سخنرانی لطیف پدرام ( کامل، با ماجرای اخلال)

زنده گیــنـامـــۀ مسعود بزرگ ( رح )

سخنان آموزنده از مسعود بزرگ(رح)

سیاسی

نوشته شده توسط عزیز آریانفر
اخبار
نمایش از 09 شهریور 1393
پرینت

پایان کمیدی انتخابات و پیروزی حامد کرزی و باند مافیایی ارگ
نبشته از : عزیز آریانفر
چنین بر می آید که مضحکه انتخابات سراپا رسوا و مسخره سرانجام به پایان خود نزدیک می شود. هر چند هنوز ره آورد این کارزار به درستی روشن نیست، با آن هم می توان دو گزینه را پیش بین بود. نخست این که مطابق برنامه واشنگتن، دو نامزد پیشتاز با هم به توافق سیاسی دست می یابند و به گمان غالب اشرف غنی احمدزی رییس جمهور می شود و داکتر عبدالله هم یا خود کرسی رییس شورای اجرایی را می گیرد یا کس دیگری را به این پست می گمارد.شاید احتمال چنین چیزی بسیار کم باشد. زیرا طرح مشارکت اقوام غیر پشتون در تصمیمگیری های کلان در تراز کشور با اندیشه های برتری جویانه و توفق طلبانه شوونیستی برخی از رهبران تیم تحول و تداوم که خواستار تمرکز مطلق قوا در یک دست می باشند، از ریشه مغابرت دارد و بسیار دشوار به نظر می رسد رهبر این تیم به چنین «ذلت و خفتی» تن در دهد.

در غیر آن، انتخابات بیخی به بن بست رسیده، ناکام می شود. با این هم، کرزی، باند مافیایی ارگ و کمیسیون ضد ملی انتخابات اشرف غنی را برنده انتخابات اعلام می کنند. در این حال، تیم اصلاحات و همگرایی چنین چیزی را نپذیرفته، آن را مردود و غیر مشروع اعلام می کنند و در برابر آن دادخواهی می نمایند.

با توجه به نزدیک شدن نهم ماه سپتامبر– سالگرد کشته شدن فرمانده احمدشاه مسعود، زمینه بیخی برای راه افتادن اعتراضات سراسری، راهپیمایی ها و گردهمایی ها و... در نکوهش انتخابات و حتا نافرمانی مدنی فراهم می باشد.

کرزی در این حال، نتایج انتخابات را ملغی اعلام نموده، روند را ناکام و پرونده انتخابات را به دادگاه عالی کشور ارجاع می سازد. دادگاه عالی هم انتخابات را ناکام اعلام و نتایج آن را از دید قانونی و حقوقی مردود اعلام می نماید.

در چنین حالتی، کرزی می تواند اوضاع را اضطراری اعلام و آقای عبدالسلام عظیمی- رییس دادگاه عالی را که از افراد طرف اعتماد مطلق وی از جرگه عناصر ارتجاعی وابسته به نظام اولتراناسیونالیست مافیایی است، به عنوان رییس دولت موقت بگمارد. گفته می شود که دو نفر دیگر هم برای این کرسی نامزد هستند- داوود زی- وزیر داخله و رییس پارلمان.

دولت موقت وظیفه خواهد داشت تا در طی مدت شاید دو ماه لویه جرگه اضطراری را برگزار و در جریان آن کرزی را بار دیگر برای مدت چند سال در راس دولت آینده بگمارد. شاید برای مصحلت در جرگه ویرایش هایی در ثانون اساسی نو وارد شده، کرسی نخست وزیری با اختیارات و صلاحیت های اداری و اقتصادی ایجاد شود و کسی از رهبران اپوزیسیون در راس آن قرار داده شود.

در این حال، کرزی – دلقک اصلی در این سیرک با نزدیکی با حزب اسلامی و شاید هم شاخه هایی از طالبان امریکا را در برابر گزینش دشواری قرار دهد – یا حاکمیت مرا در چند سال آینده بپذیرید یا این که درلویه جرگه استراد استقلال افغانستان از اشغال امریکا را رسما اعلام و از سپاهیان امریکایی خواهم خواست تا بیخی خاک افغانستان را ترک گویند و برآیند.
در این صورت کرزی می تواند هم در سیمای محصل استقلال افغانستان برآمد نماید و جایگاهی برابر با امان الله خان را در تاریخ برای خود کمایی کند و از سوی دیگر حمایت های بی دریغ روسیه و چین و حتا ایران را به دست بیاورد.

در این میان لغزش نابخشودنی امریکا هم بایسته یادآوری است که می خواهد کرزی را کنار بگذارد و در انتخابات با راه اندازی تقلبات گسترده با دیده درایی اشرف غنی را که از افراد مورد اعتماد مطلق آن کشور است، با وظیفه امضای قرار داد ننگین و اسارتبار همکاری های دفاعی و امنیتی روی کار بیاورد. یعنی در تقلبات گسترده در انتخابات امریکا شریک دزد-کرزی است و منطقا این تقلبات نمی توانست بدون اذن امریکا راه بیفتد. منتهی هر یک از این تقلبات بی شرمانه اهداف پلید خود را دنبال می کردند- کرزی هدف کنار زدن داکتر عبدالله را و امریکا هدف روی کار آوردن اشرف غنی را.

سرانجام هم کار به جایی که کشید که کار دمکراسی قبیله یی و انتخابات در افغانستان به رسوایی و بدنامی و مسخرگی کشید و در سراسر جهان چنان بی آبرو شد که در تاریخ انتخابات های جهان نظیر ندارد.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

مطالب دیگر

برگ تاجیکان در رخنامه

 

 

 

 

 

 

تاجیکان در قرن بیستم

پایگاۀ آزاده گان تاجیکستان

خبرها و نوشتارها در بارۀ تاجیکستان، در پایگاۀ آزاده گان . ببینید :


 

| + - | RTL - LTR
برای حمایت از ما امتیاز دهید