سخنرانی لطیف پدرام ( کامل، با ماجرای اخلال)

زنده گیــنـامـــۀ مسعود بزرگ ( رح )

سخنان آموزنده از مسعود بزرگ(رح)

تاریخ ایجاد در 02 اسفند 1390 نوشته شده توسط عزیز آریانفر
اخبار
نمایش از 02 اسفند 1390
«کنفدراسیون افغانستان» :

پیشگویی های راهبردی در باره ساختار آینده نظام 
در کشور
روشن است در شکلگیری ساختار نظام سیاسی کشورهای «جهان سوم»، به ویژه کشور ما، هم عوامل بیرونی و هم عوامل درونی تاثیرگذار اند. از این رو، بدون درنظرداشت این عوامل، به ویژه عوامل بیرونی سخن گفتن در باره ساختار نظام امر بیهوده یی بیش نیست.

پرسشی که مطرح می گردد، این است که ساختار نظام سیاسی آینده افغانستان چگونه خواهد بود؟ و اصولا بهترین ساختار نظام برای آینده کشور چه ساختاری است؟ روشن است برای دادن پاسخ به این پرسش، به پیشگویی راهبردی در زمینه در گزینه های متنوع نیاز است.

ادامه مطلب: کنفدراسیون افغانستان
 
تاریخ ایجاد در 02 اسفند 1390 نوشته شده توسط پرتو نادری
اخبار
نمایش از 02 اسفند 1390به یاد و خاطرهءآن شهید عزیز،
داکتر مسعود یما و عزیزان از دست شدهء سرزمینم
پرتو نادری


ای سرزمین سیه بختان!!!

انفجار و پایان یک خانواده و سوگواری دهها خانواده دیگر، فریاد و خون و پاره های گوشت های پراکند و سوخته در آهنپاره ها،صدای بوق و کرنای امبولانسها،هیا هوی پولیس، سرو صدای خبر نگاران، دود، آتش و بوی سوخته گی و غبار،دروغهای سخنگویان دولت، دزدی چپاول و غارت مضمون همه روزهء زنده گی در افغانستان است.

ادامه مطلب: ای سر زمین سیه بختان
 
تاریخ ایجاد در 02 اسفند 1390 نوشته شده توسط تیلویزیون طلوع
اخبار
نمایش از 02 اسفند 1390

 
تاریخ ایجاد در 28 بهمن 1390 نوشته شده توسط پرتو نادری
اخبار
نمایش از 28 بهمن 1390


بیست وششم دلو درتاریخ افغانستان دیگروجود ندارد ونباید هم وجود داشته باشد!برای آن که این روز وحدت ملی را تخریب می کند.ما هیچ چیزنداریم.نه دانش، نه فن آوری  و نه هم اقتصاد واما تنها چیزی که داریم و مردمان دیگر جهان درحسرت آن می سوزند، همانا  کوزه ی ناپخته ی وحدت ملی ماست!

ادامه مطلب: بیست و ششم دلو
 
تاریخ ایجاد در 24 بهمن 1390 نوشته شده توسط شیر علم بهادر
اخبار
نمایش از 24 بهمن 1390


"که وردک دی مقرر شی . پشتانه دی منتظر شی . نور دی ورک شی "


این شعار ودکتورین سیاسی .میکانیزم گزینش ومقرری های نزد  آقایان عمر وردک . قیوم وردک وبرنامه عملی تطبیقی آقای فاروق وردک مسند دار وعلمبردار اندیشه های متحجر قبیلوی  وزرای قبلی وبدنام وزارت معارف درچهار ده قبل کشور هست ، بدون هیچ گونه تردید یکی از اشتباهات جبران ناپذیر آقای کرزی جابجایی آقای فاروق وردک در پُست های کلید اداره امور وبعدآ وزارت معارف بمثابه کانون "آموز وپرورش " نونهالان فردای کشورهست .

ادامه مطلب: اگر "وردک " هست مقرر شود !
 
