سخنرانی لطیف پدرام ( کامل، با ماجرای اخلال)

زنده گیــنـامـــۀ مسعود بزرگ ( رح )

سخنان آموزنده از مسعود بزرگ(رح)

فرهنگی

نوشته شده توسط پایگاۀ تاجیکان
اخبار
نمایش از 23 تیر 1392
پرینت

در تاجیکستان ، یک گروه از دوستداران زبان مادری ، با همت بلند و عشق به زبان پارسی ، نشریه یی را بنیاد نهاده اند که  " زبان پارسی " نام دارد . اکنون فصلنامۀ " زبان پارسی " به شمارۀ سوم  رسیده  و خواننده گان خود را یافته است .

 

این نشریه  دو بخش دارد ، یکی به دبیرۀ پارسی و دیگری به خط سیرلیک . یک نوشتار ، به دو خط ، یعنی دوبار ، نشر می گردد  تا خواننده گانی که هنوز دبیرۀ پارسی را خوانده نمی توانند ، از نوشتار ها به خط سیرلیک بهره مند گردند. این مشکلی است که همه نشریه های متعهد تاجیکستان به آن دچار هستند . از یک جانب می خواهند که زبان مادری ( پارسی ) را با دبیرۀ اصلی اش رشد دهند و از آن راه پیوند های فرهنگی و فکری شان را با بیشتر از دو صد میلیون پارسی زبان جهان استوار تر و گسترده تر سازند، از جانب دیگر ناگزیرند که واقعیت تلخ حاکمیت خط سیرلیک را در کشور خویش در نظر گیرند و برای گفتگو و پیوند داشتن با مردم تاجیکستان از خط سیریلیک نیز کار گیرند . سخن پارسی ، اما خط دو شکل . این یک دشواری بزرگ است که مردم تاجیکستان باید در جهت زدودن آن بکوشند .

در شمارۀ سوم فصلنامۀ " زبان پارسی " ، سخنی از دست اندرکاران مجله آمده است که میشود از آن چیز های بیشتری را در بارۀ نشریه " زبان پارسی " درک کرد . می نویسند که :

" ورود سومین شمارۀ مجلۀ " زبان پارسی " به خاندان ِ  یکایک شما را گرامی می داریم . این بار پربارتر از پیش ، با تنوع بیشتر جستار ها و مطالب و گوشه های نو .  برای حفظ این تنوع و غنای مطالب تصمیم بر این است که مجلۀ " زبان پارسی " از این به بعد در شکل فصلنامه منتشر شود . بدین گونه ، مجله ای که اکنون در دست دارید ، شمارۀ تابستانی " زبان پارسی " است . و برای این که فراق مان چندان محسوس نباشد ، مطالب بیشتری را در این شماره گنجانده ایم .

.........  این شمارۀ  " زبان پارسی " منتشر نمی شد ، اگر کمک بی دریغ سلیم جان نصرالدینف ، اقتصاددان مقیم مسکو ، نبود؛ اگر " حاجی زیارت" در سروادۀ فلغر  بدون این که نام خانوادگی اش را ذکر کند ، سهم خودش به گسترش زبان پارسی در منطقه را به صندوق بنیاد اجتماعی "زبان مادری" واریز نمی کرد ؛ اگر زهرا جزایری ، رئیس بنیاد خیریۀ  " ورارود " مستقر در لندن به این کارزار  خیریه نمی پیوست . کمک بی دریغ یاران مان گلستان بازاروا ، اهل ادین جبارف ، رامین هادی زاده ، زرینه خوشوقت و عبدالفتاح شفیع یف بود که انتشار این شماره را ممکن ساخت . ...."

چنانکه خواندید ، به کومک پولی شماری از دوستداران زبان پارسی است که این مجلۀ پرمحتوا و سودمند منتشر می شود . ما آرزو داریم که همه کسانی که برای رشد زبان پارسی می کوشند و دلبسته به فرهنگ و تمدن نیاکانی ما هستند ، با این مجله همکاری های مادی و معنوی خویش را دریغ نکنند .

یکی از نوشتار های خواندنی و بسیار سودمند و جالبی که در شمارۀ سوم مجلۀ " زبان پارسی " نشر شده است ، گفتگوی آقای داریوش رجبییان است با جناب پروفیسور  صفر عبدالله دانشمند بزرگ تاجیک که ما آن را در همین پایگاۀ تاجیکان به خدمت دوستان پیشکش کرده ایم . خواهشمندیم که آن گفتگو را شما دوستان گرامی حتمن بخوانید : هویت و خود شناسی را با ترازوی اقتصاد نباید سنجید .

ما دبیران پایگاۀ " تاجیکان " نشر این مجلۀ زیبا را به تمام دست اندرکاران " زبان پارسی " و به همه مردم پارسی زبان جهان مبارک باد می گوییم . ما این گونه نشریه ها را ارج می نهیم و کار شان را گامی به سوی همبستگی مردمان گسترۀ تمدن پارسی می دانیم . دعا می کنیم که دست های زیادی برای کومک به  سوی مجلۀ " زبان پارسی " از جا ها و کشور های گوناگون دراز شود و این کار شریف ادامه یابد.

با سپاس

دبیران پایگاۀ تاجیکان .

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

مطالب دیگر

برگ تاجیکان در رخنامه

 

 

 

 

 

 

تاجیکان در قرن بیستم

پایگاۀ آزاده گان تاجیکستان

خبرها و نوشتارها در بارۀ تاجیکستان، در پایگاۀ آزاده گان . ببینید :


 

| + - | RTL - LTR
برای حمایت از ما امتیاز دهید