سخنرانی لطیف پدرام ( کامل، با ماجرای اخلال)

زنده گیــنـامـــۀ مسعود بزرگ ( رح )

سخنان آموزنده از مسعود بزرگ(رح)

سیاسی

نوشته شده توسط عبداللطیف پدرام
اخبار
نمایش از 31 فروردين 1394
پرینت


پاسخ به انتقاد عده ای از دوستان
دستی از دور برآتش داریم

نبشته از : عبداللطیف پدرام
دوستان عزیز! به سخن آن پیرمرد دانای چینی: بر قله ی کوه نشستن وجنگ را دراعماق کوهستان تماشا کردن،خیری دارد اماخطری ندارد.ونیزگفته اند تماشاچی عقل چهل وزیر رادارد!
اگر آقای باری جهانی،به هردلیلی درکابینه بماند (شایدهم نماند)دیریازود درمجلس نمایندگان باهم روبرو می شویم ودرباره ی "ترجمه ی آثارفارسی به زبان شیرین دری" باهم گفتگو خواهیم کرد.

 

وشماعزیزان ازفرازکوه جریان را مثل همیشه تماشا خواهید نمود،بنا براین خواهش میکنم عنان کشیده قدم بردارید.چه قدر آمادگی مالی وجانی برای پیکارهای سخت دارید؟اگرازمجلس نمایندگان استعفاء بدهم چگونه امنیت ومصونيت من را تامین میکنید؟ به من بگویید تا فردا با مشوره ی موکلانم و به دستورشما ازمجلس استعفاء بدهم ودرپناه گاردهای شما عزیزان وحمایت های مالی وسیاسی بی دریغ تان به فعالیت هایم ادامه بدهم.
به هرتقدیر.طبق اصول کاری مجلس،پرونده ی وزرای نامزدبرای کابینه به هییت اداری مجلس واز آن طریق به کمیسیون های هژده گانه میاید کمیسیون هادرباره ی پرونده نظرمی دهند،قبول یارد می کنند.هرعضو هم فقط یک رای دارد.مطابق روال کاری ی مجلس پرونده ی باری جهانی را ،کمیسیون تفتیش مرکزی،که منصورومن عضو آن هستیم،بازکردمنصفانه آنرابررسی نمود وآنگهی مشخص شد که ایشان ترک تابعیت نکرده اند اعضای کمیسیون هم به اتفاق آرا کاندیداتوری باری را ردکردند. جناب آقای منصورموظف شدند به حیث گزارشگرکمیسیون نظرکمیسیون رابرای مجلس عمومی اعلام بدارند.جناب منصوروظیفه ی خویش رادرمجلس عمومی مسوولانه وشجاعانه انجام داد. براساس اصول وظایف داخلی مجلس در اینگونه موارد ازهر کمیسیون یک نفراجازه ی صحبت دارد نه همه.نظر منصورنظرهمه ی مابود.
این درباره ی پرونده ی آقای جهانی. اما جریان رای دهی؟ من یک روز بعدازاعلا م نتایج انتخابات در ولسی جرگه وفردای آن درتلویزیون طلوع موضع ام را بیان کردم گفتم دولت مشروعیت ندارد دلایلش را هم بیان کردم. با باور به عدم مشروعیت دولت به کاندیداها رای ندادم.وقتی دولت مشروع نیست کاندیداهایش هم قابل قبول نیستند.هرچند درمیان همان عده دوستان وهمفکران من هم حضورداشتند اما نمی توانستم اصولم را فدای دوستان شخصی وهمفکرانم در کابینه بنمایم این بارنیز به همان دلیل رای ندادم.مضافی برآن شایعه پراگنی یا واقع گویی دایر براین که عده یی ازوکلا از کاندیدوزرا پول خواسته اند مراجدی تر ومصمم تر ساخت که رای ندهم با آن که درمجلس حضورداشتم اگر این بار رای می دادم باز مغرضی پیدامیشد ومیگفت:چرا پدرام دوراول رای نداد ودوردوم رای داد؟حتما پول گرفته یامعامله ی سیاسی انجام داده است. قصه همان قصه ی "لسینگ" و"مار"است.یا حکایت ملانصرالدین وخرسواری...
بگذریم.آقای جهانی ظاهرا یک صد وبیست رای گرفت-کمترین رای درمقایسه با دیگر کاندیدان.رای اصلی ایشان کمتر از یک صد وبیست بود میبایست رد میشد.اما نمیدانم باچی دوز وکلک یک یا دورای برای ایشان در هنگام شمارش اضافه شد. این موضوع را پیگیری می کنیم وهمین طور تابعیت یا عدم تابعیت آقای باری را. اما اینکه آقای جهانی رای کم آورد حاصل کوشش وکلای آگاه در مجلس بود ورنه می توانست رای بیشتربگیرد.
سخن آخر. تاجیکان درمجلس یک دست نبیستند به آدرس های گوناگون تعلق دارند،به فردی،گروهی یا حزبی. منصور ومن نمی توانیم دستور بدهیم این گونه یا آن گونه عمل بکنند. ما هم که نه پول آن را داریم ونه زور آن را که بترسانیم یا تحمیل کنیم سخنی ، ذهنی وزبانی داریم که آن را درست به کار میبریم ودر راه حق وعدالت استفاده می کنیم باقی چه کاری ازما بر می آید؟ اگر ثروت ولشکردیگران را می داشتیم از حقوق حقه ی مردم مان به گونه ی دیگری دفاع می کردیم خوب همین قدر میتوانستیم ومیتوانیم.
" گرتو بهتر میزنی بستان، بزن "چشم بخیل کور. تشریف بیاورید به افغانستان وکار قوم تان ومردم تان را به سامان کنید.قول میدهم تلویزیون ها وجلسات مردمی را برای تان آماده میکنم تاهرچه دل تنگ تان میخواهد بگویید. ماهم چشم درد وچراغ به دست به جستجوی مردان عمل وکارزار هستیم.شما پیش ماهم درجمع سربازان تان. این گوی و این میدان ،اگر خلاف کردیم... روی دروغگو سیاه!
ارادتمندشما
لطیف پدرام

نظرات   

 
-1 #1 رحمت ولیدپور 1394-02-02 07:46
درود برقهرمان فرهنگی ملت تاجیک ما همان طوری با مسعودبزرگ ایستادیم با تو ای مرد سنگرها قلم نیز تا آخر هستیم
بازگو کردن
 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

مطالب دیگر

برگ تاجیکان در رخنامه

 

 

 

 

 

 

تاجیکان در قرن بیستم

پایگاۀ آزاده گان تاجیکستان

خبرها و نوشتارها در بارۀ تاجیکستان، در پایگاۀ آزاده گان . ببینید :


 

| + - | RTL - LTR
برای حمایت از ما امتیاز دهید