تاریخ ایجاد در 21 بهمن 1390 نوشته شده توسط عبدالمجید ارجمندی / شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی
اخبار
نمایش از 21 بهمن 1390


چکیده  : میان شعر معاصر فارسی کشور تاجیکستان ـ با وجود تفاوت های لفظی و محتوایی ـ وحدت و اشتراک موضوعیِ قابل توجهی مشاهده می شود. عوامل مذهبی، تاریخی و فرهنگی، ما را با مردم تاجیک پیوند داده و این پیوند، یکی از عوامل نزدیکی و شباهت درون¬مایه¬های شعری دو کشور است. دراین مقاله کوشیده¬ایم تا با تکیه بر عوامل یاد شده، به مقایسة شعر معاصر ایران و تاجیکستان بپردازیم. لازم به ذکر است که در بررسی شعر تاجیکستان، بر تجلی مفاهیم پایداری و مقاومت در شعر بیشتر تأکید شده است.
کلیدواژه¬ها: شعر معاصر، زبان فارسی، تاجیکستان.

ادامه مطلب: تاملی در شعر معاصر تاجیکستان
 
تاریخ ایجاد در 21 بهمن 1390 نوشته شده توسط میرزایی
اخبار
نمایش از 21 بهمن 1390

کژ اندیشی وتعصب عقده مندانه مسعود فارانی برفرهنگ وزبان پارسی دری

ایکاش که آقای مسعود فارانی چنین تعصب گندیده اش را با همان زبان بیان میکرد که ، سراپا در دفاع آن قلمزده وتا جان در ذهنش بوده ، زبان مقابل را با واژه های که از گوهر این زبان گرفته است ، مورد توهین ونا سزا قرار نمیداد !

ادامه مطلب: کژ اندیشی و تعصب عقده مندانه مسعود فارانی
 
تاریخ ایجاد در 19 بهمن 1390 نوشته شده توسط طارق خالد / احمد پروانی
اخبار
نمایش از 19 بهمن 1390نویسنده : طارق خالد                   
برگردان: عبدالرحیم احمد پروانی

در هفته گذشته چریک های افغان حمله دیگری را بر میدان هوایی قندهار به راه انداختند. جنرال جان آلن فرمانده نیروهای کمک به امنیت افغانستان (آیساف) در بیانیه عجیبی  که در این ارتباط به نشر رسانیده، گفته است:

ادامه مطلب: افتضاح افغانستان
 
تاریخ ایجاد در 19 بهمن 1390 نوشته شده توسط عبدالرحیم احمد پروانی
اخبار
نمایش از 19 بهمن 1390


اعترافات سرباز ارتش افغانستان در تحقیقات مقدماتی خود به قتل چهار سرباز بی سلاح فرانسوی یک بار دیگر از فساد گسترده یی که حتی در شاهرگ های امنیتی افغانستان نفوذ کرده است, پرده برداشت.

ادامه مطلب: گوشه یی از فساد در افغانستان و پیامد های آن
 
تاریخ ایجاد در 18 بهمن 1390 نوشته شده توسط عصر دولتشاهی
اخبار
نمایش از 18 بهمن 1390


وزیر صاحب احسنت، به این می گویند یک کار "افغانی"!
زدودن نام تاریخی بی بی مهرو از سرلوحۀ مکتبی به همین نام از سوی وزارت معارف واکنش های زیادی را از عوام و خواص و به ویژه در حلقات فرهنگی و اجتماعی در پی داشت.

ادامه مطلب: وزیر صاحب احسنت ، به این میگویند یک کار " افغانی " !
 
تاریخ ایجاد در 18 بهمن 1390 نوشته شده توسط نیک اندیش
اخبار
نمایش از 18 بهمن 1390


دستبرد فرهنگی وزیر معارف و
خاموشی نماینده گان،درشورای ملی

اگرپسمنظراین دستبردهارا بیاد بیاوریم وحافظه خویش را بکار اندازیم ، دیده میشود که ، چنین جفاهای فرهنگی در حریم این سرزمین با تاسف از ایام نامگزاری این سرزمین که نخستین دستبرد شاید باشد، تا امروز ادامه داشته وکوشش گردیده است که دراین راستا حاکمان قبیله سالار، یکی از دیگری پیشی بگیرد.

