سخنرانی لطیف پدرام ( کامل، با ماجرای اخلال)

زنده گیــنـامـــۀ مسعود بزرگ ( رح )

سخنان آموزنده از مسعود بزرگ(رح)

سیاسی

نوشته شده توسط درویش دریادلی
اخبار
نمایش از 22 ارديبهشت 1394
پرینت

سونامی پشتونی و بی خبری کلانکاران تاجیک !
نبشته از : درویش دریادلی
از بس که گفتیم و گفتیم و گفتیم ، زبان ما خشک شد. از بس که نوشتیم و نوشتیم و نوشتیم، انگشتان ما پوست دادند. اما سخن ما در گوش کلانکاران تاجیک نخلید که نخلید.

 

گفتیم امروز بیدار می شوند ، فردا بیدار می شوند ، اما بیدار نشدند که نشدند. طالب و داعش و فاشیست های رنگارنگ پشتون در اتاق خواب شان درآمده و بر گرده شان با لگد می کوبند ، اما صدای " خُر و پُف " به اصطلاح رهبران تاجیک خاموشی ندارد. نامه می نویسی ، به بارگاه شان می روی، میگویی برادر گلم، وضع خراب است، این ملت تاجیک را دارند از هر سو میکوبند، زمینه های تباهی قطعی اش را فراهم ساخته اند، خواهش می کنیم ، به این دولت فاشیست و پوشالی و دشمن تاجیک امید نبندید ، شما، خود تان، فکری به حال ما کنید، نقشه ای ، برنامه ای ، راهکاری درست کنید، مردم را سازماندهی کنید، مردم را بسیج کنید ، مردم را مسلح کنید، پایگاه های مقاومت بر ضد طالب و داعش و گلبدینی و دیگر و دیگرانش ، بسازید . نگذارید ، بدخشان، کندوز، کاپیسا، هرات ، بادغیس و دیگر مناطق تاجیک نشین و مناطق غیر پشتون به دست گله ها و پاده ها و داره های فاشیست اوغان بیفتد. میگوییم برای جلو گیری از آمدن هزاران هزار پشتون از هر دو سوی مرز دیورند به مناطق تاجیکان و دیگر مناطق مردمان غیر پشتون یک کاری کنید، صدای تان را بکشید، نگذارید زمین های مردم ما را اشغال کنند و ریشه های ما را از بیخ بدر آورند و به تدریج نابود مان سازند. میگویند : این چه سخن است که میزنید؟ منطقۀ تاجیک و منطقۀ پشتون ندارد ، کلش یک خاک است ، یک وطن است ، بگذار که بیایند ، برادران ما استند ، این خاک خانۀ مشترک همگی ماست، هر " اوغان" حق دارد در هر جای وطن خود زنده گی کند، شرق ، شمال ، غرب و جنوب ، همه اش یک اوغانستان است. ... این گپ را اینجا گفتید ، جای دیگر نگویید، تفرقه اندازی نکنید، بگذارید که این وطن ساخته شود، این حرفها به سود مملکت نیست، اگر طالب بیاید ، اگر گلبدین بیاید ، اگر هر کس دیگر بیاید و با ما صلح کند و بخواهد در قدرت شریک شود ، ما حاضر هستیم همرایش کار کنیم و این حالت خاتمه پیدا کند. شما زور جنگ را ندیده اید، فکر می کنید که با جنگ کردن مشکلات حل می شود. شما شنیده اید که " علی آباد " شهر است اما از دیوانه خانه اش خبر ندارید . خواهش میکنم مردم را به جان هم نیاندازید، گپ پشتون و تاجیک را نزنید، در فکر وحدت ملی باشید، در فکر آوردن صلح و امنیت باشید، در فکر این باشید که دولت ساخته شود و این وضع بهبود پیدا کند . ما همگی الحمدالله مسلمان استیم و در اسلام تفاوت قوم ، تفاوت زبان، تفاوت رنگ معنا ندارد، انماالمومنین اخوت .... !
