سخنرانی لطیف پدرام ( کامل، با ماجرای اخلال)

زنده گیــنـامـــۀ مسعود بزرگ ( رح )

سخنان آموزنده از مسعود بزرگ(رح)

سیاسی

نوشته شده توسط ستاد برگزاری همایش تاجیکان
اخبار
نمایش از 14 بهمن 1393
پرینت


به پیش به سوی برگزاری نخستین همایش بنیادگذاری شورای عالی همبستگی تاجیکان افغانستان

هیئت رهبری موسسان شورای عالی همبستگی تاجیکان افغانستان، امروز در شهر کابل تشکیل جلسه داد. هیئت رهبری بنیادگذاران شورای عالی همبستگی تاجیکان افغانستان، که متشکل از نسل متعهد و نخبه و جوان های آگاه تاجیک تبار سراسر کشور است به تاریخ 14ام بهمن/ دلو در شهر کابل تشکیل جلسه داده و روی نخستین همایش بنیاد گذاری این شورا بحث و رای زنی کردند. در این نشست که زیر نظر دکتر لطیف پدرام برگزار شده بود روی چند رویکرد مهم و محوری برای برگزاری شورای موسسان بحث و تبادل نظر صورت گرفت:

 

- تعیین زمان برگزاری همایش هیئت رهبری موسسان شورای عالی همبستگی تاجیکان افغانستان

- تشکیل کمیته های کاری - پذیرای از مهمان های ولایت ها

- تعیین سخنران ها برای همایش بزرگ مردمی

- و موارد متفرقه

در نخست لطیف پدرام، اوضاع سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را به گونه فشرده به تحلیل گرفته و در این پیوند اشاره های واقع بینانه داشته و در ادامه در باره برگزاری همایش بزرگ مردمی راه کارهای مناسبی را برای ستاد برگزاری نشست هیئت موسسان شورای عالی همبستگی تاجیکان پیشنهاد کردند. به تعقب آن هر یک از اعضا در این زمینه نظریات خود را ارایه کرده و پیشنهاد کردند که روز پنجشنبه به تاریخ 16ام بهمن / دلو همایش شورای موسسان برگزار گردد که تاریخ برگزاری با اکثریت آرا تایید شده و کمیته های کاری را برای این همایش ایجاد کردند که می توان از کمیته تشریفات، کمیته امنیتی، کمیته تدارکات و پذیرایی از مهمان ها و تعیین صورت جلسه و محتوای آن و بسا موارد دیگری نام برد. هم چنان روی تعیین سخنرانی ها و محتوایی جلسه بحث و تبادل نظر صورت گرفته و در پایان به اتفاق آرا موارد بالا از طرف هیئت تایید گردید و همه با هم با یک صدا به پیش به سوی برگزاری شورای عالی همبستگی تاجیکان افغانستان برای دادخواهی ودادگری در حرکت شدند.

به پیش همیشه به پیش

با مهر

ستاد برگزاری نخستین همایش بنیادگذاری شواری عالی همبستگی تاجیکان افغانستان

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

مطالب دیگر

برگ تاجیکان در رخنامه

 

 

 

 

 

 

تاجیکان در قرن بیستم

پایگاۀ آزاده گان تاجیکستان

خبرها و نوشتارها در بارۀ تاجیکستان، در پایگاۀ آزاده گان . ببینید :


 

| + - | RTL - LTR
برای حمایت از ما امتیاز دهید