ادامه مطلب: دستبرد فرهنگی وزیر معارف و خاموشی نماینده گان
 
تاریخ ایجاد در 18 بهمن 1390 نوشته شده توسط عزیز آریانفر
اخبار
نمایش از 18 بهمن 1390«فتنه طالبان»، يک توطيه بزرگ و خانمانسوز است
که آتش آن سال های سال افغانستان را خواهد سوزانيد.»

سپهر تیره و تار افغانستان

پس از 2014


پس از 2014 چه خواهد شد؟
این پرسشی است که امروز بسیاری از هم میهنان و آگاهان مسایل افغانستان در جهان را به خود سرگرم ساخته است.

ادامه مطلب: سپهر تیره و تار افغانستان
 
تاریخ ایجاد در 16 بهمن 1390 نوشته شده توسط عبدالسلام مقیم احمدی
اخبار
نمایش از 16 بهمن 1390


نا گفته پیداست که کشور عزیز ما  امروز دچار بحران های  جدی بی امنیتی- اجتماعی- اقتصادی وبحران سیاسی میباشد.اگربه این بحران ها بصورت عینی و واقعبینانه نظر اندازیم می بینیم که بحران سیاسی منشا و عامل اساسی ایجاد و تداوم همه بحران ها در جامعه  بوده ومیباشد .موضوع بحران سیاسی را می شود به دو نقطه اساسی یعنی حل مساله ملی و حاکمیت سیاسی متمرکز ساخت .

ادامه مطلب: نظام سیاسی فدرال یگانه راه جلو گیری تجزیه کشور
 
تاریخ ایجاد در 07 بهمن 1390 نوشته شده توسط رازق فانی
اخبار
نمایش از 07 بهمن 1390

شعری از  زنده یاد " رازق فانی " شاعر زبان پارسی دری که توسط آوازخوان هندی خوانده شده است :

همه جا دوکان رنگ است ، همه رنگ می فروشند

دل من به شیشه سوزد ، همه سنگ می فروشد

 

 
تاریخ ایجاد در 22 دی 1390 نوشته شده توسط عبدالسلام مقیم احمدی
اخبار
نمایش از 22 دی 1390


با حفظ حرمت و احترام به همه ملیت ها و اقوام ساکن در کشور بحث را اغاز مینمایم .
آیا واقعا این دشمنان قسم خورده و نوکران اجنبی که باعث ویرانی کامل کشور و قتل ده ها هزارانسان بی گناه این سرزمین گردیدند از روی انساندوستی و دلسوزی به سرنوشت کشور و مردم مظلوم این سرزمین صلح و دوستی را می پذیرند ؟ و یا پشت پرده چیزی دیگری که عبارت است  از  عملی  شدن پلان های شوم  تمامیت خواهی  ادامه قتل های زنجیره ئی و تغیر جغرفیائی جنگ درکشور و در ضمن عملی شدن پلان های  از قبل تعین شده باداران منطقوی و بین المللی شان در جریان میباشد .

ادامه مطلب: دشمنان دیروز ، دوستان فردا
 
تاریخ ایجاد در 21 دی 1390 نوشته شده توسط شیر علم بهادر
اخبار
نمایش از 21 دی 1390


" گرداننده گان شبکه ای رسانه ای "کابل نیوز" بویژه آقای" ځواک "از رسوبات ذهنی خود برای دیگراندیشان سیاسی کشور پرونده دادگاه نظامی میسازد" 

ازچندی به اینطرف رسانه ای" تلویزونی کابل نیوز" که از پول های بادآورده شبکه های مشکوک داخلی وخارجی آغاز به فعالیت نموده ، در"تیررس"  انتقادات وتخریش های سیاسی خود دیگراندیشان سیاسی منتقد برسیاست های "تیم قومی " ارگ را هدف” سم پاشی ها” و”زهرپراگنی های “رسانه ای زیر رگبار لجام گسیخته نوع استباد زده قرون وسطائی قرارداده . که دیدگاه های منتقد بخود را سریعآ جلب نمود ؛

