سخنرانی لطیف پدرام ( کامل، با ماجرای اخلال)

زنده گیــنـامـــۀ مسعود بزرگ ( رح )

سخنان آموزنده از مسعود بزرگ(رح)

فرهنگی

نوشته شده توسط زبیر هجران
اخبار
نمایش از 27 ارديبهشت 1393
پرینت

من از کسانی که  فارسی حرف می زنند اما دشمن فارسی هستند ، متنفرم !

یادداشتی از : زبیر هجران

من با هيچ كسي سر مخالفت ندارم كه با كدام زبان حرف ميزند و با چه ابزاري حرف هاي دلش را بيان ميكند و اين حق مسلم يك شهروند است تا با زباني كه راحت است حرف بزند، خواه ازبكي باشد، پشتو و يا فارسي. مشكل اساسي من با آنهاي است كه با زبان خودم جلو حرف زدنم را ميگيرند، من با آناني مشكل دارم كه زبان خودم را بر عليه خودم استفاده ميكنند.

امرخيل ميايد و مردانه با زبان مادري اش حرف ميزند و از موقفش به عنوان يك شهروند دفاع هم ميكند؛ اما بعضي ها ناجوان مردانه و خيلي هم متعصبانه مي آيند و همين واژه ي "شهروند" و "دانشگاه" "دادگاه" و هزار واژه ي ديگري زبان من را نميپذيرد، اوج وحشت در اين جا است كه يكي بيايد و به نيابت از تو در مورد زبان مادري تو تصميم بگيرد و خودش را "ترافيك زبان " بسازد، نه آن كه مردانه با زبان مادري اش حرف بزند. من "امرخيل ها، يون ها، طاقت ها" و غيره را دوست دارم؛ چون مردانه وارد ميدان ميشوند و ترسي هم از شان ندارم؛ من از آناني كه فارسي حرف ميزنند و اما دشمن فارسي هستند، متنفرم! و اين ها ريگ هاي خطرناكي در كفش دارند و البته كشور را همين ها به سوي بحران ميبرند و وظيفه يي همسان "مستشرقين" را دارند كه هدف شان از آموزش آموزه هاي ديني همانا كوبيدن و بدنام ساختن دين است.
پس دشمنان حقيقي و منافقان واقعي همين ها هستند...


اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

مطالب دیگر

برگ تاجیکان در رخنامه

 

 

 

 

 

 

تاجیکان در قرن بیستم

پایگاۀ آزاده گان تاجیکستان

خبرها و نوشتارها در بارۀ تاجیکستان، در پایگاۀ آزاده گان . ببینید :


 

| + - | RTL - LTR
برای حمایت از ما امتیاز دهید