سخنرانی لطیف پدرام ( کامل، با ماجرای اخلال)

زنده گیــنـامـــۀ مسعود بزرگ ( رح )

سخنان آموزنده از مسعود بزرگ(رح)

تاریخ ایجاد در 01 مرداد 1390 نوشته شده توسط تاجیک میدیا / بی بی سی
اخبار
نمایش از 01 مرداد 1390

قرار گزارش های رسیده ، به دنبال حلق آویز کردن قاتل احمد ولی کرزی بر دیوار یک ساختمان در قندهار ، امروز برادر دیگر حامد کرزی یک پسر هشت ساله را به دار آویخت . جزئیات را در ادامه مطلب بخوانید :

ادامه مطلب: برادر حامد کرزی یک پسر هشت ساله را به دار آویخت
 
تاریخ ایجاد در 26 تیر 1390 نوشته شده توسط پرویز بهمن
اخبار
نمایش از 26 تیر 1390

قبل از باسواد شدن پشتونها سالها درین کشورباستانی به قول حضرت بیدل عرض ما ومن وبه روی هم زدن اصلا وجود نداشت.. شوربختانه  هرفدر پشتون باسواد شد عطش عظمت طلبی وحذف فزیکی اقوام وفرهنګ های دیګر در دستور کار این باسوادان قرار ګرفت. (زه پښتون یم او ژبه می پښتوده او د پردی په ژبه باندی خبری کول ماته ښه نه ښکاري)  من پشتون هستم زبانم پشتو است وحرف زدن به زبان بیګانه برایم خوب معلوم نمی شود..

ادامه مطلب: پورتال افغان جرمن فقط اکت و ادای دموکراسی را بلد است
 
تاریخ ایجاد در 23 تیر 1390 نوشته شده توسط تاجیک میدیا
اخبار
نمایش از 23 تیر 1390

جسد "سردار محمد " قاتل احمدولی کرزی (داخل دایره سرخ) آویخته بر دار .

جسد کثیف احمد ولی کرزی برادر اندر  حامد کرزی به خاک سپرده شد ، اما جسد قاتلش ( سردار محمد ) را بر دیوار ساختمانی حلق آویز کرده اند تا مردم تماشایش کنند و درس عبرت گیرند .

ادامه مطلب: چرا جسد کثیف احمد ولی کرزی به دار آویخته نشد ؟!
 
تاریخ ایجاد در 23 تیر 1390 نوشته شده توسط حاجی اخگر
اخبار
نمایش از 23 تیر 1390


خيرخواهی  يا نيرنگ ؟!
مصلحت انديشان  هم  عدالت  را قربانی  ميکنند و هم  حقيقت  را و اما ديکتاتوران  ملت  را ؛ شيوع  فساد اداری  و اجتماعی  ، بارزترين  دسـتأورد حاکميت  های قانونگريز و استبداديست و در نظام  های  فاسد ، صداقت  جرم  بشمار ميرود خطر فساد و قانونگريزی خيلی وخيم تر از خطر تروريزم  است ما شاهديم  که  بقدر رشد فساد تروريزم  نيزتوسعه  يافت و بقدريکه  قانون  زيرپا شد فسادهم رشد کرد چه  کسی  نداند که  فساد (1)  چقدر امنيت را برهم  ميزند؟

ادامه مطلب: خیرخواهی یا نیرنگ ؟!
 
تاریخ ایجاد در 21 تیر 1390 نوشته شده توسط احمد شکیب حمیدی
اخبار
نمایش از 21 تیر 1390


دریغ و درد! که در این دور زمانه  در کشور ما اصطلاح روشنفکر و نخبه " ملی" فقط به کسی اطلاق میشود که قادر باشد به مانند سلفِ قکری خویش , سخن  گوید  و به شیوه "پاسداران استبداد" عمل نماید. بر روی همین اصل امروز به فرهنگ زور اقتدا کردن , ناروا دیدن و صبوری ورزیدن ، بی هويتی و نکبت پرستی را نشانه روشنفکری و وحدت ملی پنداشتن و بالاخره از روی  مدارا کتمان حقیقت کردن , عملیست مطلوب , مرسوم و بجا !