خلاصه ، می بینیم که سونامی پشتونی با شتاب و شدت در حال زیر و رو کردن شمال است . در حال ویران ساختن غرب است. در شمالی پایگاه سازی جریان دارد. در نجراب ، در تگاب ، در کاپیسا، در غوربند، در اندراب ، در دره صوف ، در پلخمری ، در دهانه غوری، در بغلان ، در کندز، در تخار ، در بدخشان، در اطراف بلخ، در اطراف هرات، در بادغیس ، در اطراف کابل، در هر سو و هر جا ، طالب و داعش و گلبدینی و فاشیست های رنگارنگ اوغان، هم از پاکستان ، هم از داخل خود اوغانستان، یورش آورده اند و میخواهند کار را با اقوام دیگر یکسره سازند و همه بخش های کشور را در اشغال خود در آورند و برقراری حاکمیت مطلقۀ تک قومی پشتونی را از هر نگاه تضمین کنند. همین گپ بسیار روشن و ساده را عالیجنابان ، کلانکاران قوم تاجیک ، نمی توانند دریابند و بفهمند.
وقتی وضع و حالت ما چنین است ، وقتی در مقابل سونامی فاشیزم اوغانی، هیچ آماده گی ، هیچ برنامه ، هیچ میلی به مقاومت نداریم ، پس چرا از فاشیست های پشتون و همراهان و پشتیبانان شان شکایت می کنیم که اینطور کردند و آن طور کردند ؟! خوب ، روشن است که پشتون ها سه صد سال در این مملکت حاکمیت داشتند ، حالا هم میخواهند بادار و بالا دست شما باشند. دل تان است که فاشیست های پشتون از گریه و گردن پتی و عاجزی و بلی قربان گفتن شما به رحم بیایند و از همه برنامه های راهبردی خود که سالهای سال به خاطر عملی ساختن آن جانکنی کرده اند ، دست بکشند؟! شما فکر می کنید که اشرف غنی ، خلیلزاد، اتمر، یون ، کرزی، احدی، گلبدین، ملاعمر و دیگر اوغان ذلتی ها، سوپرفاشیست ها، سمسوری ها، سور خلقی ها، گلبدینی ها و دیگران شان، به حال شما رحم خواهند کرد؟! شما آیا کر استید ، کور استید ، نمی شنویید، نمی بینید که آنها چه میگویند ، چه میخواهند و چه میکنند؟!
از یک سو ، دولت در دست پشتونهاست. در دولت ، هم حزب اوغان ذلت تشریف دارد ، هم حزب اسلامی گلبدین و شرکایش تشریف دارند ، هم طالب های کرام با ریش و بی ریش تشریف دارند . تنها شخص ملا عمر و شخص گلبدین حکمتیار و شخص حقانی که هنوز تشریف نیاورده اند ، دیگران همه حضور دارند و همدست و همدل برای برقراری حاکمیت قومی خویش کار می کنند. از سوی دیگر ، جناح مسلح به اصطلاح " مخالفین دولت " نیز همین هایند. همه پشتون .

