سخنرانی لطیف پدرام ( کامل، با ماجرای اخلال)

زنده گیــنـامـــۀ مسعود بزرگ ( رح )

سخنان آموزنده از مسعود بزرگ(رح)

فرهنگی

نوشته شده توسط استاد عطا محمد نور
اخبار
نمایش از 03 فروردين 1393
پرینتبنام پروردگار مهر ومهربانی

باکسب اجازت ازمحضر جلالتمآب محترم ........................

ومهمانان عالیقدر، وکلا وسناتوران محترم شورای ملی، رئیس واعضای شورای محترم ولایتی، ونمایندگان محترم سیاسی دول متحابه وسازمان های بین المللی... !مهمانان ورجاوند! هم میهنان گرامی!

شرکت کنندگان جشن شکوهمند وتاریخی نوروز وجشنوارۀ زیبای گل سرخ!

نخست از همه، از جانب خود و به نماینده گی از بلخیان مهمان نواز وفرهیخته تشریف آوری شما سروران گرامی و مهمانان عزیز را به بلخ بامی، بخدی وباخترباستانی –این گاهوارۀ ششهزارسالۀ دولت ومدنیت آریانای بزرگ، خاستگاه جشن زیبای نوروز جمشیدی، زادگاه وپرورشگاه آزاده گان وفرزانه گانی ناموری چون یما، زردشت، رابعۀ بلخی، ابن سینای بلخی، شهید بلخی، حکیم ناصرخسرو بلخی، مولانا جلال الدین محمدبلخی، برمکیان، سامانیان ودیگران، وبه شهرمزارشریف، شهرمولای متقیان حضرت علی(ک) ازصمیم دل خوش آمدید عرض میکنم.

بی نهایت مسرت دارم که دراین روز خجسته و پرشکوه برای همه وارثان فرهنگ وتمدن غنامند آریایی، جشن فرخندۀ نوروز و آغاز سال نو 1393هجری خورشیدی را که با 5693ساله گی گشایش شهر بخدی یا بلخ کهن وبرپایی اولین جشن نوروز توسط یما فرمانروای پیشدادی آریانای باستانی همزمان است به پیشگاه جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، اعضای محترم حکومت، دادگاه عالی، شورای ملی، شما عزیزان وکافه هموطنان وسبزاندیشان نوروز پسند، شادباش ومبارک باد میگویم.

دراین لحظات دل انگیز که نکهت جانبخش نسیم نوروزی روانهای ما را به نوازش میگیرد به یاد می آوریم که چگونه نیاکان پر هوش وکوش مان، بنابر عشق به تمدن، آزادی، دادگستری، زیبایی، پاکیزه گی وطبیعت پرطراوت که مظهرجمال وخلاقیت الهی است، به زعامت فرمانروای دانشورشان یما یاجمشید پیشدادی کارساختمان ام البلاد یا مادر شهرها یعنی بخدی را درچنین روزی در3679پیش ازمیلاد به فرجام رسانیدند و گشایش این اولین شهر ومرکز تمدن خویش را با نوروز وآغاز سال یکجا جشن گرفتند.

پیرِ همیشه جوانِ نوروز درطی هزاران سال از شیب و فراز حوادث گذشت وسایۀ سبز وهمایون خویش را برسرزمین های پهناور گسترد ودر دل اقوام وملل گوناگون جاگرفت، پنج سال قبل از امروز از سوی سازمان ملل متحد به عنوان جشن بین المللی شناخته شد، چنانکه امروز آن را درکشورهای مختلف همچون جشن ملی وطبیعی ومیراث خجستۀ بشریت و از جمله امسال در مقیاس بین المللی در کابل   پایتخت کشور عزیز ما افغانستان گرامی میدارند. نوروز درکنار محاسن فراوان دیگر مظهرحافظۀ تاریخی وفرهنگی، رمزپایداری هویت ملی ویکی ازمهمترین حلقه های زرین وصل میان مردمان حوزۀ تمدنی مااست.

