سخنرانی لطیف پدرام ( کامل، با ماجرای اخلال)

زنده گیــنـامـــۀ مسعود بزرگ ( رح )

سخنان آموزنده از مسعود بزرگ(رح)

سیاسی

نوشته شده توسط نورمحمد خرمی
اخبار
نمایش از 31 شهریور 1393
پرینت

یک یاد دهانی ضروری به حناب داکترعبدالله عبدالله ومشاورین نزدیک ایشان!

( جناب داکتر عبدالله عبدالله نباید برای دستیابی شخص خودشان به مقام ریاست اجرائیه پافشاری نمایند) برای جناب داکتر عبدالله عبدالله ومشاورین نزدیک شان این موضوع باید روشنتر از آفتاب واضح باشد که منطق اصلی ای حمایت بیدریغ اکثریت قریب به اتفاق ملیت سرافراز تاجیک یکجا با متحدین طبیعی آنها؛ ابتدا از کاندید شدن وسپس از کارزار های حماسه آفرین انتخاباتی ایشان دراین امر نهفته بوده وهست که جناب دکتور با نسب پشتونی از ولایت قندهار میتوانند در مقام ریاست جمهوری افغانستان به نقطۀ اتصال و آمیزش مردمان شمال و جنوب ، تفاهم میان اقوام وزبانها و فرهنگهای کشورمبدل گردند.

 

برای اینکه آرای مردم تقسیم نشود ازمیان نخبگان تاجیک به استثنا آقای احمدضیا مسعود و اسماعیل خان که دلایل خودرا داشتند ، کسی دیگری معاونیت اول کاندید ان مطرح دیگر از جمله آقای اشرف غنی احمدزی را نه پذیرفتند. در تیم شخص شخیص شما جناب داکتر نیز به خود شما منحیث کاندید خودشان به علت تعلقات سیاسی و نسب مادری تان بسنده کردند. باید تصریح گردد که حمایت های توأم با ایثار، فداکاری و قربانی های بیشمار از شما برای انتخاب تان به مقام ریاست جمهوری و همچنان دفاع حماسه گونه از حق تلف شدۀ شما ، برای این بوده است که در روشنی برنامه های اعلان شدۀ تیم شما ، طلسم وتابوی انحصار قدرت در افغانستان بشکند. اکنون که چنین نه شده و شمابه هردلیلی از حق مشروع خود در برابر تقلب گذشت کردید ؛ منطق انتخابات ، عرف رایج ، مصلحت ملی و عدالت اجتماعی حکم می کند که جناب داکتر عبدالله که به مقام اول کاندید شده بودند رهبر ی اپوزیسیون را خود به دست گرفته وبرای موقف ریاست اجرائیه یک تن از نخبگان شایستۀ تاجیک تبار را معرفی بدارند. اگر آقای داکتر عبدالله عبدالله یک تن از نخبگان تاجیک را به حیث رئیس کمیتۀ اجرائیه معرفی نه نمایند ؛ در مقابل سوالاتی بسیار بزرگی؛ از نقش شان در کنفرانس بن گرفته ، تا نام گرفتن از حامد کرزی به حیث رئیس اادرۀ موقت از جانب ایشان، پشتیبانی داکتر از نظام ریاستی در برابر نظام پارلمانی در لویه جرگۀ قانون اساسی و نقش منفعلانۀ ایشان در دو انتخابات ریاست جمهوری وبازی به آرای مردم در هردو انتخابات همه و همه به رخ شان کشیده خواهد شد. علاوه برآن اگر این مأمول برآورده نشود ؛ همانطوریکه نسل وجوان بالنده درجریان کارزار هاو پیکار های انتخاباتی و هم چنان درجریان «جنبش ضد تقلب» از جناب داکتر عبدالله عبدالله چهرۀ یک رهبرمحبوب و مردمی را به مردم منطقه و جهان به معرفی گرفتند ؛ قدرت آنرا دارند که گردش ساعت را به عقب برگشتانده به خاطر دفاع ازمنافع مشروع مردم شان در برابر جناب داکتر عبدالله ومتحدین تازه بازیافتۀ شان به همان شدت حمایت قبلی از ایشان قرار بگیرند که به نفع ایشان وآیندۀ سیاسی شان نه خواهدبود. امید حرف بدانجا ها نه رسد. یا هو !!

نظرات   

 
0 #1 ذکی یاری 1393-06-31 15:01
ما دل خود ره به اب یخ تازه می کنیم. من رای ندادم که احمدزی رییس جمهور شود. من رای دادم که سنت تاریخ شکسته شود. خدا را شاهد می گیرم که بار بار به دلم امد که جناب عبدالله یک پشتون است مگرم به حکم اینکه در جامعه فارسی زبان کلان شده است گفتم خیر است همی پنجا فی صد که یک فارسی زبان رهبر شود هم بس است. حالا می بینم که هیچ چیز فرق نکرد. یک زی ریس جمهور است. حرفهای دیگر دل خوش کردن است. تا وقتی که ریشه ای فکر نکنیم دل خوش کردن به ریاست اجرایی و معاون اول و دوم و این فریب ها کارساز نیست. ما به دریغ فرهنگ سیاسی نیاز داریم. فرهنگ سیاسی فعلی ما را درجه دوم جور کرده. درجه اول زی ها است. حیف یک زره عزت نفس که ما فارسی زبانها نداریم. در مقابل همدیگر مگرم مثل گرگ و شیر استیم. در مقابل زی ها زبان و عزت نداریم.
بازگو کردن
 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

مطالب دیگر

برگ تاجیکان در رخنامه

 

 

 

 

 

 

تاجیکان در قرن بیستم

پایگاۀ آزاده گان تاجیکستان

خبرها و نوشتارها در بارۀ تاجیکستان، در پایگاۀ آزاده گان . ببینید :


 

| + - | RTL - LTR
برای حمایت از ما امتیاز دهید