ادامه مطلب: "کابل نیوز" و به ویژه آقای " زواک " برای دیگر اندیشان برونده دادگاه نظامی میسازد
 
تاریخ ایجاد در 20 دی 1390 نوشته شده توسط عصر دولتشاهی
اخبار
نمایش از 20 دی 1390


چگونگی کشته شدن رهبران و فرماندهان مقاومت بیانگر این حقیقت است که طالبان و آی اس آی یگانه مظنون این قتل ها نیستند مظنون درجه یک این قتل های زنجیره یی را باید در جای دیگری جستجو کرد. امروز از طالبان و پاکستان ملانصرالدین جنایت ساخته شده است که هرکسی هرجنایتی کرد به نام همین دو منبع شر و شرارت تمام کند. هرکسی به نوعی و انگیزه یی به دخیل دانستن طالبان و آی اس آی درین کشور مبادرت می ورزد. اما اگر به قتل های اخیر دقت شود، مساله از جاهای دیگری آب می خورد.

ادامه مطلب: قاتلین را باید در کجا جستجو کرد ؟
 
تاریخ ایجاد در 18 دی 1390 نوشته شده توسط پرتو نادری
اخبار
نمایش از 18 دی 1390


درپیوند به دفترقطرازبس که سخنان ضد ونقض می شنوی،گاهی می انگاری که گویی رسانه ها به عمد می خواهند که این مسأله رابه یک معمای سیاسی بدل سازند.شایدهم بازیگران پشت پرده می خواهند هرروزبرای رسانه ها و به اصطلاح برای آگاهان امور،چستانهای تازه ی سیاسی گویند وخود آسوده خاطر،آن کنند که می خواهند.

ادامه مطلب: دفتر در قطر ، صدا در پاکستان
 
تاریخ ایجاد در 16 دی 1390 نوشته شده توسط احمد بهار چوپان
اخبار
نمایش از 16 دی 1390

آیا آمریکا در حال تسلیم شدن به تروریزم (طالبانیسم) است؟
امریکا در نقش دلال مظلمه!
اظهارات اخیر جو بایدن، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا مبنی بر اینکه طالبان دشمن ایالات متحده نیستند و  خوشنودی و رضایت  کرزی از بیانات بایدن،و اینک منتشر شدن اعلامیۀ اخیر گروه طالبان که در حقیقت  تائید گفتگو های  میان طالبان وآمریکا از سوی آن گروه است به نحوی خبر از این میدهد که قضایای افغانستان رخ دیگری می گیرد و وارد مرحلۀ جدیدی میشود.

ادامه مطلب: آیا امریکا در حال تسلیم شدن به تروریزم ( طالبانیسم) است ؟
 
تاریخ ایجاد در 15 دی 1390 نوشته شده توسط بهادر
اخبار
نمایش از 15 دی 1390دراین تازه گی ها منابع معتبر در قصر سفید بشمول" جوبایدن "معاون رئیس جمهور امریکا اظهاراتی  داشته اند که گویا ، طالبان دشمنان امریکا نیست متعاقبآ آقای کرزی دریک محفلی که بمناسبت بزرگداشت از سالگرد وفات صمد خان" اچکزی" یکتن از پشتون های پاکستانی تبار ازطرف اکادمی علوم افغانستان تدویر یافته بود  برموقف جدید امریکا که گویا ، طالبان دشمن امریکا نیست ستایش بعمل آورده . باشور وحرارت که گویا کرزی بجای ملاعمر باشد باگرمی وحرارت اظهارت "جوبایدن " را استقبال نمود.