گرامیداشت از این روز به معنای پاسداری از سلامت طبیعت ومحیط زیست بوده این جشن طبیعی- انسانی که با عمر طبیعت و درازای تاریخ تمدن انسانی همسال است به هیچ کیش و دینی وابسته نبوده از ارزش ویژۀ تاریخی و زیست محیطی برخوردار است.

هموطنان ارجمند!

باید یاد آورشوم که درفاصله میان دو نوروز یعنی در طول سال 1392، ولایت بلخ به پیشرفتها ودستاورد های قابل توجهی درعرصه های مختلف نایل شده است درحصول این دستاورد ها، ما پیش از همه مرهون لطف الهی، حمایت بیدریغ مردم این سرزمین، مدیریت موثر وبا کفایت رهبری ولایت بلخ وهمیاری صادقانۀ ارگانهای دولتی، قوماندانی محترم قول اردوی 209شاهین، قوماندانی محترم عمومی امنیه ولایت بلخ، زون(5)پولیس سرحدی وریاست محترم امنیت ملی و لوای نظم عامه استیم.

در عرصه های اقتصادی و فرهنگی و امور عمرانی، علیرغم محدودیت جدی کمکها و امکانات، ما به موفقیتهایی دست یافته ایم که به برخی از آنها اشاره می کنم:

- طی سال 1392 مجموعاً (24 )باب مکتب اعمار و به بهره برداری سپرده شده و اکنون در ولایت ما (580 )باب مکتب با (605962) دانش آموز که از جمله (248561) تن آن را دختران تشکیل میدهند فعال است. در ولایت بلخ امسال 28000 تن از لیسه ها فارغ شده اند که در سطح ولایات حایز مقام اول میباشد.

- دانشگاه بلخ با (18) دانشکده روزانه و (15) هزار دانشجو فعال است همچنان (6) دانشکده شبانه و سه بخش ماستری جدیداً در چوکات آن ایجاد گردیده، کارساختمان عمارت جدید آن به ویژه دانشکدۀ انجنیری به کمک جمهوری اسلامی پاکستان تکمیل و افتتاح شده. ساختمان دانشکده های اقتصاد و شرعیات از بودجۀ انکشافی دولت 70 درصد، ساختمان دانشکدۀ ادارۀ عامه از کمک جمهوری فیدرال آلمان 90 در صد، ساختمان لیلۀ دختران به کمک ایالات متحدۀ امریکا 20 در صد و ساختمان دانشکدۀ ژورنالیزم به همکاری ایالات متحدۀ امریکا 30 در صد پیشرفت نموده است. در ولایت بلخ دو دانشگاه غیر دولتی به نام دانشگاه های آریا و مولانا و (5) موسسۀ تحصیلات عالی خصوصی نیز فعالیت دارند.

- در سال 1392 در ولایت بلخ (12) مرکز صحی وشفاخانه اعم از دولتی و خصوصی جدیداً ایجاد و گشایش یافته است. و هم اکنون (123) شفاخانه و درمانگاه دولتی و غیر دولتی با تقریباً 2000 تن دکتوران و کارکنان صحی مصروف خدمت در عرصۀ بهداشت همگانی استند در سال پار به کمک کشور دوست جاپان به ارزش 12 ملیون دالر تجهیزات به شفاخانۀ جدید ملکی تهیه و در دسترس مسؤولان صحت قرارداده شده که قابل سپاس است.

طی سال پار در شهرمزارشریف (34) سرک به طول (27) کیلومتر اسفالت گردید.

در جریان سال مالی 1392 به غیر از عواید شاروالی ها و سایر تصدی ها، از مدرک عواید مستوفیت ولایت بلخ جمعاً مبلغ (7856733199) افغانی وارد خزانۀ دولت مرکزی شده است.