ادامه مطلب: رادیو تلویزیون ملی و ادامه دکترین خرم خانی !
 
تاریخ ایجاد در 20 تیر 1390 نوشته شده توسط عزیز آریانفر
اخبار
نمایش از 20 تیر 1390
گزارش
میز گرد بین‌المللی
«منازعه و  صلح آفرینی در افغانستان: وضعیت کنونی  و چشم انداز آینده»
International round table  Conflict and peace- building in Afghanistan/ current state and prospects

در دوشنبه شهر جمهوری تاجیکستان
به تاریخ های 5  و 6 ماه جون 2011

این میز گرد که در سالون کنفرانس های مهمانخانه پایتخت (دوشنبه پیشین) برگزار  گردید، از سوی نهادهای زیر سازماندهی شده بود:

1- کمیته صلح و تفاهم ملی جمهوری تاجیکستان
2- مرکز مطالعات افغانستان و منطقه جمهوری تاجیکستان
3- مرکز مطالعات استراتیژیک ریاست جمهوری تاجیکستان
4- مرکز تماس های سیاسی روسیه
5- بنیاد فریدریش ایبرت جمهوری فدرال آلمان
6- بنیاد احمد شاه مسعود از افغانستان

ادامه مطلب: گزارش میز گرد بین المللی در بارۀ منازعه و صلح آفرینی در افغانستان
 
تاریخ ایجاد در 19 تیر 1390 نوشته شده توسط پرویز بهمن
اخبار
نمایش از 19 تیر 1390

سخن ازفاشیزم پښتونی است فاشیزم پښتونی امروز یک مصیبت جانکاه، درقرن بیست ویک درجنوب شرق آسیا بشمار میرود، این فاشیزم درراه رسیدن به هدف خویش مطابق وصایای حضرت ماکیاول به هیچ ګونه اصول ومبادی اخلاقی پای بندی ندارد. به قول پیروان این مکتب شیطانی، اهداف میتواند هرنوع توسل ورزیدن را به وسایل ولطایف الحیل مختلف توجیه کند، بناء درراه رسیدن به اهداف تعین شده، نزد یک فاشیست پښتون هیچ چیزی بنام شرم وحیا واخلاق وجود ندارد.

ادامه مطلب: بیل ریچاردسن یا خدای پشتون ها در قرن بیست و یکم
 
تاریخ ایجاد در 19 تیر 1390 نوشته شده توسط میرزایی
اخبار
نمایش از 19 تیر 1390افغانستان کشوریست که از قرنها تا امروز با تاسف حقوق بشرزیرپا بوده و حاکمان وقت تا توانسته بودند ، دست به ظلم وتعصب ویکه تازی ودیکتاتوری زدند وجامعه و باشندگان آنرا به درجه های مختلف و فرقهای نژادی وقومی برتابیده وتا امروز چنین روش تک قومی وبرتری جویانه دوامدارد واین حاکمان از قدرت وتساوی باشنده گان ترس دارند وبقای خویش را در همین راهکارغیر انسانی تصور مینمایند؛

ادامه مطلب: کمپاین اروپایی برای حقوق بشر در افغانستان
 
تاریخ ایجاد در 15 تیر 1390 نوشته شده توسط پروفیسور رسول رهین / گرفته شده از خاوران
اخبار
نمایش از 15 تیر 1390

خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک:
در مورد واژه تاجیک و خاستگاه آن کاوشهای فراوانی صورت گرفته است. ولی آنچه بیشترطرف توجه اکثریت پژوهشگران واقع میباشد، اینست که واژه تاجیک نام قبایل«داها» بوده، پارت‌ها و اشکانیان «دئی»، «تاجیک» و «دجیک» خوانده شده اند.