ادامه مطلب: اگر طالبان تروریست دشمنان کرزی و امریکا نیستند ، پس جنگ ضد ترور طی ده سال کدام توجیهی دارد؟
 
تاریخ ایجاد در 06 دی 1390 نوشته شده توسط پرتو نادری
اخبار
نمایش از 06 دی 1390

بروید وزمین های خود راپشم بکارید
گویندباری یکی ازخلیفه های بغداد برمصریان خشم گرفت ودستورداد تاهمه ملک بجویند وکم خردترین مرد رابیابند وبه دربارآورند!درباریان به شگفت اندرشده بودند که سلطان رابه چنین مردی چه نیازی افتاده است که این همه ازخردمندان ومشاوران رنگین القاب بریده ودل به بی خردی بسته است؛اماچاره چه بود،دستوردستورسلطان بود و بایداجرامی شد که غفلت دربرابرآن عقوبت سنگینی درپی داشت.

ادامه مطلب: بروید و زمین های خود را پشم بکارید
 
تاریخ ایجاد در 30 آذر 1390 نوشته شده توسط شیرعلم بهادر
اخبار
نمایش از 30 آذر 1390

" سکوت سوال بر انگیز رئیس جمهور کرزی در افتضاح فرمانده قول اردوی 202 شاهین"

رسانه های متعدد تصویری وخطی  بویژه ای چینل "یک" تلویزیون پربیننده آلمانی دراین روز ها از افتضاح شرم آور فرمانده 202 شاهین آقای" زلمی ویسا "خبر تکاندهنده ای را درتیتر اخبار داغ خود باز تاب وسیع داده اند . اما برعکس هیچ گونه عکس العمل ای ازجانب نهاد های مسوول وزارت دفاع ملی ،نهاد های حراست از تنفیذ قانون بلاخص رئیس جمهور بمثابه" فرمانده کل قوای مسلح کشور" درمورد صحت وسقم آن مشاهده نشد .

ادامه مطلب: سکوت سوال برانگیز رئیس جمهور کرزی
 
تاریخ ایجاد در 30 آذر 1390 نوشته شده توسط پرتو نادری
اخبار
نمایش از 30 آذر 1390دموکراسی وآزادی بیان چه شگفتی های که ندارد!این روزها تا تلویزوینی را روشن می کنی می بینی که چند تن دورمیزی نشسته و به نام کارسناش مشغول بوریا بافی کارنا شناسی خوداند. گاهی هم چنان با قاطعیت سخن می گویند که گویی خداوند بیرون ازفهم وآگاهی آن هاحقیقتی نیافریده است.آینده دردستان آنها گویی تخم مرغی است که هزارباربرسرک و پچک آن دست کشیده اند و می دانند که نان شبانهء اوباما، نمکین بوده ویا هم  بی نمک! تازه این بی نمکی دررویداد های شور سیاسی افغانستان پس ازسال دوهزاروچهارده چه تاثیراتی می تواند داشته باشد!گاهی با خود می اندیشم که این بنده گان زیرکسارخداوند مگرکمال دیگری ندارند که شده اند کارشناس! و یا هم خداوند یک شبانه روزآنها را 48 ساعت آفریده است که این جا درپیوند به چگونه گی فقیرسازی یورانیم ومقدارآب بیرون زده ازیک اتوم آن سخن می گویند وجای دیگردرپیوند به کشف آتش به وسیله ی اسکیموها ، جای هم درپیوند به بی خطر سازی زمین لرزه و آتشفشان و افزایش  نسل دیناسورها درافغانستان! راستش گاهی که به این دایرةالمعارف های زنده! می اندیشم با خود می گویم که حتماً این آقایون و بانوان اسکندرواربه ظلمات آن چنانی روزگاررفته وبعدبا یک کوزه ریگ جادویی برگشته اند که این همه ازهردری که سخن می گویند، دانه ریگی هم ازدانش آنها کم نمی شود! شاید هم تمام معارف ودانش بشری را چنان کاسه دوغی در یک روز داغ خویشتن شتربینی، سرکشیده اند که این گونه آسمان و ریسمان را به هم می بافند!!!

