سخنرانی لطیف پدرام ( کامل، با ماجرای اخلال)

زنده گیــنـامـــۀ مسعود بزرگ ( رح )

سخنان آموزنده از مسعود بزرگ(رح)

سیاسی

سیاسی

نوشته شده توسط پایگاه تاجیکان
اخبار»
نمایش از 18 بهمن 1393 بازدید: 2791
پرینت

 

نخستین نشست بزرگ برای ایجاد شورای عالی سراسری تاجیکان خراسان

نشست بزرگ برای ایجاد شورای عالی سراسری تاجیکان خراسان ( افغانستان ) را به همه تاجیکان خراسان و سراسر جهان مبارک باد می گوییم .  این هم سخنرانی آقای پدرام  در همایش تاریخی شانزده هم بهمن / دلو سال 1393. سخنرانی در دو بخش است . به ادامه مطلب برویید :

ادامه مطلب: نشست تاریخی تاجیکان خراسان
 
نوشته شده توسط ستاد برگزاری همایش تاجیکان
اخبار»
نمایش از 14 بهمن 1393 بازدید: 2820
پرینت


به پیش به سوی برگزاری نخستین همایش بنیادگذاری شورای عالی همبستگی تاجیکان افغانستان

هیئت رهبری موسسان شورای عالی همبستگی تاجیکان افغانستان، امروز در شهر کابل تشکیل جلسه داد. هیئت رهبری بنیادگذاران شورای عالی همبستگی تاجیکان افغانستان، که متشکل از نسل متعهد و نخبه و جوان های آگاه تاجیک تبار سراسر کشور است به تاریخ 14ام بهمن/ دلو در شهر کابل تشکیل جلسه داده و روی نخستین همایش بنیاد گذاری این شورا بحث و رای زنی کردند. در این نشست که زیر نظر دکتر لطیف پدرام برگزار شده بود روی چند رویکرد مهم و محوری برای برگزاری شورای موسسان بحث و تبادل نظر صورت گرفت:

ادامه مطلب: به پیش به سوی بنیادگذاری شورای عالی همبستگی تاجیکان افغانستان
 
نوشته شده توسط غیاثپور کاظمی
اخبار»
نمایش از 14 بهمن 1393 بازدید: 2438
پرینت


از کدامین درد بنالیـــم
 نبشته از : غیاثپور کاظمی.
مردم خدا(ج) باورِکشورمن، ازکهن سال تا به جوانش،از زن تا به مردش،از روشنفکر تا به غیر روشنفکرش،از خاص  تا  به عامش در هر حالت – زمان  از درمان دردهايش بگیر، تا به جستجوی خويش و معنی بخشیدن به زندگی خود و حتی مهار نفس سرکش اماره، فقط یک آدرس و یک دَر را می شناسند و  دق الباب می کنند و طالب  کمک می شوند «دَرب- بارگاه ملکوتی - خداوند(ج)»!! .

ادامه مطلب: از کدامین درد بنالیم
 
نوشته شده توسط صبور رحیل
اخبار»
نمایش از 11 بهمن 1393 بازدید: 2658
پرینت


ما و روزگار پسا-انتخاباتی مان

یادداشتی از : صبور رحیل .
انتخابات ریاست جمهوری پیروزیها و شکستهایی در پی داشت. انتخابات یک پروسۀ سیاسی است که در آن مردم- چه در جایگاه افراد و چه در جایگاه کتله های اجتماعی برای تامین منافع شان شرکت می کنند. مردم این منافع را با تعیین افرادی که برنامه های مشخصی را دنبال می کنند، تامین می کنند.

ادامه مطلب: ما و روزگار پسا -انتخاباتی مان
 
نوشته شده توسط عبدالسلام مقیم احمدی
اخبار»
نمایش از 11 بهمن 1393 بازدید: 2946
پرینت

حکومت وحدت ملی و چالش ها

نبشته از : عبدالسلام مقیم احمدی .
در تشکیل حکومت وحدت ملی و به ویژه معرفی کابینه جدید من منحیث یک  افغانستانی  ازین موضوع ناراحت نیستم که چرا سهم  تاجیکان منحیث یک ملیت مطرح در سرزمین ابایی شان در مقامات کلیدی امنیتی و اقتصادی  نادیده گرفته شده و به انزوای سیاسی کشانیده شده اند .

