سخنرانی لطیف پدرام ( کامل، با ماجرای اخلال)

زنده گیــنـامـــۀ مسعود بزرگ ( رح )

سخنان آموزنده از مسعود بزرگ(رح)

سیاسی

نوشته شده توسط tajikan
اخبار
نمایش از 23 اسفند 1393
پرینت

از خانواده غیور کس زنده نمانده !

یادداشتی از : سهراب سامانیان

 فقر و مصیبت در تمام منطقۀ عبدالله خیل پنجشیر بیداد میکرد. با گذشت بیش از ده روز از هجوم هیولای سپید برف بر این درۀ کوچک، هنوز همه جا سپید مینمود.

 

کاروان کمک های انجمن خراسانیان متوقف شد و همکاران، شهیدان این روستای کوچک را برشمردند. برف تنها در همین روستای کوچک بیش از بیست انسان را بلعیده بود. در میان قربانیان، از خانواده «غیور» نام برده شد. کمک ها به همه قربانیان توزیع شد. کسی صدا زد:

ـ از خانوادۀ غیور چند شهید است!

پیرمردی سر جنبانید و گفت:

ـ سیزده شهید است.

رضاکار انجمن، بقچه یی را که کمک به خانواده غیور بود، بلند کرد و دنبال بازماندگان این خانواده شد. مردی از میان جمعیت، با صدای گرفته، گفت:

ـ از تمام خانوادۀ غیور که هیچ کسی نمانده است، سهم او را به چه کسی میتوانیم بدهیم.

و آن گاه بود که بغض گلویم ترکید...!

 

دیروز (جمعه، 22 اسفند 1393) با کاروانی از کمک های بشردوستانه انجمن خراسانیان (شامل ده ها کارتن دارو، لباس و پاپوش های زمستانی و ...) به پنجشیر رفتیم تا هم در رساندن کمک ها ادای دین کرده باشیم و هم با قربانیان حادثۀ برف کوچ، هم دردی. دیدن کودکان پا برهنه یی که برف پوست لطیف شان را میسوزاند، مردان و زنانی که کودکان و اعضای خانوادۀ شان را در برف کوچ (بهمن) از دست داده بودند و خانه هایی که هنوز در زیر برف، ویران بود، بسیار اندوه بار بود اما همت بلند این مردم نیز در تحمل فاجعه بسیار حیرت آور است.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

مطالب دیگر

برگ تاجیکان در رخنامه

 

 

 

 

 

 

تاجیکان در قرن بیستم

پایگاۀ آزاده گان تاجیکستان

خبرها و نوشتارها در بارۀ تاجیکستان، در پایگاۀ آزاده گان . ببینید :


 

| + - | RTL - LTR
برای حمایت از ما امتیاز دهید