ادامه مطلب: انفجار دوم
 
تاریخ ایجاد در 21 آذر 1390 نوشته شده توسط پرتو نادری
اخبار
نمایش از 21 آذر 1390


فکر می کنم که جایی خوانده بودم که یکی از سیاسیون کشور زمانی مرز دیورند را به زخم خونینی همانند کرده بود.اما شاید بتوان گفت که دیورند دیگر نه یک زخم خونین؛ بلکه اژدهاییست بیدار شده از یک خواب دراز زمستانی!
اژدهابه حرکت در آمده و می خواهد بستر خود را تغییر دهد.بیش از نیم سده است که ما از آن سوی دیورند سخن می گوییم و بر این اژدهای خوابیده سنگ می اندازیم.گاهی هم سوار بر توسن هیجانات سیاسی خود، نماز چاشت را درمسجدی در پشاورخوانده ایم، شامگاهان را دراسلام آباد و شفق داغ رسیده ایم به شهر کراچی، با دو رکعت نماز شکرانهء پیروزی!!!

ادامه مطلب: و این مثلث بی قاعدۀ خونین
 
تاریخ ایجاد در 16 آذر 1390 نوشته شده توسط پروفیسور داکتر ژانگ لی / عزیز آریانفر
اخبار
نمایش از 16 آذر 1390

پروفیسور داکتر ژانگ لی(Zhang Li)
- رییس مدیر مرکز پژوهش های آسیای جنوبی جمهوری توده یی چین

گزارنده: عزیز آریانفر

افغانستان باید پیش از رفتن ارتش امریکا بیطرفی خود را باز یابد

یادداشت گزارنده:
نگارنده از انگشت شمار کسانی بوده ام که چه در آستانه و چه پس از ورود نیروهای ائتلاف بین المللی به کشور، بارها اعاده استاتوس بیطرفی افغانستان را که برخاسته از سرشت جیوپولیتیک کشور و فلسفه وجودی آن است، شاهکلید گشایش بحران های چندلایه و درهم پیچیده آن و یگانه راه برونرفت از تنگناهای پیشاروی آن خوانده ام.

ادامه مطلب: افغانستان باید پیش از رفتن ارتش امریکا بیطرفی خود را باز یابد
 
تاریخ ایجاد در 16 آذر 1390 نوشته شده توسط عبدالرحمان بدوی / مهران موحد
اخبار
نمایش از 16 آذر 1390


چهرۀ دیگری از سیدجمال الدین افغانی/ اسد‌آبادی

منبع: دانشنامۀ خاورشناسان- تالیف عبدالرحمان بدوی
برگردان به فارسی: مهران موحد

شهرت ارنست رنان، فیلسوف و خاورشناس فرانسوی، در کشورهای عربی واسلامی از سال1883 میلادی بدینسو به سخنرانی ای پیوند دارد که وی در دانشگاه سوربن فرانسه به تاریخ 29 مارس، سال 1883، ارائه کرد به عنوان "اسلام و دانش". متن این سخنرانی به تاریخ 30 مارس 1883 در نشریۀ "دیبا" به چاپ رسید. سید جمال الدین افغانی که در آن زمان در پاریس اقامت داشت در طی مقاله ای که به تاریخ 18 میِ همان سال در همان نشریه به نشر رسید حاشیه ای بر سخنان ارنست رنان نوشت . فردای آن روز(19 می) ارنست رنان، به نوشتار سیدجمال پاسخ داد. ارنست رنان در حدود دوماه پیش ازین گفتگوی قلمی از طریق شکری غانم با سیدجمال الدین افغانی آشنا شده بود.

ادامه مطلب: چهرۀ دیگری از سید جمال الدین افغانی / اسد آبادی
 
تاریخ ایجاد در 16 آذر 1390 نوشته شده توسط پرتو نادری
اخبار
نمایش از 16 آذر 1390شعر« توفان بی ساحل» یکی از تجربه های نخستین من است درآن سالهای که تلاش می کردم تا به گفتهء مردم از دیوار بلند اوزان عروضی قد بلندک کنم تا بیبینم که هستی در دنیای گستردهء اوزان آزاد عروضی چه رنگ و بویی دارد.  پیوسته می کوشیدم تا ازاین دیوار آن سوی خیز بردارم و بعد درآن باغستان خرم و پدرام به جستجوی گلهای نا شناخته و گمشدهء خویش بپردازم.