سربازان ارتش و پولیس که هر روز دسته دسته از سوی طالبان و دیگر فاشیست های مسلح به قتل می رسند، اکثریت مطلق شان تاجیک اند. هزاران جوان تاجیک به نام دفاع از دولت و دفاع از وطن و چه و چه ، به جنگ طالبان فرستاده می شوند که کشته شوند. این یک نقشه بسیار دقیق سنجیده شده است که جوانان ما را دسته دسته به کشتارگاه ها می فرستند، در حالیکه همه جزئیات پلان جنگی و مسایل اساسی دیگر را به طالب از پیش میگویند و در چیدن دام ها و کشته شدن سربازان ارتش و پولیس که اکثریت شان تاجیک اند، خود دولتی ها دست دارند. قومانده و فرماندهی و رهبری همه جهت ها در دست خود شان است. در یک بازی بسیار پیچیده ، بسیار مرموز ، بسیار شیطانی، همگی را گیچ و حیران و راه گم ساخته اند و خود شان کار خود را به بسیار دقت و زیرکی به پیش می برند.
حالا ، این روز ها ، یک خطر دیگر وجود دارد که همین فاشیست های پشتون ، لگام حرکت های احتمالی خود جوش مردمی شمال را نیز به دست گیرند. می شنوییم که در فلان جای حرکت مردمی علیه طالبان شروع شده است. باید متوجه بود که در این زمینه هم فاشیست ها بسیار دقیق فعالیت دارند و در برخی جاها برای پیش گیری از حرکت های راستی مردمی و راستی ضد طالبی ، خود فاشیست ها حرکت های را سازماندهی می کنند و مردمی را که خواهان مقابله با طالبان باشند، در دام خود می افگنند. حنیف اتمر مشاور ارشد امنیت ملی و نبیل رییس امنیت و اشخاص دیگری در داخل دولت و قومندان های طالب و حزب گلبدین در ساحات جنگی ، همدست با هم کار می کنند و طوری پیش می روند که همه امور در دست خود شان باشد و از هر گونه حرکت واقعی و مستقل مردم جلو گیری کنند.
کوتاه سخن اینکه ، یک دشمن بسیار حیله گر، بسیار شیطان صفت، بسیار بی رحم ، بسیار با برنامه و مجهز ، با حمایت خارجی و امکانات داخلی ، برای ریشه کن کردن ما شب و روز کار می کند و هیچ نمانده است که همه چیز را از ما بگیرد و نابود مان سازد، ولی ما در خوش باوری و خواب خرگوشی خود استیم و گمان می کنیم که این حرفها ، حرفهای بی اساس و بی بنیاد و خیالی استند و کدام خطر قابل تشویشی ما را تهدید نمی کند !
با این وضع ، چه میتوان کرد ؟!
ما به یک جنبش بزرگ و راستین ملی و مردمی نیاز داریم که در برابر هجوم طالب و داعش و فاشیزم اوغانی مقاومت کند. برای راه اندازی چنین مقاومت بزرگ و تاریخی ، نیاز به اتحاد و همبستگی قومی داریم ، نیاز به برنامه دقیق داریم، نیاز به آماده گی گرفتن داریم ، نیاز به دور اندیشی داریم ، نیاز به بسیج مردمی داریم ، نیاز به مسلح شدن داریم ، نیاز به ایجاد فرماندهی متعهد و صادق داریم. با واکنش های لفظی و میان خالی ، با بیان چند سخن احساساتی و بی پشتوانه عملی، بی برنامه و بی رهبری درست ، ما نمی توانیم هیچ مشکلی برای مهاجمان وحشی خلق کنیم .
حالا ، امروز که تاریخ بیست و دوم ثور ( اردیبهشت ) سال 1394 هجری - خورشیدی و دوازدهم ماه می سال 2015 میلادی است ، من باز می نویسم که کلانکاران تاجیک ، دشمن را ، فاشیست های اوغان را، نقشه ها و خواسته های شان را به درستی نشناخته اند و به ماهیت و نیت شان پی نبرده اند . هنوز هم، از اشرف غنی ستایش می کنند، از خلیلزاد ستایش می کنند، از حنیف اتمر ستایش می کنند ، از گلبدین ستایش می کنند و به همین ها امید بسته اند و خیلی آرزو دارند که همکار و همرکاب و همپیمان شان باشند. کلانکاران ما ، همه فکر و اندیشه و خواست شان این است که مورد عنایت همان کسانی قرار گیرند که کمر به نابودی ملت ما بسته اند.
من نا امید نیستم ، اما صادقانه می نویسم که اگر همین حالت باشد ، اگر تاجیک ها و دیگران حرکت نکنند و یک جنبش مقاومت مردمی جدی و قاطع و راستین را، در تمامی شکل ها و سطوحی که ممکن است ، در شهر و در روستا، در مرکز و در ولایت ها ، ایجاد ننمایند، پشتونیزم ، فاشیزم اوغانی ، طالبانیزم و هر چیزی دیگری که نامش را می نهید ، پیروز می شود و تا چند وقت دیگر ، تمامی جغرافیای اوغانستان را به طور کامل و قطعی اشغال می کنند و حاکمیت مطلقه تک قومی پشتونی در کشور کاملن برقرار می گردد. خود فریبی های همیشگی ، به گپ های مفت دل خوش کردن ، چند تا پف و پتاق تحویل مردم دادن ، نمی تواند مردم ما را نجات دهد . برنامه ، سازماندهی ، بسیج مردمی و رهبری توانمند و هوشیار ، در کار است . ورنه ، یاد تان باشد که فاشیست ها هیچ چیزی برای ما نمی گذارند.
تاجیکم ، با تاجیکانم زنده ام
با سپاس فراوان
درویش دریادلی .

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

مطالب دیگر

برگ تاجیکان در رخنامه

 

 

 

 

 

 

تاجیکان در قرن بیستم

پایگاۀ آزاده گان تاجیکستان

خبرها و نوشتارها در بارۀ تاجیکستان، در پایگاۀ آزاده گان . ببینید :


 

| + - | RTL - LTR
برای حمایت از ما امتیاز دهید