ادامه مطلب: حکومت وحدت ملی و چالش ها
 
نوشته شده توسط درویش دریادلی
اخبار»
نمایش از 21 دی 1393 بازدید: 2884
پرینت

ما کوچی نمی خواهیم !
نبشته از : درویش دریادلی .
می شنوییم که بیشتر از پنجاه هزار نفر کوچی ، مسلح با ابزار های جنگی سبک و سنگین، در نواحی پروان و سی هزار نفر کوچی در ولایت کاپیسا، در حال جابه جا شدن هستند. به همین سان ، در ساحه های هرات و بدخشان و جاهای دیگر نیز رخنه کرده و زمین هایی را که متعلق به مردم آن نواحی می باشد، اشغال می کنند.

ادامه مطلب: ما کوچی نمی خواهیم !
 
نوشته شده توسط شورای عالی همبستگی تاجیکان
اخبار»
نمایش از 15 دی 1393 بازدید: 2903
پرینت

به نام خداوند جان و خرد

«برای پیش رفت هیچ راهی نیست به غیر از بارها و بارها
سکندری رفتن و زمین خوردن و برخاستن و باز برخاستن»

اطلاعیه شورای همبستگی تاجیکان افغانستان
قرار است، شورای همبستگی تاجیکان افغانستان به زودی نُخستین همایش مؤسسین خویش را در شهر کابل برگزار کند. بنابراین، از تمام شهروندان تاجیک تبار افغانستان، چه در داخل کشور و بیرون از کشور زیست دارند، تمنا داریم که برای اشتراک در این "همایش مؤسسین شورای عالی همبستگی تاجیکان افغانستان" مشخصات مکمل خود را به وسیلۀ نشانی‌های برقی به ما بفرستید، تا کارت دعوت و زمینۀ حضور در این همایش بزرگ مساعد گردد. ( ادامه مطلب را نگاه کنید).

ادامه مطلب: اطلاعیۀ شورای عالی همبستگی تاجیکان
 
نوشته شده توسط درویش دریادلی
اخبار»
نمایش از 23 آذر 1393 بازدید: 3522
پرینت

ما نه حرامی هستیم نه اوغان !
یادداشتی از : درویش دریادلی .
جنرال واحد طاقت، یکی از فاشیست های افراطی پشتون، یکبار در ماه قوس سال 1392 در یک برنامه تیلویزیون " ژوندون " گفته بود " کسی که میگوید افغان نیستم ، حرامی هست" . حالا باز هم دیروز ، تاریخ بیست و یکم ماه قوس سال 1393 در تیلویزیون یک ، برنامه 100 روز پس از تحلیف ، ظاهر شد و سخن سال پیش را بار بار تکرار کرد و همه مردمان غیر اوغان را " حرامی " خواند .

ادامه مطلب: ما نه حرامی هستیم نه اوغان !
 
نوشته شده توسط برنامه آماج
اخبار»
نمایش از 23 آذر 1393 بازدید: 2559
پرینت

بازهم یکبار دیگر ، جنرال واحد طاقت فاشیست پشتون ، به همه غیر پشتونها توهین کرد و گفت : هر کسی که افغان نست ، حرامی است !

اینک نواری ویدیویی برنامه آماج تیلویزیون یک را به شما پیشکش می کنیم که در آن روی مساله هویت مردم ساکن در اوغانستان بحث می شود و در جریان بحث واحد طاقت میگوید که هرکسی که خود را افغان نمی داند ، حرامی است . بحث جالب است . نگاه کنید :

 

 

 
نوشته شده توسط متین رضایی
اخبار»
نمایش از 17 آذر 1393 بازدید: 3261
پرینت


نشت مشورتی پیرامون بنیان گذاری شورای سراسری تاجیکان افغانستان
در شهر "ارنم" کشورشاهی هالند
مورخ 6دسمبر 2014.
گردهم آیی با شکوهی جمعی از تاجیک تباران ساکن درکشور هالند وجرمنی به اشتراک دکتر عبدالطیف پدرام نماینده مردم در مجلس نمایندگان شورای ملی افغانستان، رئیس حزب کنگره ملی ورئیس کمیته تدارک برای تآسیس شورای سراسری تاجیکان برگذارگردید .

ادامه مطلب: مجلس شورای سراسری تاجیکان افغانستان در هالند
 
نوشته شده توسط کلیم الله همسخن
اخبار»
نمایش از 17 آذر 1393 بازدید: 3805
پرینت

آچار شلغم و بادنجان، اسپنتا و هویت " افغان " !

