سخنرانی لطیف پدرام ( کامل، با ماجرای اخلال)

زنده گیــنـامـــۀ مسعود بزرگ ( رح )

سخنان آموزنده از مسعود بزرگ(رح)

سیاسی

نوشته شده توسط رامش نوری
اخبار
نمایش از 06 آذر 1393
پرینت

سهم شمالی در حکومت وحدت ملی کجاست؟
نبشته از : رامش نوری
پس از توافق سیاسی، مهم ترین پرسش، در واقع توزیع قدرت میان تیم های رقیب محسوب می شد، اما حالا که بیشترین زحمت این انتخابات و مبارزات آن را شمالی و مردمان متعهد، متخصص و جسورش کشیده است، پس سوال این است که سهم شمالی و شمالیوال ها چیست؟ و کجاست؟،

 

سهم منطقه و حوزه ای که با طالبان پنج سال مبارزه و ایستادگی کرد. پنج سال جوانان خود را قربان دژخیمان طالب کرد، با کسانی ایستادگی و مبارزه نمودند که نه تنها ترحم به انسان بلکه به حیوانان و نباتات نیز نمی کردند و بی رحمانه همه و همه چیز را مورد ویرانی و کشتار قرار می دادند. حمله ی طالبان به شمالی وحشت ناکتر از آن است که با گویایی حوادث و یاد دهانی از قهرمانان آن، این حوادث دردناک را التیام بخشید. اما در این برهه ی از تاریخ که قوم تاجیک پس از گذشتاندن چندین ماه مبارزه برای تحقق عدالت و سپردن کار به اهل کار و بلآخره مبارزه با تقلب و تامین عدالت اجتماعی در این کشور ایفایی نقش کرده اند و حالا اصالت خود می دانم تا در پیوند به سران این قوم بزرگ قلم فرسایی کنم.
پس از اشغال کابل از سوی نیرو های اشغالگر سیاه طالبان، حملات بر مردمان شمالی افزایش یافت، حملاتی که مرگبار تر از آن است که آن را تصور کرد. این حملات نه تنها بر مردمان شمالی استفاده می شد، بلکه تاکستان های شمالی را همچنان تحت گلوله بار های آتشین خود قرار می دادند.
در این زمان، جنگ در شمالی همه روزه و بی وقفه ادامه داشت، مدافعین خط شمال حماسه های بیشماری از شجاعت و مقاومت در برابربیگانگان و مزدوران شان می آفریدند. دران روزگار من با دیگر مردمان شمالی در هراس آن بودیم که چه خواهد شد، به دلیل اینکه تمامی حملات بر مردمان شمال کابل، کوهدامن زمین، پروان، کاپیسا صورت می گرفت، حتی مردمان پروان از سوی راکت های کور طالبان از آن سوی کوه که غوربند نام دارد و به دست طالبان افتاده بود روزانه دایی اجل را گرفته و به دنیایی مردگان رحلت می کردند. درآن وقت کاپیسا پایگاه عقبی مجاهدین و مقاومتگران بود. دقیقا زمانی بود که طالبان ادعای کنترول بر 90 فیصد خاک افغانستان را داشتند و رادیو های جهانی هم هر زمانی حتی در یک خبر دو سطری به ارتباط جنگ های افغانستان این برتری طلبی طالبان را به گوش جهانیان می رساندند. جنگ و مقاومت در محور های شمالی، نجراب در کاپیسا، یگاولنگ در بامیان، غور، پل بنگی در تالقان، اندراب، و جاهای دیگر علیه طالبان ادامه داشت. اما مهمترین حملات در محور شمالی بود و شمالی جبهه ی جنگ در نبرد با طالبان قرار داشت.
