سخنرانی لطیف پدرام ( کامل، با ماجرای اخلال)

زنده گیــنـامـــۀ مسعود بزرگ ( رح )

سخنان آموزنده از مسعود بزرگ(رح)

سیاسی

نوشته شده توسط عبداللطیف پدرام
اخبار
نمایش از 06 اسفند 1393
پرینت

حادثه اخطار شده است !
یادداشتی از :عبداللطیف پدرام ( نماینده مردم بدخشان در مجلس شورا ) .
به اسارت گرفتن تعداد زیادی از هموطنان ما در مسیرهرات-کابل نشانه ی شوم از یک جنگ منطقوی است. چرا ازمیان مسافرین فقط هموطنان هزاره ی مارا گزین کردند؟ اهداف و ماهیت جنگی را که دگرچندماه میشود با هویت داعش آغاز شده است پیشاپیش می توان فهمید.

 

براساس اطلاعاتی که در رسانه ها پخش شده است زخمی های داعش در بیمارستان های رژیم صهیونیستی مداوا شده اند. در این صورت این حقیقت را که داعش در راستای اهداف جنگ افروزانه ی رژیم اشغالگر امریکا ایجاد شده است نمیتوان توجیه وکتمان کرد. امریکا شاید نتواند گروه داعش را در انجام هرعملی کاملا کنترول نماید یاهم شاید دربرخی موارد به جنگ زرگری یا عمل محدود نظامی هم علیه آن گروه دست بزند تاافکار عامه را مخشوش نماید اما وهرچه باشد امریکا هر نیرنگی و تبلیغاتی که به خرچ بدهد اصل مساله را پاک نمی کند.اگرامریکا نتواند به علت حضور قدرت های بزرگ مثل روسیه وچین وایران در منطقه دولت های دست نشانده(درفرجام یک جنگ ویرانگر)ایجادکند همین که این منطقه ویران شود ، اقتصاد وتوانایی انسانی وکارسازش فلج شود به اهداف خود دست پیدا کرده است .
افغانستان تنها پایگاه حمله،مداخله وجنگ برای امریکایی ها در منطقه است هدف اصلی جنگ باروسیه،چین وایران است. جنگ باایران،اگر از بلوچستان شعله ور شود پاکستان نیز درین آتش خواهد سوخت،وکشورهای خورد وکوچک به کشورهای ویرانی مثل سوریه ولیبی تبدیل خواهد شد.میدان های این رزم آرایی جنوب غرب وشمال شرق خواهند بود.در آن صورت همه ی مرز های ژیوپولیتیک روسیه وکشورهای حریف باخطر جدی مواجه خواهند شد.اگرجنگ گسترده شود این احتمال وجود دارد که چندکشورکوچک در این حوزه ی بزرگ تمدنی در راستای اهداف ضدبشری واشغالگرانه ی امریکا ومتحدانش وارد نقشه ی سیاسی شوند. امضای پیمان ننگین نظامی(پیمان استراتیژیک کابل-واشنگتن) راه را برای این مداخلات کاملا باز کرده است.آن هایی که این پیمان را امضا کردند،به این پیمان رای موافق دادند دراین جنایات سهیم خواهند بود و میباید روزی به مردم افغانستان پاسخ بگویند.

لطیف پدرام

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

مطالب دیگر

برگ تاجیکان در رخنامه

 

 

 

 

 

 

تاجیکان در قرن بیستم

پایگاۀ آزاده گان تاجیکستان

خبرها و نوشتارها در بارۀ تاجیکستان، در پایگاۀ آزاده گان . ببینید :


 

| + - | RTL - LTR
برای حمایت از ما امتیاز دهید