یادداشتی از : کلیم الله همسخن

«ملت- دولت شهروندان گفتمان ضد نژادگرایی تباری» عنوان مقاله ای است ازدکتراسپنتادر روزنامه ی هشت صبح. دراین مقاله دکتراسپنتا روی تغییرنام خراسان به افغانستان، حاکمیت زبان فارسی و قلمروهای آن ازلحاظ تاریخی و سهم تمامی اقوام درغنامندی و شکوه خراسان دانش پرور می پردازد و خراسان ستیزی را تقلیل مردم این بوم و بر به ملت فاقد تاریخ می داند. دولت-ملت و ملت-دولت را ازلحاظ تیوریک به برسی می گیرد. بحثهای تاریخی و تیوریک این مقاله درعین کهنگی از قلم آدمی به فرزانگی دکتراسپنتا زیبا و دلنشین است. اما خواندن این مقاله چندپرسش را بار می آورد:

ادامه مطلب: آچار شلغم و بادنجان، اسپنتا و هویت "افغان"!
 
نوشته شده توسط فرزاد بونش رمضانی
اخبار»
نمایش از 17 آذر 1393 بازدید: 3873
پرینت

خط‌ آهن قزاقستان–ترکمنستان–ایران و ناكامي سیاست همه چیز بدون ايران 
نبشته از : فرزاد رمضاني بونش
موافقتنامه اوليه احداث خط‌ آهن قزاقستان–ترکمنستان–ایران در سال 1386 به امضا و در حاشیه اجلاس رؤسای جمهور حاشیه دریای مازندران در مهر 1386 در تهران  موافقتنامه نهایی احداث این مسیر  آهن  تثبيت شد.

ادامه مطلب: خط آهن قزاقستان - ترکمنستان - ایران
 
نوشته شده توسط tajikan
اخبار»
نمایش از 12 آذر 1393 بازدید: 3052
پرینت


حمایت افغانستانی های مقیم دنمارک از تاسیس «شورای سراسری تاجیکان افغانستان»
دربعدازظهر روز 29 نوامبر 2014 مطابق 8 قوس/ آذر1393 خورشیدی کرد هم آیی باشکوهی به اشتراک دکتر عبدالطیف پدرام نمایندۀ مردم ولایت بدخشان در مجلس نمایندگان ، رهبر حزب کنگرۀ ملی افغانستان و رییس هیئت مدیره شورای عالی همبستگی تاجیکان افغانستان، به منظور رایزنی و مشورت با نخبه گان تاجیک تبار افغانستانی مقیم دنمارک در شهر کوپنهاگن پایتخت این کشور دایر گردید..

ادامه مطلب: تاجیکهای مقیم دنمارک و شورای سراسری تاجیکان
 
نوشته شده توسط صبور رحیل
اخبار»
نمایش از 06 آذر 1393 بازدید: 3276
پرینت


تاجیکان و امریکا - آغازهای برای یک بحث بزرگ
نبشته از : صبور رحیل .
جایگاه سیاسی و اقتصادی تاجیکان  در افغانستان در سیزده سال اخیر سیر به شدت قهقرایی داشته است. این وضعیت در انتخابات پر از تقلب و تسلیم سال 2014 به جایی رسید که سوال بود نبود تاجیکان در افغانستان را در حلقات کوچک و بزرگ مطرح کرد. گستردگی و ژرفای این بحث به چنان حدی رسید که در تاریخ کشور برای اولین بار حرکتهای برهنه و بی پرده یی زیرنام حقوق تاجیکان در قدرت و ثروت کشور به میان آمد.

ادامه مطلب: تاجیکان و امریکا
 
نوشته شده توسط رامش نوری
اخبار»
نمایش از 06 آذر 1393 بازدید: 3481
پرینت

سهم شمالی در حکومت وحدت ملی کجاست؟
نبشته از : رامش نوری
پس از توافق سیاسی، مهم ترین پرسش، در واقع توزیع قدرت میان تیم های رقیب محسوب می شد، اما حالا که بیشترین زحمت این انتخابات و مبارزات آن را شمالی و مردمان متعهد، متخصص و جسورش کشیده است، پس سوال این است که سهم شمالی و شمالیوال ها چیست؟ و کجاست؟،

ادامه مطلب: سهم شمالی در حکومت وحدت ملی کجاست؟
 
نوشته شده توسط درویش دریادلی
اخبار»
نمایش از 30 آبان 1393 بازدید: 3276
پرینت

"افغان" سازی، یکی از هدفهای فاشیزم پشتونی
نبشته از : درویش دریادلی .
هرچند که پیرامون این جستار ، چندین بار نوشته ام ، اما بازهم میخواهم به این مساله کوتاه بپردازم . دلیل باز پرداختنم  این است که می بینم  چند تن از چوچه فاشیستک های نو به دوران رسیده، آمده اند  قصۀ کهنه شدۀ بابا های خود را با ترفند و تزویر نشخوار می کنند و جوانان ما را به " اوغان" شدن دعوت می نمایند. میخواهم بنویسم که این " اوغان " خواهی و اوغان سازی ، حکایتی است کهنه و تاریخ زده ، سخنی است یاوه و سست پایه ، اما خواست و آرمان بسیار اساسی پشتونیستهای اوغانستان می باشد.