ادامه مطلب: تاجیکان در گذرگاه تاریخ
 
تاریخ ایجاد در 15 تیر 1390 نوشته شده توسط پرویز بهمن
اخبار
نمایش از 15 تیر 1390

چندی پیش درسایت دعوت بخشی ازمقالات آقای روستار تره کی را زیرعنوان: نقش اقوام درپروسهء تشکل ملت را که برگرفته ازکتابی بنام "افغانستان درآتش جنگ" تالیف خود ایشان میباشد ازنظر گذراندم که پرسشهای زیادی را درذهنم ایجاد کرد. اما درین تازه گیها نوشتهء دیگرشان زیر عنوان : درنگی بر پروسهء دردناک ملت سازی درجامعهء قبیلوی. امیرعبدالرحمن درترازوی تاریخ نیز ازقلم مبارک شان تراوش نمود.

ادامه مطلب: روستار تره کی پیشقراول جهالت و نظریه پرداز آدمکشی
 
تاریخ ایجاد در 14 تیر 1390 نوشته شده توسط امان پویامک
اخبار
نمایش از 14 تیر 1390

وقتی این را از خودم می پرسم برای خودم فرق نمی کند که کی باید کی باشد، مهم این است که چه کسی بتواند آدمیت و نیاز های آن را در کتیبه ی گورش به یادگار بگذارد.باید یک شمار چیز های را باور کنیم و یک شمار دیگر را هم در خود خط بزنیم. در یکی از سایت های ایرانی خواندم که نوشته بود«مسعود فرزند ایران زمین»، این را من هم می پذیزیم که این مرد حالا مربوط به جهان می شود اما به این اندیشه افتادم که چرا کسی، «حکمتیار» و دیگر کسانی هم قماش آن را دعوا نمی کند که این پسر کجایی است.

ادامه مطلب: مسعود چگورا ، یا چگورا مسعود ...
 
تاریخ ایجاد در 12 تیر 1390 نوشته شده توسط یوتوب
اخبار
نمایش از 12 تیر 1390

کسانی که به تاریخ تاجیکان و آریایی ها  علاقمند هستند ، خوب است این ویدیو را ببینند . بلخ و بدخشان و پامیر ...

 
تاریخ ایجاد در 12 تیر 1390 نوشته شده توسط دکستر فلکینز / روزنامه نیویارکر
اخبار
نمایش از 12 تیر 1390


پشت پرده دزدی هـــــــــای بـــــــزرگ در کـــابلـــــبانــک

بررسی های مخفی ممکن است ده ها تن از اراکین بلندپایه دولت را متهم سازد.
تحلیل و گذارش از دکستر فلکینز – روزنامه نیویارکر
در بهار سال 2009 میلادی، زمانیکه مبارزات انتخاباتی برای انتخاب مجدد حامد کرزی بشدت جریان داشت، گروهی از بازرگانان برجسته افغان با نامزد ریاست جمهوری در ارگ برای صبحانه دیداری داشتند. در میان آنها خلیل فروزی، رئیس اجرایی (اسبق) کابلبانک – یک نهاد مالی بدون قید و شرطیکه متعلق به برخی از پررنگ ترین و سیاسی ترین چهره های عرصه در کشور، چون برادران رئیس جمهور کرزی و معاون رئیس جمهور مارشال فهیم - نیز حضور داشت.

ادامه مطلب: پشت پرده دزدی های بزرگ در کابل بانک
 
تاریخ ایجاد در 09 تیر 1390 نوشته شده توسط پرتو نادری
اخبار
نمایش از 09 تیر 1390

به ابولقاسم فردوسی ، به آن نیای بزرگ شعر فارسی­ دری
حماسه­ سرای  بزرگ جهان ، به آن روح بزرگ که تخم سخن پراگند در کشتزار فر هنگ
و کاخی بر افراخت از سخن که آن را از گذشت روزگاران و باد و باران گزندی نیست
پرتو نادری