در آن روزگار، مردم شمالی داد از گرسنگی، ظلم و استبداد طالبان می زدند، خوب یادم است زمانی که طالبان در قریه ی ده ملایوسف پروان یورش آوردند، چون مردمان این قریه سرسختانه با طالبان می جنگیدند. من و خانواده های اکثریت از ساکنان این قریه تلاش داشتیم تا از طریق باغها به سوی گلبهار که هنوز در برابر این دژخیمان مقاومت می کرد، فرار کنیم. یکی از نزدیکانم مرا متوجه ساخت که طالبان رییش سفیدان و برخی از جوانان این قریه را گرفته و تیر باران کردند ما چاره ی جز فرار به دلیل اینکه خانواده ها را حمل می کردیم نداشتیم و مایوسانه به سوی این کشته شدگان نگاه می کردیم. و درهمان حال، مقاومت حماسی مردم آن دیار در برابر دشمن انسانیت و آزادی ادامه داشت. مقامت که نه تبار را می شناخت و نه هم مذهب افراطیت را، بلکه تنها واژگان برای شان آشنایی تام پیدا کرده بود همانا دفاع از انسانیت، مبارزه با تفکر سیاه ی ضد دینی و آزادی بود. البته گفتنیست که استاد عبدالرب رسول سیاف رییس حزب اتحاد اسلامی نیز با و جودی که خودش اهل شمالی نبود، اما درهمان جبهه ی شمال کابل علیه دشمنان خاک و وطن میجنگید. که این شهامت استاد برای مردم شمالی ستودنی است.
جنگ در شمالی در این شب ها شدت گرفته بود، ما که خود را در گلبهار رسانیده بودیم، خبر آمد که طالبان را تا کوهدامن دوباره شکست داده اند. ما که منتظر آن بودیم تا دوستان آمده و خبر های خوشی از رویداد های داغ بدهند و لحظه انتظاری این دقایق را می کشیدیم. بود که در کوچه های سبزه بار گلبهار صدا ها شنیده می شد که مدافعان آزادی در راه اند، مدافعان که طالبان را از مناطق گلبهار گرفته تا کوهدامن شکست داده بودند و خیلی ها خسته به نظر می رسیدند گویی که کوه ها بالای شان ریخته باشد و خاک های دنیا را مو های شان حمل کرده باشد، قدم زنان در میان مردم با استقبال گرم اهالی گلبهار قرار گرفتند. این مردان شجاع که برخی شان نزدیکان خانوادگی ما بودند، شبی آن روز خانواده ها کنار هم آمده و قصه از نبرد شان با دژخیمان «سیاه تفکر» طالب کردند. یکی از این مردان شجاع گفت که جنگ پس از گریز طالبان از گلبهار و پروان در خط اول شمالی شدت گرفت. سنگینی حمله ی طالبان در پل صوفیان بود. درین منطقه قوماندان امان الله گذر به مدافعه پرداخته بود. پاسی ازشب گذشته بود، که صدای امان الله گذر از مخابرهء خط اول گم شد. به گفته ی این مردان شجاع که در نبرد شاهد صحنه بودند، مسعود بزرگ (رح)، پریشان شد و تصور کرد که شاید به قوماندان امان الله آسیبی رسیده باشد. یکی دو ساعتی سپری شد و از امان الله خبری نشد. پس ازان صدای امان الله بود که بازهم از خط اول به تماس آمد. وقتی مسعود بزرگ علت غیابتش را پرسید، امان الله گفت: "هیچ، چیزی نبود، یک مشکل پیدا شده بود غمش خورده شد، اینک بازهم در خط هستم."
حمله ی طالبان دران شب به شکست انجامید. وقتی فردا از خط اول خبرآمد، فهمیده شد که آن "مشکل" که "غمش" خورده شده بود، چه بود. دران شب، برادر قوماندان امان الله شهید شده بود و او با کشیدن شهید از خط جبهه "مشکل" را حل کرده و دو باره در خط حاضر شده و سنگر خویش را حفظ کرده بود. او خود به مسعود از شهادت برادرش یاد آوری نکرده بود تا مبادا که او را از ادامه ی حضور درخط باز بدارد.
جان احمد خان، شخصیتی دیگریست که در طول دوران جهاد و دوران مقاومت در بسیج مردم برای مبارزه ای مسلحانه با نیرو های طالبان نقش کلیدی بازی کرده است، خوب بیاد دارم، در دوران مبارزات انتخاباتی و معلوم شدن تقلب های گسترده ای تیم تحول و تداوم از نزدیک ملاقاتش کردم. پس از گفتگو او، با اشاره گفت که نوری، قدرت را به گونه ای کلی برای ما نمی دهند. ندادن قدرت دو بحث دارد، یکی اینکه ساختار اجتماعی افغانستان و حاکمیت قوم حاکم در قدرت سیاسی به مدت 266 سال و دیگر این که ما غلامی بیگانگان را نپذیرفتیم و نمی پذیریم و این را کشور های خارجی خوب می دانند و کل تلاش شان این است که ما برنده نشویم.