ادامه مطلب: "افغان" سازی ، یکی از هدفهای فاشیزم پشتونی
 
نوشته شده توسط آثارالحق حکیمی
اخبار»
نمایش از 30 آبان 1393 بازدید: 2839
پرینت

دیدار از خانواده‌ی ‫شهید قدسیه‬
یادداشتی از : آثار حکیمی .
امروز با جمعی از عزیزان، به دیدار خانواده‌ی شهید قدسیه رفتیم. پدر، برادر و دیگر بستگان وی، ضمن قدردانی از فعالیت های همه دوستان، تأکید کردند که اگر انتقادهای رسانه های اجتماعی نمی بود، خانواده‌ی قدسیه، مانند خانواده‌ی هزاران قربانی دیگر این خاک، درد شان را به تنهایی می خوردند و کسی جز بستگان شان، حال شان را نمی پرسید؛ اما تلاش‌های شما سبب شد که ما به یاد مقام‌های دولتی بیاییم.

ادامه مطلب: دیدار از خانوادۀ شهید قدسیه
 
نوشته شده توسط پایگاه تاجیکان
اخبار»
نمایش از 29 آبان 1393 بازدید: 7387
پرینت

( در این تصویر ، شکریه بارکزی را می بینید که در همان چند لحظه پس از انفجار ، از موتر ( ماشین ) خود پیاده شده و به سوی دیگر می خرامد )

آیا شکریه بارکزی یک تروریست است ؟!

یادداشت از : پایگاه تاجیکان

قراری که هموطنان گرامی آگاهی دارند، چند روز پیش ، به تاریخ 25 عقرب / آبان 1393 ( 16 نوامبر2014) یک انفجار بزرگ در جاده دارالامان ، شهر کابل ، رخ داد و در اثر آن سه نفر کشته و 23 نفر زخمی شدند. آوازه افتاد که هدف آن حادثه تروریستی ، خانم شکریه " بارکزی " عضو مجلس نماینده گان اوغانستان بود.

ادامه مطلب: شکریه بارکزی یک تروریست است؟!
 
نوشته شده توسط پایگاه تاجیکان
اخبار»
نمایش از 28 آبان 1393 بازدید: 3608
پرینت

در این پسین ها که دولت خیانت ملی اشرف غنی تقلب سالار بر مردم اوغانستان تحمیل گردیده است، کار موثر و اساسی از سوی کارگزاران این دولت پوشالی به چشم نمی خورد ، اما کارک های نمایشی و ظاهر شدن در برابر کمره ها به بهانه های گوناگون ، به یک رسم روزمره تبدیل گشته است.

ادامه مطلب: انتقاد احمد مسعود از عبدالله عبدالله
 
نوشته شده توسط شفیق شرق
اخبار»
نمایش از 22 آبان 1393 بازدید: 2874
پرینت

" زاخیلوال" باید به دادگاه کشانده شود !

فراخوانی از : شفیق شرق .
ما همواره نابساماني هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي را جدي گرفته ايم، اما از كنار خيانت هاي اقتصادي و مالي، سرسري و حتا بي تفاوت گذشته ايم.

ادامه مطلب: " زاخیلوال " باید به دادگاه کشانده شود!
 
نوشته شده توسط tajikan
اخبار»
نمایش از 20 آبان 1393 بازدید: 3274
پرینت

تاجیک ها و طرح حقوق قومی

یادداشتی از : مجیب مهرداد
شماری از دوستان می گویند که مثلن بخشی از مردم افغانستان مقدر است که حقوق شهروندی را جار بزنند، این در حالی است که دیگران هرگز برای یک لحظه ای حاضر نیستند مباحث حقوقی شان را بیرون از چارچوب قومیت مطرح کنند،

ادامه مطلب: تاجیکها و طرح حقوق قومی
 
نوشته شده توسط شورای عالی همبستگی تاجیکان
اخبار»
نمایش از 17 آبان 1393 بازدید: 2895
پرینت

برنامه شان این است که تمدن و زبان تاجیکان را در این حوزۀ بکلی نابود کنند !

