سخنرانی لطیف پدرام ( کامل، با ماجرای اخلال)

زنده گیــنـامـــۀ مسعود بزرگ ( رح )

سخنان آموزنده از مسعود بزرگ(رح)

سیاسی

نوشته شده توسط هارون امیرزاده
اخبار
نمایش از 21 ارديبهشت 1394
پرینت

پنج منبع قدرت پشتونیسم در افغانستان
یادداشتی از : هارون امیر زاده
پشتونیسم بحیث یک ایدیولوژی قبیلوی نژاد پرست و برتری طلب که رابطه تاریخی تنگاتنگ با استعمار دارد درزمان حکومت کرزی جان تازه گرفت و با بقدرت رسیدن غنی احمدزی چنان گستاخ و عار شده است که هیچ نیروی را مانع تحقق برنامه آزمندانه اش نمی شناسد.

 

باید میان پشتونیسم بحیث یک آیدیولوژی فاشیستی و عقب گرا بدست یک تعداد نخبگان سیاسی پشتون تبار با قوم شریف پشتون تفاوت قایل شد. همینگونه میان تاجیکیسم آریایی پرست ، پان ترکیسم عظمت طلب و هزاره گرایی نژاد پرست با مردم شریف و محروم تاجیک ، ازبک و هزاره نیز تفاوت قایل شد. این در حالیست اقوام تاجیک، پشتون، هزاره، ازبک، ترکمن، نورستانی ، پشه یی و غیره قرنها برادرانه باهم در غم و شادی یک دیگر شریک بوده و از وطن مشترک شان دفاع نموده اند.
به باور من پشتونیسم در حال حاضر نیرو و بقایش را از پنج منبع داخلی و خارجی میگیرد:

1. حمایت سیاسی، نظامی و اقتصادی غرب بزرگترین و مهمترین منبع قدرت و بقای پشتونیسم است. چنانچه در نتیجه فشار غرب هم کرزی و هم غنی از راه تقلب و فشار سیاسی ، نظامی و مالی در قدرت افغانستان تحمیل شدند.

2. پشتونیسم از تروریسم طالبانی بحیث ابزار ترساندن و امتیازگیری حد اعظم استفاده می کند. چنانچه اگر تروریسم طالبانی نمیبود هر گز نه کرزی بیسواد می توانست رییس جمهور افغانستان شود و نه غنی مشکل روانی می توانست بقدرت برسد. ازینرو طالب طلبی کرزی و غنی نه تنها ناشی از عاطفه قومیست ، بلکه کلید اساسی برای بقای شان در قدرت نیز است. این در حالیست در نتیجه خشونت طالبان هزاران پشتون بیگناه قربانی میشوند و نام پشتون و تروریسم طالبانی در سطح جهانی طنین انداز است.

3. پشتونیست ها از ماشین انحصاری دولتی استفاده اعظمی می نمایند. این در حالیست چند نفر دلال قومی و سیاسی دیگران را شریک در شبکه فساد و مافیای حکومتی ساخته اند.

4. پشتونیستها در 14 سال اخیر از تمام امکانات اقتصادی از تاراج منابع داخلی گرفته تا تولید و قاچاق مواد مخدر و کمک های سرشار غرب استفاده بی سابقه نموده اند. این در حالیست که مردم شریف پشتون و غیر پشتون در فقر بسر می برند.

5. استفاده از ضعف نخبگان غیر پشتون یکی از مهمترین منبع قدرت پشتونیسم در افغانستان محسوب میشود. چنانچه پشتونیست ها از تفرقه اندازی قومی گرفته تا ترورهای زنجیره یی هدفمند توانسته اند قدرت شانرا مستحکم بسازد.

هارون امیر زادهنظرات   

 
0 #1 ناشناس 1394-07-04 12:31
درباره نام ها باید در به کار بردن ان ها و ریشه یابی ان ها کمال دقت را داشت
برای بهتر فهمیدن این نوجمله مثالی میزنم ،واژه زنگی در زبان پارسی اسم جنس است و به همه سیاهپوستان گفته میشود یا واژه درخت که ان هم اسم جنس است و وقتی میگوییم درخت منظور ما همه درخت هااست که ممکن است هلو باشد یا البالو به طور کلی اسم عام است یا یک مثال دیگر که بهتر این متن فهمیده شود ،بارها در نوشته های شاعران به واژه ترک برخورده ایم تورک هم مانند زنگی در زبان پارسی اسم جنس عام است و به همه زرد پوستان گفته میشودبرای نمونه مینگریم به کتاب قابوس نامه که دقیقا یک هزار سال پیش نوشته شده در مبحث معرفی تورکان(بدان که ترک نه یک جنس است و هر جنسی را طبعی و گوهری دیگر است و از جمله‌ی ایشان از همه بدخوتر قبچاق و غز بود و از همه خوش‌خوتر و به عشرت فرمان‌بردارتر ختنی و خلخی و تبتی و چینی بود ... چون در ترک نگاه کنی سر بزرگ بود و روی‌پهن و چشم‌ها تنگ و بخج‌بینی (پهن‌بینی) و لب و دندان نه نیکو. چون یک‌یک را بنگری به ذات خویش نه نیکو بود ... عیب ایشان آن است که کندخاطر باشند و نادان و شغبناک باشند و ناراضی و بدمست. بی‌بهانه و باآشوب و پرُزیان باشند و به شب سخت‌دل باشند ... و نرم‌اندام باشند به عشرت و از بهر تجمل به از ایشان هیچ جنس نیست. (عنصرالمعالی کیکاوس؛ قابوس‌نامه؛ به کوشش سعید نفیسی؛ تهران، 1312، صص 81-80؛ به تصحیح غلام‌حسین یوسفی؛ تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1383، صص 115-114)
در این نوشته پارسی واژه تورک به همان صورت درست ان در پارسی که به معنی زردپوست است به کار رفته چنانکه حتی چینی ها و ختنی ها هم ترک شده اند اما امروزه واژه ترک(تورک)در پارسی به معنای قومی التایی به کار میرود که یک واژه از زبان ماندارین چینی برگرفته از واژه توکی به معنی سگ ولگرد است (کتاب تیمور لنگ/ نوشته هارولد لمب /مبحث تورکان /صفحه313تا315) پس باید واژه ها را شناخت و درست به کار برد
بازگو کردن
 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

مطالب دیگر

برگ تاجیکان در رخنامه

 

 

 

 

 

 

تاجیکان در قرن بیستم

پایگاۀ آزاده گان تاجیکستان

خبرها و نوشتارها در بارۀ تاجیکستان، در پایگاۀ آزاده گان . ببینید :


 

| + - | RTL - LTR
برای حمایت از ما امتیاز دهید