ادامه مطلب: تو شاهی و شهنامه اورنگ تو
 
تاریخ ایجاد در 07 تیر 1390 نوشته شده توسط تاجیک میدیا
اخبار
نمایش از 07 تیر 1390


قرار گزارش های نشر شده در اکثر رسانه ها ، شب گذشته ( 28 جون ) یک گروه از برادران مسلح حامد کرزی(طالبان) به هوتل انترکانتی ننتل ( انترنشل ) کابل هجوم آوردند و دست کم ده نفر را به قتل رسانده اند وعدۀ دیگررا زخمی ساخته اند و آتش سوزی و تبادل مرمی ساعت ها ادامه داشته است و همین اکنون که این گزارش نوشته می شود زد و خورد میان برادران کرزی (طالبان) و سربازان ناتو باهمکاری پولیس محلی ، جریان دارد .

ادامه مطلب: برادران کرزی به هوتل بین المللی کابل حمله کردند
 
تاریخ ایجاد در 07 تیر 1390 نوشته شده توسط پرویز بهمن
اخبار
نمایش از 07 تیر 1390

سایت بینوا به سلسلهء نشر نمودن نامه های خواننده های اش که مملوء ازثنا وصفت میباشد اخیرا نامه ای را به دست نشر سپرده است که درآن تلویزیون طلوع را هدف قرار داده وبرای طالبان علنا ورسما گفته است که باید تلویزیون طلوع را هدف حملات انتحاری خویش قرار دهید

ادامه مطلب: سایت بینوا عملیات انتحاری را علیه تیلویزیون طلوع سازماندهی می کند
 
تاریخ ایجاد در 07 تیر 1390 نوشته شده توسط تاجیک میدیا / یوتوب
اخبار
نمایش از 07 تیر 1390

دوستان عزیز ، هوش دارید ! نوار ویدیویی را که در ادامۀ مطلب خواهید دید جریان سربریدن یک زن را در سعودی به نمایش می گذارد . یک صحنۀ به راستی وحشتناک است . کودکان و کسانی که با دیدن صحنه های کشتن انسان دچار بحران روانی می شوند  نباید این ویدیو را ببینند .

ادامه مطلب: سربریدن در سعودی ، سر بریدن در اوغانستان
 
تاریخ ایجاد در 07 تیر 1390 نوشته شده توسط حاجی اخگر
اخبار
نمایش از 07 تیر 1390ييشگفتار:                                                                                           
در شرق  يگانه  مرز ميان  دوست  و دشمن  ؛  قدرت  است  و بس  ،  تا حديکه  اگر منافع  دو ملا در تضاد واقع  شود قوی  ضعيف  را تکفير ميکند  اگر چنين  نيست  چرا خادم  حرمين  شريفين  ،  اسرائيل  وخليفة مهدی امروز در يک سنگر عليه  رستاخيز خاورميانه  و شمال  افريقا کمين گرفته اند؟

ادامه مطلب: حکومت پارلمان را ترور کرد
 
تاریخ ایجاد در 05 تیر 1390 نوشته شده توسط تاجیک میدیا
اخبار
نمایش از 05 تیر 1390

قرار فیصلۀ دادگاه ویژه بررسی تقلب در انتخابات ، 62 تن از وکیل های شورای ملی باید از آن شورا اخراج شوند و به جای ایشان وکیل های دیگری وارد شورا گردند . بر اساس فیصله دادگاه ویژه ، یکی از کسانی که باید از شورای ملی بیرون شود آقای عبدالحفیط منصور وکیل انتخابی مردم کابل می باشد . جزئیات این مساله را در گزارش زیرین بخوانید:

ادامه مطلب: حفیظ منصور در میان وکیل های حذف شده !
 
تاریخ ایجاد در 03 تیر 1390 نوشته شده توسط عزیز آریانفر
اخبار
نمایش از 03 تیر 1390

یادداشت تاجیک میدیا : از جناب عزیز آریانفر ، نبشتۀ دیگری هم با سرنامۀ " ایرانستان " در تاجیک میدیا نشر شده است و در بخش گزیده ترین نبشته ها قابل دسترس می باشد . اما آن نوشتار با آنچه که در زیر می خوانید تفاوت دارد .  ما خواندن این نبشته را به همه خواننده گان عزیز  توصیه می کنیم . یک نوشتار راستی سودمند و قابل ستایش می باشد . با سپاس از شما . دبیران تاجیک میدیا .