به تاریخ پانزده هم آبان / عقرب ، همآیش بزرگی به مناسبت هشتاد و پنحمین سالگر شهادت امیر حبیب الله خان کلکانی در کابل برگزار شد. در این همایش شماری از شخصیت های تاجیک سخنرانی کردند که از آن جمله آقای عبداللطیف پدرام عضو مجلس نماینده گان و رهبر کنگره ملی نیز سخنرانی داشت. از شما دعوت می کنیم که این نوار نشر شده از جانب شورای عالی همبستگی تاجیکان افغانستان ، به دقت گوش دهید. آقای پدرام باز هم از نقشه هایی که برای نابودی تاجیکان اوغانستان در حال اجرا شدن است پرده برمیدارد:

 

ادامه مطلب: میخواهند تمدن و زبان تاجیکان را نابود کنند!
 
نوشته شده توسط پایگاه تاجیکان / شورای تاجیکان
اخبار»
نمایش از 15 آبان 1393 بازدید: 3728
پرینت

فوتور از امیر حبیب الله خان کلکانی پاد شاه تاجیکتبار اوغانستان

امروز ، پنجشنبه ، پانزده هم آبان / عقرب ، در شهر کابل ، همایش بزرگی برگزار گردید برای بزرگداشت از شهید حبیب الله خان کلکانی پادشاه تاجیکتبار اوغانستان که هشتاد و پنج سال پیش توسط دست پرورده گان انگلیس ( نادر غدار و همدستانش) به دار آویخته شد. این همایش بزرگ به ابتکار گروه تدارک" شورای عالی همبستگی تاجیکان " فراخوانده شده بود و سخنرانان اصلی این محفل آقایان عبداللطیف پدرام نماینده مجلس  ، عبدالحفیط منصور نماینده مجلس ، داوود کلکانی نماینده مجلس و انجنیر ذکریا نماینده مجلس و شماری از استادان دانشگاه و شخصیت های فرهنگی بودند.

ادامه مطلب: هشتاد وپنجمین سالیاد شهادت امیرحبیب الله کلکانی
 
نوشته شده توسط شورای عالی همبستگی تاجیکان
اخبار»
نمایش از 14 آبان 1393 بازدید: 3497
پرینت

( بالای عکس فشار دهید)
بسم تعالی
اطلاعیه
من محکوم ِ شکنجه‌یی مضاعف‌ام :
قرار است، شورای عالی همبستگی تاجیکان افغانستان، نشستی را زیر نام «سیری در زندگی و عمل کرد سیاسی امیر حبیب الله خان کلکانی» برگزار کند.

ادامه مطلب: اطلاعیه شورای عالی همبستگی تاجیکان
 
نوشته شده توسط عبدالسلام مقیم احمدی
اخبار»
نمایش از 14 آبان 1393 بازدید: 2793
پرینت

پیشنهادی درارتباط به ایجاد شورای عالی تاجیکان
نبشته از : مقیم احمدی .
ایجاد شورای عالی تاجیکان نیازی است برای وحدت درونی و انسجام تاجیکان افغانستانی دور یک محوریت و اقدامی است عالی وضروری مطابق به تقاضای شرایط عینی جامعه ، زیرا کشور نام نهاد اوغانستان(سرزمین خراسان) از بدو تاسیس بصورت یک جانبه و حتی گفته می توان جابرانه توسط یک گروه خاص ملیت گرا ی شئیونیست به کمک و حمایه

ادامه مطلب: پیشنهادی در ارتباط به شورای تاجیکان
 
نوشته شده توسط پایگاه تاجیکان
اخبار»
نمایش از 10 آبان 1393 بازدید: 2951
پرینت

برگ " شورای عالی همبستگی تاجیکان افغانستان " در رخنامه گشایش یافت !

یادداشت از : پایگاه تاجیکان .

به همه تاجیکان گرامی مژده می دهیم که صفحه ای " شورای عالی همبستگی تاجیکان افغانستان " در فیسبوک گشایش یافته است و شما می توانید که پس از این ، همه گزارش ها و خبر های مربوط به جنبش تدارک شورای سراسری تاجیکان را از راه تاربرگ رسمی آن جنبش دریافت کنید.