ادامه مطلب: من به برفکوچ تاریخ باور دارم !
 
تاریخ ایجاد در 09 آذر 1390 نوشته شده توسط شیرعلم بهادر
اخبار
نمایش از 09 آذر 1390
"لویه جرگه ها افزار سیاسی دردست” تمامیت خواهان عشیره گرا "!

حرکت های واکنش گونه، ومستمر طیف های وسیع اقشار مردم هم از لایه های هدفمند وباشعور وکلای منتخب مردم درهردو اتاق پارلمان .  احزاب سیاسی . جبهات وائتلاف های متنوع سیاسی . رسانه های خطی . صوتی وتصویری ملی  علیه" تحمیل فرهنگ بدوی قبیلوی" بر نهاد های قانونی و مقدرات ملی وسیاسی مردم ما توسط منادیان وفغان گران فرهنگ” زور وسرنیزه” ، دراین ماه ها آبستن یک چرخش عظیم درحیات اراده قوام یافته وپخته  ملی وسیاسی ما ست ، که درحقیقت تقابل وگردش پرخاش گرانه میان هواداران مدرنیته وپاسداران عنعنات کهن وزنگ زده ای قبیلوی بدوی را آشکارا به نمایش گذاشت،

ادامه مطلب: لویه جرگه ها افزار سیاسی در دست تمامیت خواهان عشیره گرا
 
تاریخ ایجاد در 04 آذر 1390 نوشته شده توسط پرتو نادری
اخبار
نمایش از 04 آذر 1390


روزنه های رو به بیکرانه گی

(یاد داشتی بر گزینهء رباعیات بیدل)


گزینهء رباعیات ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل ، سومین گزینهء شعر های اوست که به همت دانشمند گرانقدر مهندس عبید صافی، انتشار یافته است.پیش از این عبید صافی گزینه های جداگانه یی از غزلها و مثنویهای بیدل را نیز به نشر رسانده است.مهندس عبید صافی از همان روزگاران نو جوانی تا هم اکنون یکی از دلبسته گان شعر و اندیشه های بلند عرفانی و  صوفیانهء بیدل است. او این روزها در تلاش آن است تا با ایجاد یک نهاد عملی- فرهنگی زمینه پژوهش در پیوند به ابعاد گوناگون شخصیت  فرهنگی ،اندیشه ها و شیوه های شاعری بیدل را فراهم آورد.

ادامه مطلب: روزنه های رو به بیکرانه گی
 
تاریخ ایجاد در 02 آذر 1390 نوشته شده توسط کاوه جبران
اخبار
نمایش از 02 آذر 1390

یادداشت : این مطلب خواندنی را یکی از دوستان برای ما ارسال کرده است که از ایشان بسیار سپاسگزاریم . امید داریم که بخش های بعدی این نبشته را نیز به دست آوریم تا برای آگاهی بیشتر خواننده گان عزیز در تاجیک میدیا به نشر بسپاریم . انسان از دیده درآیی و پست فطرتی نخبگان فاشیزم اوغانی حیران می شود که چه گونه مذبوحانه تلاش دارند که واقعیت ها را مسخ کنند و در جستارهای علمی نیز " پشتون بازی " راه اندازند . از آقای کاوه جبران سپاسگزاریم و برای شان تمنای پیروزی بیشتر در این کار خجسته داریم . دوستان گرامی ، این نوشتار را حتمن بخوانید . با سپاس . تاجیک میدیا .