 

ادامه مطلب: گسترۀ ایرانستان
 
تاریخ ایجاد در 30 خرداد 1390 نوشته شده توسط فضل الله رشتین / پرویز بهمن
اخبار
نمایش از 30 خرداد 1390

پنج سال قبل وزیر اسبق امورخارجه آقای داکتر اسپنتا به کویت آمده بود، من درآنجا آنوقت درسفارت افغانستان بحیث سکرتر اول کار میکردم آقای سپتنا بمن گفت تو می توانی که مکتوب هایرا که به مرکز می فرستی به پشتو بنویسی . من برایش گفتم که  من خو این کاررا میکنم اگر من این کاررا نکنم پس چه کسی این کاررا کند؟ سپس برایش گفتم که: وزیر  صاحب!

 

ادامه مطلب: زبان پشتو بی مادر است
 
تاریخ ایجاد در 27 خرداد 1390 نوشته شده توسط ع.م . اسکندری
اخبار
نمایش از 27 خرداد 1390


" بياد دکتور ذکی پاهنگ"

ما ملت جنازه بر دوشیم. سالها و دهه ها و حتی قرنهاست که ماتم داریم و هر روز تابوت عزیزان خود را بردوش میکشیم. نمیدانم این مصیبت دامن ما را چه وقت رها خواهد کرد.

ادامه مطلب: قطره اشکی بر مزار یک دوست
 
تاریخ ایجاد در 27 خرداد 1390 نوشته شده توسط شهباز ایرج
اخبار
نمایش از 27 خرداد 1390


اخیراً استکلهم میزبان محفلی بود در نکوداشت از کارنامه شعری و ادبی واصف باختری.

دهها تن از اهالی قلم و ادب افغانستان از کشورهای مختلف جهان در این همایش شرکت و از پنجاه سال تلاش ادبی و فرهنگی واصف باختری تجلیل کردند.

ادامه مطلب: نکوداشت از کارنامه ادبی واصف باختری
 
تاریخ ایجاد در 26 خرداد 1390 نوشته شده توسط کانون مطالعات و پژوهش های خراسان
اخبار
نمایش از 26 خرداد 1390

اطلاعیه کانون مطالعات و پژوهش های خراسان

برادران و خواهران محترم

السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

کانون مطالعات و پژوهش های خراسان در لندن به سلسهء برگزاری کنفرانس ها و سمینارهای علمی و

ادامه مطلب: بحران هویت در پیوند با نام افغانستان
 
تاریخ ایجاد در 25 خرداد 1390 نوشته شده توسط عزیز آریانفر
اخبار
نمایش از 25 خرداد 1390


گزارش کنفرانس بین المللی آلماآتی
سناریوها برای افغانستان و دگرگونی امنیت منطقه یی

بخش نخست
کنفرانس خبری احمد ولی مسعود و عزیز آریانفر در تالار کنفرانس های خبرگزاری بین المللی انترفاکس قزاقستان به روزهای نهم و دهم ماه جون در شهر آلماآتی کنفرانس بین المللی یی با اشتراک بیش از پنجاه

ادامه مطلب: گزارش کنفرانس بین المللی آلماتی
 
تاریخ ایجاد در 25 خرداد 1390 نوشته شده توسط دکتر محی الدین مهدی
اخبار
نمایش از 25 خرداد 1390


یکی از کارمندان عالی‌رتبه‌ی امنیت می‌گفت: «وقتی رییس‌جمهور به من دستور داد تا فهرست افراد بلند رتبه‌ی طالبان را که با ما در ارتباط اند، در اختیار او بگذارم، همه‌ی افراد شامل آن فهرست را می‌شناخت؛ با این حال با اشاره به نام دوتن، از من خواست که آنان را حاضر کنم. روزهای بعد آن دو را به محضر رییس بردم و پس از احوالپرسی، رو به یکی از آنان کرد و با جدیت پرسید:

 

ادامه مطلب: خوان هشتم در تفسیر سفر کرزی به پاکستان
 
تاریخ ایجاد در 25 خرداد 1390 نوشته شده توسط پرتو نادری
اخبار
نمایش از 25 خرداد 1390


در آن سالهای دشوار، سالهای شوم، سالهای زنجیر و سالهای تجاوز و سالهای حاکمیت رنگ سرخ، سالهای آتش و خون  مرا نیز حلقه در دست زدند و فرستادند در پشت میله های زندان پلچرخی ، به تعبیر حضرت یوسف (ع ) شعر  آن جا و کتاب خوانی  یکی از نعمت هایی بودند که دلتنگی های مرا  از من می گرفتند.

ادامه مطلب: با مشک آبی تا دریای بغداد
 
تاریخ ایجاد در 24 خرداد 1390 نوشته شده توسط بی . بی .سی
اخبار
نمایش از 24 خرداد 1390

این را ببینید که فاروق وردک فاشیست و پشتونیست افراطی چه چرند می گوید ؟

 
تاریخ ایجاد در 23 خرداد 1390 نوشته شده توسط رفیع جنید
اخبار
نمایش از 23 خرداد 1390

در میان زبان‏هایی که حافظ و پیشبرندۀ تمدن بشری بوده‏اند، زبان فارسی جایگاه ویژه‏یی دارد.

هر چند ممکن است فضیلتی محسوب نشود، سن و سال این زبان نسبت به زبان‏های دیگری که در دوران معاصر اقبال "جهانی شدن" یافته‏اند، بسی طولانی‏تر و پربارتر است.

ادامه مطلب: زبان یک تمدن ، فارسی زنده است
 
تاریخ ایجاد در 20 خرداد 1390 نوشته شده توسط شکیب حمیدی
اخبار
نمایش از 20 خرداد 1390


انحطاط، بمعنی فرود آمدن، و به پستی گراییدن است. و انحطاط فکری یعنی زندگی کردن به سبک و روش خوک!. زندگی خوکی  دایره‌ای بسته و تکراری است که در آن همه چیز به سطح نیازهای اولیه  غرایز انسان تنزل یافته و خواست‌ها و ارزش های  انسانی در آن کاملآ رنگ می‌بازند تا آنجا که حتا منزلت انسان تا سرحد زندگی خوک سقوط می‌کند  که جز خوردن و خوابیدن کاری دیگری ندارد.

 

ادامه مطلب: استعمار و ترویج فرهنگ انحطاط
 
تاریخ ایجاد در 11 خرداد 1390 نوشته شده توسط درویش دریادلی
اخبار
نمایش از 11 خرداد 1390

نخبه گان و به اصطلاح " رهبران " تاجیک ، از آغاز این روند بازسازی حاکمیت پشتونی که کنفرانس بن یک نقطۀ عطف جدید آن بود ، از ده سال پیش ، گام به گام قربانی خوش باوری و دشمن نشناسی خویش شدند . این ها ، از آغاز با ساده اندیشی غیر قابل تصوری فریب پشتونیست های چون زلمی خلیل زاد ، انورالحق احدی ، حنیف اتمر و شرکای اوغان ذلتی و سور خلقی و دیگران شان را خوردند و تا امروز نیز به همان راۀ خود فریبی و خوش باوری های درد آور روان می باشند و در واقع برای یک نظام و دولت بسیار فاسد و قوم پرست و فاشیست بسیار صادقانه و ساده لوحانه خدمت کرده اند و هنوز هم برای شان مشکل است که از معامله و جور آمد و چانه زنی با دولت غرق در فساد پشتونیستی دست بردارند .

