سخنرانی لطیف پدرام ( کامل، با ماجرای اخلال)

زنده گیــنـامـــۀ مسعود بزرگ ( رح )

سخنان آموزنده از مسعود بزرگ(رح)

سیاسی

نوشته شده توسط پایگاه تاجیکان
اخبار
نمایش از 15 شهریور 1393
پرینت

شاید عبدالله دولت خود را اعلام کند !

مجلس شورای رهبری اصلاحات و همگرایی به داکتر عبدالله مشوره داد که دولت خودش را اعلان کند .

یادداشت از : پایگاه تاجیکان .

به قرار گزارشی از آقای مجیب الرحمن رحیمی که در نشست سران دسته اصلاحات و همگرایی شرکت داشت ، شورای رهبری به داکتر عبدالله عبدالله گفته است که باید رابطه خود را با دسته رقیب و دیگر بازیگران در این نمایش را قطع کند و دولت خود را اعلام نماید.

 

 

ما در نوشتار دیگری گزارش دادیم که فشار های زیادی وجود دارد که داکتر عبدالله را به تسلیمی در برابر تقلب وادار سازد. برخی از اعضای مهم دسته اصلاحات و همگرایی نیز مایل به قبولی کرسی ریاست اجرایی بوده اند و کار به همان جهت جریان داشت . اما خدا را سپاس که اکثریت اعضای شورای رهبری دسته اصلاحات و همگرایی و به ویژه استاد عطا محمد نور ، والی سربلند بلخ ، به تسلیمی و پذیرش رییس جمهور شدن اشرف غنی ، تن ندادند و امکان دارد که داکتر عبدالله نیز بر اساس موقف برحق اکثریت اعضای گروهش یک تصمیم عاقلانه و عادلانه و دلیرانه بگیرد. 

برای معلومات بیشتر ، یادداشت آقای داکتر مجیب الرحمن رحیمی، سخنگوی اصلاحات و همگرایی به شما پیشکش می کنیم :

چه سرفراز ملتی
چه سربلند مردمی
که خاک راهشان بود
شرافت جبین من
امروز شنبه ۱۵ سنبله ۱۳۹۳ برابر به ۶ سبتامبر ۲۰۱۴ شورای رهبری اصلاحات و همگرایی تحت ریاست دکتور عبدالله عبدالله تشکیل جلسه داد. در این نشست تاریخی دکتور عبدالله عبدالله بالآخره اعلان نمود: به لحظاتی رسیده ایم که باید تصمیم نهایی خویش را اتخاذنماییم. تصمیم را با مشوره نهایی اکثریت شما می گیرم. این تصمیم را به زودترین فرصت اعلان می کنم.
دکتور عبدالله عبدالله در ادامه سخنانش افزود: می دانم شما نگران هستید. نگرانی مردمم را باتمام وجودم احساس می کنم. برای احقاق حق مردم تلاش کردیم. تصمیم ها معمولا خالی از اشتباه نیست. ولی شما می دانید که در این راه معامله و مخالفتی با مشورهء شما وجود نداشته است.
دکتور عبدالله عبدالله رهبر اصلاحات و همگرایی به شورای رهبری گفت: به دلیل سردرگمی و شدت فشارها می دانم مردم بی اعتماد شده اند. چون من مدتی است بیرون نشده ام تا به مردم توضیح بدهم که چه اتفاق افتاده است. این حق مردم است. همانطور که بارها وعده کرده ام به مردم واقعیت ها و حوادث را به تفصیل توضیح خواهم داد و در مشوره با مردم تصمیم خواهم گرفت.
در جریان جلسه از دکتور عبدالله عبدالله پرسیده شد تا نظرنهایی خودش را در این رابطه با شورای رهبری در میان گذارد. دکتور عبدالله عبدالله به صراحت پاسخ داد: نظر نهایی من نظر مردم است. هر تصمیمی امروز شما با اکثریت گرفتید همان تصمیم من است.
دکتور عبدالله عبدالله خطاب به رهبری اصلاحات و همگرایی گفت: عده ای تقلبکاری فکر می کنند ما برای سهیم شدن در قدرت سیاسی نزد آنان به تکدی/گدایی رفته ایم. این ها باید درک کنند که ما برای مصلحت کشور تا اینجا به پیش آمدیم.
دکتور عبدالله عبدالله به شورای رهبری توضیح داد: متاسفانه من تاهنوز ندیده ام جامعه جهانی از موضع برحق ما حمایت کرده باشد یا دیگران را به قبول این حق ملزم ساخته باشد.
دکتور عبدالله عبدالله در پایان از اعضای شورای رهبری خواست تا مشوره و دیدگاه های خویش را به صراحت در این لحظات تاریخی ارایه نمایند.
اشتراک کنندگان مجلس با صراحت و قاطعیت اعلان کردند تا مذاکره و صحبت با مثلث تقلب قطع گردد و از دکتور عبدالله عبدالله با یکصدا خواستند تا حکومت و تصمیم نهایی خویش را به زودترین فرصت اعلان نماید.
دکتور عبدالله عبدالله در جمع بندی مجلس اعلان نمود: نظریات شما را شنیدم. همه یک مشوره داشتید و پیام تان روشن بود. تصمیم خویش را قبل از اعلان نتائج از سوی کمیسیون اعلان می کنیم و حکومت برخاسته از تقلب را هرگز نمی پذیریم.
وقتی قاطعیت و پیام روشن رهبران اصلاحات و همگرایی را شنیدم٬ برای به تصویرکشیدن ایمان و صلابت این رادمردان سخنی گویاتر از سرودهء قهار عاصی نیافتم:

 


چه سرفراز ملتی
چه سربلند مردمی
که خاک راهشان بود
شرافت جبین من

چه سرفراز ملتی
چه سربلند مردمی
که خاک راهشان بود
شرافت جبین من
امروز شنبه ۱۵ سنبله ۱۳۹۳ برابر به ۶ سبتامبر ۲۰۱۴ شورای رهبری اصلاحات و همگرایی تحت ریاست دکتور عبدالله عبدالله تشکیل جلسه داد. در این نشست تاریخی دکتور عبدالله عبدالله بالآخره اعلان نمود: به لحظاتی رسیده ایم که باید تصمیم نهایی خویش را اتخاذنماییم. تصمیم را با مشوره نهایی اکثریت شما می گیرم. این تصمیم را به زودترین فرصت اعلان می کنم.


دکتور عبدالله عبدالله در ادامه سخنانش افزود: می دانم شما نگران هستید. نگرانی مردمم را باتمام وجودم احساس می کنم. برای احقاق حق مردم تلاش کردیم. تصمیم ها معمولا خالی از اشتباه نیست. ولی شما می دانید که در این راه معامله و مخالفتی با مشورهء شما وجود نداشته است.
دکتور عبدالله عبدالله رهبر اصلاحات و همگرایی به شورای رهبری گفت: به دلیل سردرگمی و شدت فشارها می دانم مردم بی اعتماد شده اند. چون من مدتی است بیرون نشده ام تا به مردم توضیح بدهم که چه اتفاق افتاده است. این حق مردم است. همانطور که بارها وعده کرده ام به مردم واقعیت ها و حوادث را به تفصیل توضیح خواهم داد و در مشوره با مردم تصمیم خواهم گرفت.
در جریان جلسه از دکتور عبدالله عبدالله پرسیده شد تا نظرنهایی خودش را در این رابطه با شورای رهبری در میان گذارد. دکتور عبدالله عبدالله به صراحت پاسخ داد: نظر نهایی من نظر مردم است. هر تصمیمی امروز شما با اکثریت گرفتید همان تصمیم من است.
دکتور عبدالله عبدالله خطاب به رهبری اصلاحات و همگرایی گفت: عده ای تقلبکاری فکر می کنند ما برای سهیم شدن در قدرت سیاسی نزد آنان به تکدی/گدایی رفته ایم. این ها باید درک کنند که ما برای مصلحت کشور تا اینجا به پیش آمدیم.
دکتور عبدالله عبدالله به شورای رهبری توضیح داد: متاسفانه من تاهنوز ندیده ام جامعه جهانی از موضع برحق ما حمایت کرده باشد یا دیگران را به قبول این حق ملزم ساخته باشد.
دکتور عبدالله عبدالله در پایان از اعضای شورای رهبری خواست تا مشوره و دیدگاه های خویش را به صراحت در این لحظات تاریخی ارایه نمایند.
اشتراک کنندگان مجلس با صراحت و قاطعیت اعلان کردند تا مذاکره و صحبت با مثلث تقلب قطع گردد و از دکتور عبدالله عبدالله با یکصدا خواستند تا حکومت و تصمیم نهایی خویش را به زودترین فرصت اعلان نماید.
دکتور عبدالله عبدالله در جمع بندی مجلس اعلان نمود: نظریات شما را شنیدم. همه یک مشوره داشتید و پیام تان روشن بود. تصمیم خویش را قبل از اعلان نتائج از سوی کمیسیون اعلان می کنیم و حکومت برخاسته از تقلب را هرگز نمی پذیریم.
وقتی قاطعیت و پیام روشن رهبران اصلاحات و همگرایی را شنیدم٬ برای به تصویرکشیدن ایمان و صلابت این رادمردان سخنی گویاتر از سرودهء قهار عاصی نیافتم:
چه سرفراز ملتی
چه سربلند مردمی
که خاک راهشان بود
شرافت جبین من

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

مطالب دیگر

برگ تاجیکان در رخنامه

 

 

 

 

 

 

تاجیکان در قرن بیستم

پایگاۀ آزاده گان تاجیکستان

خبرها و نوشتارها در بارۀ تاجیکستان، در پایگاۀ آزاده گان . ببینید :


 

| + - | RTL - LTR
برای حمایت از ما امتیاز دهید