سخنرانی لطیف پدرام ( کامل، با ماجرای اخلال)

زنده گیــنـامـــۀ مسعود بزرگ ( رح )

سخنان آموزنده از مسعود بزرگ(رح)

سیاسی

نوشته شده توسط پایگاه تاجیکان
اخبار
نمایش از 17 مهر 1393
پرینت

اعلامیه پایگاه تاجیکان
به نام خدا
تاجیک های گرامی !
روشن است که امریکا ، دولت تقلبی خجالت ملی را بالای مردم ما تحمیل کرد. این هم روشن است که مردم تاجیک در اوغانستان ضربۀ یک شکست بزرگ دیگر را با گوشت و پوست خود احساس می کنند و از این بابت خیلی رنج می برند. بدبختانه ، در همین حالتی که از برکت سستی و تسلیم طلبی و معامله گری یک مشت افراد چوکی طلب ، ما مردمان تاجیک دچار یک سرخورده گی بزرگ شده ایم ، دست های مرموزی در کار اند  تا به تفرقه  و پراگنده گی بیشتر در میان ما دامن زنند. میخواهند از ضعف های درونی تاجیکان سوء استفاده کرده و تاجیک را در مقابل تاجیک قرار دهند.


ما از همه همتباران فرهیخته خویش صمیمانه خواهش می کنیم که هوشیار باشند و در دام توطئه های دشمن گرفتار نشوند. به راه انداختن هر گونه تبلیغات محل گرایانه و تفرقه افگنانه که باعث اغتشاش و جنجال و برخورد و کشمکش در میان تاجیکان می شوند ، از نظر منافع مردم تاجیک نادرست است و سود آن تنها و تنها به دشمنان ما می رسد.

به ویژه در این شرایط دشوار کنونی که ملت تاجیک از چهار سو در محاصره دشمنان و بدخواهان و کسانی که خواب نابودی ما را می بینند قرار دارد ، هر سخن و کاری که شگاف و دوری را در جامعه تاجیک بیشتر سازد و آتش بدبینی و دشمنی را بیافروزد ، از دید ما مردود و ناروا می باشد. کسانی که حساسیت شرایط و اوضاع کنونی را درک نمی کنند و به هردلیلی که است به تفرقه دامن می زنند ، با تیشه ها  و تبر های بی خردی ریشه های هستی ملی تاجیکان را می برند.

ما باید با بیماری هولناک محلگرایی و همدیگر زدایی خیلی جدی مبارزه کنیم و نگذاریم که دسیسه های دشمن برای ضعیف ساختن هرچه بیشتر ما پیروزمندانه عملی شوند. دشمن میخواهد که ما به فرق همدیگر بکوبیم و مسایل را با ذهنیت تقلیل گرایانه ، کوجک بسازیم و از دایرۀ قریه و شهر خود فرا تر نبینیم . در حالیکه نجات تاجیکان تنها زمانی میسر میگردد که این ملت به همبستگی و  اتفاق خلل ناپذیر برسد.

دشمن ما مشخص است، کسانی که به ما ظلم و خیانت کرده اند ، در برابر چشمان ما قرار دارند.  ما در عین زمان که در راستای خود سازی ملی تاجیکی مبارزه می کنیم ، باید یک لحظه هم از دسیسه ها و شگرد ها و فتنه گری های دشمنان و بدخواهان خویش غافل نگردیم. برای ما شرم است که تباهی عمومی تاجیکان اوغانستان را نادیده بگیریم و مردم خویش را که یک ملت اند ، به جمعیت های محلی و منطقه ای و رقیب و دشمن همدیگر تقسیم کنیم . در این اوضاع و حالت ، از پنجشیری، بدخشی ، مزاری، هراتی، تخاری، کابلی، پروانی و دیگران سخن گفتن و یکی را در برابر دیگر قرار دادن، کاری است که یا دشمنان ما به آن می پردازند و یا کسانی که هیچ دلبستگی به سرنوشت همگانی تاجیکان ندارند.

برادران ، خواهران و جوانان عزیزی که در شبکه های اجتماعی فعالیت دارید !  هرگاه می بینید که کسانی بی توجه به همه خواهشها و تقاضاها و درخواست های مکرر خیراندیشان تاجیک ، هنوز هم به تفرقه اندازی در میان تاجیکان ادامه می دهند، از آنها دوری جویید و در جهت بستن حساب های تقلبی شان با اداره شبکه های اجتماعی تماس گیریید. ما به یقین میدانیم و اسنادش را در دست داریم که فاشیست های اوغان و دیگر بدخواهان ما ، در شبکه های اجتماعی و رسانه های انترنتی به نام تاجیک ها حساب جعلی می گشایند و با نوشتن مطالب تنش زا و حساسیت برانگیز ، زمینه دعوا ها و نزاع ها و درگیری های لفظی تاجیکان را فراهم می سازند و خود شان به نظاره می نشینند که ما تاجیکها چه خوب به فرق همدیگر می کوبیم و به همدیگر دشنام و نفرین نثار می کنیم . ما جدی خواهشمندیم که به این نکته ها توجه کنید و تا جایی که از دست تان بر می آید جلو تفرقه اندازان را در شبکه های اجتماعی بگیرید. همچنان وقتی می بینید که افرادی می آیند و بدون احساس مسوولیت ، در تیلویزیون ها و دیگر رسانه های همگانی مسایل تنش آفرین و اختلاف چاقکن را مطرح می کنند و به نام دفاع از منافع مردم یک ولایت تاجیک نشین ، به مردمان تاجیک ولایت دیگری تاخت و تاز می نمایند، باید به هر وسیله ایکه می توانید در برابر تحریکات و منافقت های شان اعتراض کنید.

 در این ایامی که یک تعداد از  مبارزان و دلسوزان تاجیک سخت تلاش دارند که پراگنده گی را کاهش دهند و مردم ما را متحد بسازند، دشمنان از هیچ نیرنگی برای متفرق ساختن ما دریغ نمی کنند.

بیایید دست به دست هم بدهیم ، همدل و همگام ، برای گرفتن حقوق پایمال شده ای مردم تاجیک مبارزه کنیم . بیایید کاری کنیم که ملت تاجیک در جایگاهی که شایسته اش است قرار گیرد.

زنده باد همبستگی مردم تاجیک !

به امید پیروزی .

پایگاۀ تاجیکان

17 مهر/ میزان 1393

نهم اکتوبر 2014


اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

مطالب دیگر

برگ تاجیکان در رخنامه

 

 

 

 

 

 

تاجیکان در قرن بیستم

پایگاۀ آزاده گان تاجیکستان

خبرها و نوشتارها در بارۀ تاجیکستان، در پایگاۀ آزاده گان . ببینید :


 

| + - | RTL - LTR
برای حمایت از ما امتیاز دهید