حمایت از ما امتیاز دهید