ادامه مطلب: به صفحه شورای عالی همبستگی تاجیکان بپیوندید
 
نوشته شده توسط پایگاه تاجیکان
اخبار»
نمایش از 02 آبان 1393 بازدید: 4459
پرینت

 اتحاد پشتونیزم و پانترکیزم، خطری برای تاجیکان
نبشته از : پایگاه تاجیکان .
دولت داعش پرور ترکیه که افکار افراطی پان تورکیستی را در کپسول شعار های فریبندۀ اسلامخواهی پوشانده و به خورد مردمان شرق اسلامی می دهد ، تلاش دیوانه وار دارد تا در گسترۀ کشورهای تورک زبان و پارسی زبان و سنی مذهبان از شرق میانه و شرق اروپا و آسیای میانه و جنوب آسیا ، تا بخش های مسلمان نشین تورک زبان چین ، نفوذ کند و زمینه الحاق و یگانگی تمامی سرزمین های خیالی " تورک  " را فراهم سازد. دولت ترکیه در راستای رسیدن به هدف های شوم پانترکیستی خود به اوغانستان نیز چشم دوخته است.

ادامه مطلب: اتحاد پشتونیزم و پان تورکیزم ، خطری برای تاجیکان
 
نوشته شده توسط عبداللطیف پدرام
اخبار»
نمایش از 30 مهر 1393 بازدید: 3082
پرینت

"تاجیک" باید بانام خودش،باهویت خودش،خود را مطرح کند!

باز هم یک سخنرانی مهم و تاریخی از آقای عبداللطیف پدرام پیرامون عدالتخواهی در اوغانستان ، برنامه های پان تورکیست ها و فاشیست های اوغان برای به حاشیه راندن زبان فارسی دری در کشور های منطقه و در اوغانستان . آقای پدرام می گوید که تاجیکها باید با هویت خودشان ، با نام و نشان خود شان خودرا مطرح کنند و برای گرفتن حق خود مبارزه نمایند. لطفا این سخنرانی آموزنده را ببینید و بشنویید و به دسترس دوستان تاجیک و ایرانی تان قرار دهید و در رسانه های اجتماعی به گونه گسترده با دیگران شریک سازید: ( به ادامه مطلب برویید).

ادامه مطلب: "تاجیک" باید با نام خودش، با هویت خودش ، خود را مطرح کند !
 
نوشته شده توسط پدرام
اخبار»
نمایش از 27 مهر 1393 بازدید: 3230
پرینت

 

اگر توجه نکنیم ، قوم تاجیک را در اوغانستان نابود می کنند!

سخنرانی از : عبداللطیف پدرا م

به روز پنجشنبه ، بیست و چهارم مهره / میزان ، رستورانت هرات ، شهرنو ، کابل ، نخستین نشست مشورتی برای ساختن شورای سراسری تاجیکان با شرکت بیشتر از برگزار گردید و روی مسایل مختلف در پیوند با عدالتخواهی مردم تاجیک گفتگوهای سودمندی صورت گرفت. آقای عبداللطیف پدرام  در آن نشست سخنانی را بیان کرد که میخواهیم شما خواننده گان گرامی تاجیک و ایرانی پیشکش کنیم . لطفا در ادامه مطلب ، ویدیوی سخنرانی آقای پدرام را ببینید و بشنویید:

ادامه مطلب: اگر توجه نکنیم ، قوم تاجیک را نابود می کنند
 
نوشته شده توسط پایگاه تاجیکان
اخبار»
نمایش از 23 مهر 1393 بازدید: 3183
پرینت

از ساختن شورای عالی سراسری تاجیکان پشتیبانی می کنیم !

اگاهینامه از : پایگاه تاجیکان

به آگاهی همه دوستان ، همکاران ، خواننده گان و همتباران گرامی می رسانیم که پایگاه تاجیکان از تلاش هاییکه برای ساخته شدن شورای عالی سراسری تاجیکان در اوغانستان ، با جدیت جریان دارد پشتیبانی میکند. خواهش ما از همه تاجیک های گرامی که آرزوی متحد شدن ، متشکل شدن و مقتدر شدن تاجیکهای آریانا / خراسان را دارند این است که به این جنبش ملی تاجیکی بپیوندند و در بهبودی و پیروزی اش بکوشند.

ادامه مطلب: از ساختن شورای عالی سراسری تاجیکان پشتیبانی میکنیم!
 
نوشته شده توسط ولادیمیر الکسییف
اخبار»
نمایش از 23 مهر 1393 بازدید: 4178
پرینت

ایالات متحده وارد نبرد بر سر ایران شده است: اگر ایران برود، چه چیزی در انتظار روسیه است؟

نویسنده : ولادیمیر الکسییف .