یکی از دستاوردهای ما گسترش نهادهای جامعۀ مدنی و رسانه ها است در ولایت بلخ افزون بر رادیوتلویزیون ملی،   13 نمایندگی تلویزیونهای مرکزی و چندین رسانۀ بین المللی، (12) تلویزیون و (18) رادیوی غیر دولتی و نیز 30 نشریۀ چاپی با آزادی کامل فعالیت دارند، به تازه گی تلویزیون میترا نیز با آغاز نشرات خویش به خانوادۀ رسانه های آزاد پیوسته است.

- هموطنان عزیز ما به خوبی در می یابند که طی سالهای اخیر سیمای شهرمزارشریف کاملاً دگرگون شده است ما در این سالها متکی به هزینه و همت خود، هم میهنان خویش به ویژه تاجران با احساس ملی به همکاری بعضی دوستان بین‏المللی به خصوص کشورهای جمهوری فیدرال آلمان، جاپان، بانک انکشاف آسیایی، پاکستان، بانک جهانی، ایالات متحدۀ امریکا، هند، جمهوری اسلامی ایران، سویدن و دیگران به عمرانات مهمی چون اسفالت شاهراهها و جاده ها، احداث خط آهن، ترمینال و خط پرواز جدید میدان هوایی بین المللی مولانا، اعمار شفاخانه پنجصد بستر ملکی، اعمار دانشکده های انجنیری، اقتصاد، شرعیات، ادارۀ عامه، ژورنالیزم و لیلیۀ نسوان پوهنتون بلخ، دهها مکتب، شفاخانه و مرکز صحی دست یازیدیم. کارکرد همه ادارات و موسسات دولتی به شمول شهرداری مزارشریف، ریاست شهر حیرتان و دوستان بین المللی که برای آبادی این دیار کوشیده اند در خور ارج است. شایان ذکر است که در سال 1392 کار احداث کارخانه های تصفیه یا پالایشگاههای نفتی غضنفر گروپ و انتر آسیا به پایان رسیده بهره برداری از آنها آغاز گردیدکه به حل بخشی از مشکلات ناشی از کمبود انرژی در کشور کمک بسزایی مینمایند.

در اینجا از تاجران محترم... 

که در رونق جشن نوروز امسال به منظور تجلیل هرچه باشکوه تر آن کمک های عملی و مادی نموده اند اظهار سپاس وقدر دانی می نمایم.

به جاست از خدمات معارف دوستانۀ مرحوم حاجی محمد شریف صمیم که دو ساختمان خوب را برای لیسه های سلطان غیاث الدین و فاطمۀ بلخی و نیز چند محراب مسجد را اعمار کرده بودند و اینک خلف الصدق شان حاجی عبدالقیوم صمیم زیباترین چهارراهی یعنی چهارراهی صمیم را در شهر مزارشریف احداث کرده اند با قدردانی یاد نمایم.

فهرست کارهای انجام شده در عرصه های عمران و بازسازی در ولایت بلخ طی سال پار به مراتب طویل تر است که بنابر محدودیت وقت از ذکرآنها می پرهیزم.

اجازه بدهید دراین لحظۀ زیبا وشکوهمند نوروز، بهار وسال نو، همه تجار وکار آفرینان ملی افغان و کشورهای دوست و همسایه را به سرمایه گذاری ثمربخش درولایت بلخ با بهره گیری از بستر مساعد وفضای امن وقانونمند این ولایت فرا بخوانم. زیرا موجودیت امنیت، قانونیت و ظرفیت لازم موجود در این ولایت، بستر مناسب برای توسعه وانکشاف سرمایه گذاری می باشد .

مهمانان ورجاوند! حضارعالیقدر!