ادامه مطلب: دانشنامه ( دایره المعارف ) آریانا سلاله ی پشتو تولنه جعل اندر جهل ( بخش یکم )
 
تاریخ ایجاد در 02 آذر 1390 نوشته شده توسط پرتو نادری
اخبار
نمایش از 02 آذر 1390

البته من و موج تنها از راه گم کرده کان این وادی نیستیم. درهمین دانشکده پیش ازما داوود سرمد شاعر پر شوری که بعداً خون پاکش به دست دژخیمان کودتای خونین ثور، در پلیگون های پلچرخی به خاک ریخته شد، نیز درس خوانده بود.او فزیک می خواند و یک سال پیشتر ازمن توسن می راند. شعر به قوت می گفت با آمیزه های ازمکتب هندی.درآن سالها شعرهایش را از برنامهء« زمزمه های شب هنگام» رادیوافغانستان می شنیدم:
فلک پروازگاه همت آزاده گان باشد
نسازد آشیان بر شاخه های پست شاهینی

 

ادامه مطلب: خانه ام در آتش بیداد می سوزد !
 
تاریخ ایجاد در 24 آبان 1390 نوشته شده توسط نوید فروغ
اخبار
نمایش از 24 آبان 1390

"بیا که گریه کنیم " آهنگی نو است از آقای نوید فروغ  که به یاد قهرمان بی همتا و  فراموش ناشدنی ما شهید احمد شاه مسعود ( رح ) خوانده شده است . حتما ببنید و بشنویید :

 
تاریخ ایجاد در 21 آبان 1390 نوشته شده توسط تیلویزیون طلوع
اخبار
نمایش از 21 آبان 1390

گزارش ایجاد " ائتلاف جبهه ملی افغانستان " را در این نوار ویدیویی ببینید :

 
تاریخ ایجاد در 20 آبان 1390 نوشته شده توسط تاجیک میدیا
اخبار
نمایش از 20 آبان 1390

دوستان و خواننده گان ارجمند !

چنان که آگاهی دارید ، در سه ماه پسین ، تاجیک میدیا چند بار مورد حمله تخریبکاران و جنایتکاران انترنتی فاشیزم پشتون قرار گرفته است . به ویژه در آستانه سالروز شهادت قهرمان بزرگ احمد شاه مسعود ( رح ) و چندی پس از آن  دو بار دیگر هم فاشیست ها تاجیک میدیا را " هک " کردند و هر بار چند ساعتی نشرات ما را متوقف ساختند. شاید شماری از شما خواننده گان عزیز پیام های وحشت افگنانه ای انترنتی فاشیست های اوغان را در برگ نخست تاجیک میدیا دیده باشید . هکر های پشتون اکنون هم هر روز به ما پیام های هوشدار دهنده می فرستند و به اصطلاح " اخطار " می دهند که اگر از تبلیغات و فعالیت های خویش دست بر نداریم ، آنها باز هم این پایگاه را " هک " خواهند کرد . ما از فحش ها و دشنام ها و سخنان پست دیگر شان می گذریم و هیچ پاسخی به آنها نمی دهیم ، ولی در پاسخ به تهدید های شان  به تخریبکاران فاشیزم اوغانی ( پشتونی ) باز هم ، یکبار دیگر  ، می گوییم که :

ادامه مطلب: تروریست های اوغان و حمله بر تاجیک میدیا
 
تاریخ ایجاد در 20 آبان 1390 نوشته شده توسط تاجیک میدیا
اخبار
نمایش از 20 آبان 1390


بر اساس گزارش های رسیده یک نیروی سیاسی جدید در صحنۀ سیاسی اوغانستان تبارز کرده است که به نام " ائتلاف جبهه ملی افغانستان " یاد می شود . رهبران این حرکت عبارت اند از :

ادامه مطلب: ائتلاف جبهه ملی افغانستان : دوستم ، محقق ، صالح و ضیاء مسعود.
 

صفحه20 از25

<< شروع < قبلی 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 بعدی > پایان >>

مطالب دیگر

حاضرین در سایت

ما 42 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برگ تاجیکان در رخنامه

 

 

 

 

 

 

تاجیکان در قرن بیستم

پایگاۀ آزاده گان تاجیکستان

خبرها و نوشتارها در بارۀ تاجیکستان، در پایگاۀ آزاده گان . ببینید :


 

| + - | RTL - LTR
برای حمایت از ما امتیاز دهید