شمالی، آمر شفق را در کنار خود داشت که از تک تک سرزمین های این حوزه دفاع می کرد و روح اش شاد یادش گرامی باد.
با این حال و در کنار این رزمندان میدان جنگ، شمالی هم در دوران جهاد و هم در دوران مقاومت فرهنگیان داشته است که برای پویایی جهاد و مبارزه با طالبان گام های خیلی جدی و اساسی برداشته اند.
داکتر عبدالمتین ادراک یکی از این شخصیت های است که چندی پیش با او نشتی خود مانی داشتم و در این نشست برخی از نا گفتنی ها را او به زبان آورد. او از تجمع قومندانان یاد کرد که جلسه ای در کولاب برگزار کرده بود، این دقیقا زمانی بود که طالبان اکثریت بیشتر از مناطق اتحاد شمال را تسخیر کرده بودند. او گفت که در این جلسه و این نشست همه قومندان چون شهید استاد ربانی، استاد عبدالصبور شهید، داکتر حق بین، آقای نوری، استاد عبدالرب رسول سیاف، سید عنایت"، داوود داوود شهید، مولوی محمد صادق صادقی، داکتر مهدی، سید اکرم آغا و جمعی از مقاومت گران که نامش به یاد من نیست آنجا حضور داشتند. از میان این قومندانان برخی شان تصمیم اتخاذ کرده بودند که توطئه را به راه بیاندازند و از تداوم مقاومت جلوگیری صورت بگیرد و طی کنفرانسی اعلان کنند که دیگر خواهان جنگ نیستند و طرف باید آنها را کمک کند. این درحالی بود که از این جریان، رهبر مقاومت آمر صاحب مسعود اطلاعی نداشت و زمانی که ما «داکتر ادراک» از این موضوع اطلاع پیدا کردیم با تیم خود استاد را مشوره دادیم که در مقابل این توطئه گران ایستاده و از عملی شدن این توطئه جلوگیری کند و در عین حال خود ما تلاش کردیم که این توطئه را با جمعی از قومندانان شمالی خنثی کنیم و این عملکرد ما در واقع با استقبال گرم شهید مسعود روبرو شد.
و بنابر این، شمالی سرزمین که درد کشید اما چیزی که درد هایش را التیام کند برایش داده نشد، مردم شمالی سرسختانه خود را فدایی دیگران کردند و تاکستان های خود را گذاشتند تا دشمن آن را به آتش جان گداز بسوزاند حتی اوف هم نکشیدند اما تا کی چنین باشد تا کی دیگران به نمایندگی از مردمان شمالی نقش بازی کنند. در انتخابات که گذشت اولین خیزش های مردمی در واقع از شمالی و شمالیوال ها بود اما چرا نباید به اینان نقش داده نشود. چرا امان الله گذر به عنوان یکی از رادمردان این سرزمین وزارت دفاع را از آن خود نکند. چرا داکتر ضیا به عنوان رییس امنیت و یا یکی از مقام های نظامی و امنیتی ایفایی نقش نکند. چرا هر بار، دیگران وزیر شوند و شمالی وال از رییس بالا نرود. مادر دیگران وزیر می زاید و از شمالی وال مظلوم رییس یا مدیر و یا هم استاد مظلوم که توانایی تکافوی فامیل خود را نمی داشته باشد. دیگر این استبداد درون قومی و بیرون قومی بس است. قدرت هم در بیرون قومی و هم در درون قومی مساویانه و عدالت محورانه تقسیم شود.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

مطالب دیگر

برگ تاجیکان در رخنامه

 

 

 

 

 

 

تاجیکان در قرن بیستم

پایگاۀ آزاده گان تاجیکستان

خبرها و نوشتارها در بارۀ تاجیکستان، در پایگاۀ آزاده گان . ببینید :


 

| + - | RTL - LTR
برای حمایت از ما امتیاز دهید