ایالات متحده در سال 2013 یعنی قبل از آنکه حسن روحانی به مقام ریاست جمهوری ایران انتخاب شود، به اجرای راهبرد جدید در حق تهران پرداخته بود. هدف آن، تضعیف و سپس ویرانی نظام دولتی و سیاسی

ادامه مطلب: ایالت متحده وارد نبرد بر سر ایران شده است
 
نوشته شده توسط محمد عارف منصوری
اخبار»
نمایش از 23 مهر 1393 بازدید: 3966
پرینت


احمد شاه مسعود را كی به شهادت رساند؟

نبشته از : محمد عارف منصوری .
احمد شاه مسعود، رهبر فقيد مجاهدين به ساعت ١٢:٢٠ دقيقه روز ١٨ سنبله ١٣٨٠ در قريه خواجه بهاء والدين ولايت تخار، در يك سوء قصد انتحاری، توسط دوتن عرب كه خودرا خبرنگار معرفي نموده بودند، به شهادت رسيد.

ادامه مطلب: احمد شاه مسعود را کی به شهادت رساند؟
 
نوشته شده توسط ستاد برگزاری همایش بزرگ تاجیکان
اخبار»
نمایش از 19 مهر 1393 بازدید: 3468
پرینت

به نام خداوند جان و خرد
اطلاعیه!
در آستانۀ برگزاری همایش بزرگ تاجیکان
بگذارید، عدالت به اجرا در آید، ولو دنیا ویران شود!
عدالت در درجۀ نخست یک ارزش و اهمیت بشری است. عدالت ارزش گهرین جهانی است که بایست سرلوحه کار آدمی باشد، در روزگاری که

ادامه مطلب: اطلاعیه به مناسبت همایش بزرگ تاجیکان
 
نوشته شده توسط پایگاه تاجیکان
اخبار»
نمایش از 17 مهر 1393 بازدید: 3565
پرینت

اعلامیه پایگاه تاجیکان
به نام خدا
تاجیک های گرامی !
روشن است که امریکا ، دولت تقلبی خجالت ملی را بالای مردم ما تحمیل کرد. این هم روشن است که مردم تاجیک در اوغانستان ضربۀ یک شکست بزرگ دیگر را با گوشت و پوست خود احساس می کنند و از این بابت خیلی رنج می برند. بدبختانه ، در همین حالتی که از برکت سستی و تسلیم طلبی و معامله گری یک مشت افراد چوکی طلب ، ما مردمان تاجیک دچار یک سرخورده گی بزرگ شده ایم ، دست های مرموزی در کار اند  تا به تفرقه  و پراگنده گی بیشتر در میان ما دامن زنند. میخواهند از ضعف های درونی تاجیکان سوء استفاده کرده و تاجیک را در مقابل تاجیک قرار دهند.

ادامه مطلب: اعلامیه پایگاه تاجیکان
 
نوشته شده توسط عبداللطیف پدرام / رهبر اپوزیسیون
اخبار»
نمایش از 15 مهر 1393 بازدید: 2940
پرینت

پنجشیر مرکز و قلب تپندۀ مقاومت بود

نبشته از : عبداللطیف پدرام / رهبر اپوزیسیون
به نام خدا
برای بدنام کردن وضربه زدن به یک اندیشه، خوب حمله نکنید،بددفاع کنید .
دکترشریعتی
همراهان و همتباران عزیز! آنچه دراین روزها درشبکه های اجتماعی می بینم،خوب حمله کردن به شوونیزم وانحصارطلبی نیست، دفاع بد از خواسته های برحق وعادلانه ی خودی است. عوامل نفوذی دشمن شما عزیزان را گرفتار جدال فرساینده ی داخلی کرده اند.دود این هیزم تری که چند آدم بی خرد افروخته اند به چشم قوم تاجیک میرود نه به چشم

ادامه مطلب: پنجشیر مرکز و قلب تپندۀ مقاومت بود
 
نوشته شده توسط درویش دریادلی
اخبار»
نمایش از 15 مهر 1393 بازدید: 4310
پرینت

اول تو مرد شو تاجیکها را متحد بساز ؟!
یادداشتی از : درویش دریادلی .
دوستانم می دانند که یکی از کار های اساسی من تلاش برای همبستگی تاجیکهاست. در همین راستا، دیروز ، با یکی از تاجیکان مهربان گپ و سخنی داشتم و میخواستم به او بفهمانم که خودش را از اسارت اندیشه های تلقینی و ناکارآمد سنتی رها کند و نه خودش دنبال نخود سیاه سرگردان باشد و نه دیگران را تشویق به ساختن آرمانشهرهای خیالی

ادامه مطلب: اول تو مرد شو تاجیکها را متحد بساز !
 