از نوروز پار تا امسال ما شاهد تحولات و حوادثی در کشور مان بوده ایم در واپسین روزهای سال 1392 شخصیت برجستۀ سیاسی و نظامی، فرماندهِ نستوه جهاد و مقاومت، یار و همرزم قهرمان ملی شهید احمدشاه مسعود، یگانه مارشال کشور، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، جلالتمآب مارشال محمد قسیم فهیم با مرگ نابه هنگام، چشم از جهان بست و به لقاء الله پیوست بدین مناسبت یک بار دیگرمراتب تأثر و تسلیت عمیق خویش را به خانوادۀ معزز و همرزمان صدیق آن بزرگمرد، مجاهدین سرافراز، نظامیان وطندوست و کافه ملت قدرشناس افغانستان تقدیم میدارم و از خداوند مهربان برایش بهشت برین تمنا دارم. حماسه های دلیرانه و خدمات عظیم و مدبرانۀ مارشال زنده یاد در دوره های دشوار جهاد و مقاومت و روزگار صلح و سازنده گی هیچگاه از حافظۀ تاریخ این مرز و بوم زدوده نخواهد شد. روحش شاد و یادش گرامی باد!

در سالی که گذشت سوگمندانه بازهم شمار زیادی از هموطنان ملکی، مجاهدین دلیر و منسوبین قهرمان اردوی ملی، پولیس ملی، امنیت ملی و ارگانهای کشفی در اثر انفجارها، انتحارها و عملیات هراس افگنانۀ تروریستها جان باختند و به کاروان شهدای عزیزمان چون رهبرشهید استاد برهان الدین ربانی، و شهدای حوادث غازی آباد کنر، سه روز قبل فاریاب، دو روز قبل کندهار و یک روز قبل جلال آباد، و هزاران شهید نامدار و گمنام دیگر پیوستند. شهادت فاجعه آمیز این عزیزان همه را سوگوار ساخت. من به بازماندگان همه شهیدان همدردی خود و مردم ولایت بلخ را ابراز میدارم و از مقامات محترم دولت تقاضا مینمایم که برای ارجگزاری به شهدا خصوصاً شهدای قوای مسلح کشور و کمک به بازماندگان آنان توجه بیشتری مبذول شود!

هم میهنان ارجمند! دو هفته بعد ما شاهد یک رویداد سرنوشت ساز یعنی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در کشورمان خواهیم بود در حالیکه تک تک شما را در انتخابات و رأی دهی به اشتراک فعال فرا میخوانم امیدوارم که حد اعلای شفافیت و عدالت در این فرآیند سترگ ملی رعایت گردد تا مردم سالاری و انتخابات به حیث خونبهای میلیونها شهید این سرزمین از گزند بدنامی و بی اعتباری نجات یابد. شفافیت این انتخابات و انتقال سالم قدرت سیاسی، خط سرخ برای کشورما است که بی توجهی به آن پیامدهای غیر قابل پیشبینی و بحران عمیق را در قبال دارد. مابه خرد سیاسی رهبران و بزرگان محترم کشور که به ویژه جلالتمآب رئیس جمهور کشورمان خیر و صلاح ملت و میهن می اندیشند باور داریم و انتظار جدی مردم ما از ایشان این است که انتخابات پیش رو را به دور از هرگونه تقلب و با شفافیت کامل برگزار و مدیریت نمایند.

حضار عالیقدر! هموطنان گرامی!

اجازه بدهید در فرجام مجدداً حضور سبز شما عزیزان را در بلخ، در شهرمزارشریف و جشن 5693 ساله گی نوروز زیبا و بلخ باستانی خیر مقدم و سپاس بگویم و باری دیگر سال نو خورشیدی، بهارنو و جشن شکوهمند نوروز را به شما و همه مردمانی که به این جشن باستانی مهر و دلبسته گی دارند تبریک و خجسته باد عرض کنم و از خداوند ذوالجلال (ج) امسال را به مردم افغانستان و همه ملل جهان منجمله مسلمانان، سال صلح، سازنده گی، شگوفایی، پیشرفت وهمبستگی استدعا نمایم.

هر روزتان نوروز- نوروز تان پیروز

تشکر

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

مطالب دیگر

برگ تاجیکان در رخنامه

 

 

 

 

 

 

تاجیکان در قرن بیستم

پایگاۀ آزاده گان تاجیکستان

خبرها و نوشتارها در بارۀ تاجیکستان، در پایگاۀ آزاده گان . ببینید :


 

| + - | RTL - LTR
برای حمایت از ما امتیاز دهید