نوشته شده توسط عبداللطیف پدرام / یوتوب
اخبار»
نمایش از 11 مهر 1393 بازدید: 3621
پرینت

سخنرانی تاریخی آقای عبداللطیف پدرام ، رهبر کنگره ملی افغانستان و نماینده مردم در پارلمان .  این سخنرانی را باید همه تاجیکان بشنوند، همه کسانی که به فرهنگ و تمدن پارسی ارزش قایل هستند ، بشنوند .گذشته از چند نکته عام ، این نخستین بار است که در اوغانستان یک شخصیت شناخته شدۀ تاجیک، پشت میز خطابه می ایستد و از حقوق تاجیکان در قدرت سیاسی و از تفکر همگرایی منطقه یی بر بنیاد همبستگی مردمان جوزۀ تمدنی پارسی ، سخن می گوید و خیلی روشن بیان می کند که به تاجیک بودن و تمدن پارسی داشتن افتخار کنید و ندا در میدهد که تاجیکان باید نهاد های بزرگ قومی خود را داشته باشند.

ادامه مطلب: عبداللطیف پدرام : حق تاجیکان کجاست؟
 
نوشته شده توسط پایگاۀ تاجیکان
اخبار»
نمایش از 10 مهر 1393 بازدید: 3668
پرینت

پاشانی تاجیکها و پریشانی ما
یادداشت از : پایگاۀ تاجیکان .
دوستان و عزیزان تاجیک ، برادران و خواهران گرامی ،
پس از به دار آویختن مردم سالاری و پیروزی اشرف غنی فاشیست، پس از خیانتی که به ملت و مردم تاجیک شد، اینک ما شاهد یک بحران خطرناک در میان خود تاجیکها هستیم که باعث پریشانی و نگرانی ما شده است .

ادامه مطلب: پاشانی تاجیکها و پریشانی ما
 
نوشته شده توسط آریا وخشور تاجیک
اخبار»
نمایش از 10 مهر 1393 بازدید: 4055
پرینت

آسیب شناسی قوم تاجیک

نبشته از : آریا وخشور تاجیک .

تاجیکان آریانا (که امروزنام افغانستان بر آن سایه افگنده است)، همانند آسیای میانه یافرارودان(ماوراالنهر)، درواقع کتلۀ بزرگ وبومی و اکنون هم اکثریت سکنۀاین سامان رامی سازنداما اینان چرا مکرراً اقتدارسیاسی، مواضع فرهنگی وسرزمین های مهم خود(چون بخارا، فرعانه، سمرقند، ترمذ، تاجیک کند یاتاجکند،(3)مرو، نیسا، چارجوی، پنجده، رخج، کنر، گردیز، بامیان ،غزنی و...)را ازدست داده اندوامروزوفردا درشهرهای شان هرات، بلخ وکابل نیزبه اقلیت مبدل خواهندشد؟

ادامه مطلب: آسیب شناسی قوم تاجیک
 
نوشته شده توسط جاوید احور
اخبار»
نمایش از 09 مهر 1393 بازدید: 3459
پرینت

 

( نگاره بالا : نمایی از همآیش دیروز نهم میزان در خیمه لویه جرگه که به دعوت لطیف پدرام برگزار شد )

پدرام شمشیر اوغانولی در کمر ندارد !

یادداشتی از : جاوید احور .

اعلام اپوزسیون توسط آقای پدرام در مقابل دولت غیر قانونی عبدالله و اشرف غنی کاری است که هر روشنفکر به آن باید فکر کند. بزرگان ما خوب گفته اند که بار کج به منزل نمی رسد. این حکومت وحدت ملی همان بار کجی است که کسی باید فشارش داده زودتر سقوطش بدهد و یا حد اقل شاهد کج رفتاری هایش باشد.

ادامه مطلب: پدرام شمشیر اوغانولی به کمر ندارد !
 

صفحه3 از16

<< شروع < قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی > پایان >>

مطالب دیگر

برگ تاجیکان در رخنامه

 

 

 

 

 

 

تاجیکان در قرن بیستم

پایگاۀ آزاده گان تاجیکستان

خبرها و نوشتارها در بارۀ تاجیکستان، در پایگاۀ آزاده گان . ببینید :


 

| + - | RTL - LTR
برای حمایت از ما امتیاز دهید