ادامه مطلب: شهادت جنرال داوود و شهامت " رهبران " تاجیک
 
تاریخ ایجاد در 11 خرداد 1390 نوشته شده توسط ذبیح الله فطرت
اخبار
نمایش از 11 خرداد 1390

 سلام مرد مجاهد
سلام مرد شهید
بنام نامی تو افتخار باید کرد
کتاب عشق ترا زرنگار باید کرد

سلام به مردی که نجابت و پاکی اش الگو بود،شجاعت و مردانگی  اش الگو تر از آن،خدا پرستی و دین داری اش الگوی برتر دیگر،عشق به میهن هم از الگو  های شخصیتی اش پنداشته میشد.او دلیر ولی صمیمی،بزرگ اما حلیم،فرمانده اما بردبار،نظامی اما مودب بود.لبخند ملیحش همیشه ترا مجذوب خود میکرد.رفتار صمیمانه اش ترا در خود گره میزد.چه با صلابت و شکوهمند بود،چه تن بلند و ایستاده یی که هر کز در برابر دشمن نخمیده بود.

ادامه مطلب: جنرال داود ، شهید اندیشه های ملی
 
تاریخ ایجاد در 11 خرداد 1390 نوشته شده توسط دکتور صفوی
اخبار
نمایش از 11 خرداد 1390

 
پیام تسلیت وهمد ردی

به پیشگاه خانوادهً جنرال داود شهید ومردم آزادهً این سرزمین دلیران!

ای بزرگ مرد زمانه ها شیر مادر برایت حلال باد.
شهادت مبارکباد 

ادامه مطلب: پیام تسلیت و همدردی
 
تاریخ ایجاد در 11 خرداد 1390 نوشته شده توسط پرویز بهمن
اخبار
نمایش از 11 خرداد 1390

بعداز شهادت جانگذاز فرزند اصیل تاجیک جنرال محمد داوود داوود چنان معلوم میشود ، یک بار دیگر خاطره سربداران تاجیکها درتاریخ به شکل دیگری  درقرن بیست ویک تکرار میکردد. نخبه گان تاجیک هدف اصلی پاکستان وپشتونها قرار گرفته و یکی پی دیگری به قافلهء شهدا می پیوندند اما آیا ازین شهادتها ورشادتها چه درس های را میتوان گرفت اگرامروز جنرال داوود داوود به شهادت رسید فردا شاهد شهادت کدام یک ازگلهای نورستهء چمن آزادی وآزده گی خواهیم بود؟ فردا این  گلیم غم درخانهء کدام تاجیک هموار میگردد؟ شاید  بعضی ازبرادران برمن اننقاد کنند که از پشتونها نیز چنین افرادی به شهادت رسیده اند نظیر خان محمد خان وملک زرین وغیره چرا باید این شهدا را محدود در دائرهء قومیت آنها کرد؟

ادامه مطلب: آیا با پشتونها امکان یک جبهۀ مشترک علیه پاکستان ممکن است؟
 
تاریخ ایجاد در 11 خرداد 1390 نوشته شده توسط حاجی اخگر
اخبار
نمایش از 11 خرداد 1390

 

کرنيل داودزی دپلومات افغانستان!


چو کفراز کعبه خيزد کچا ماندمسلمانی ؟
پيشگفتار:                                                                                                                                          
هر قدر انتظار کشيديم  مقامات  مسئول  در برابر وکيل  مدافع  پاکستان  واکنشی  نشان  ندادند بالاخره  ناگزير شدم  تا وظيفة اخلاقی  و ملی  خود را  انجام  دهم  زيرا پيامبراکرم (ص) ميگويد: هر که  از شما منکری  را ديد با دست  خويش  تغيرش  دهد و اگر نتوانست  با دهن  خود و اگر بازهم  عاجز بود با قلب  خويش --- "وچه منکری قبيح تر از اينکه  ببينی  گيسوی  مادر وطن در دست  دشمن  غدار تواست  ولی  فرزندش  عوض  مادر از دشمن  دفاع  کند؟ گرچه  ميخواستم  درين باره  خيلی  با شرح و تفصيل  بنويسم ولی  ازأنجائيکه  قباحت  انکار  نماينده  خاص  و سفير کرزی از نقش  و مداخلة  پاکستان  اظهر من  الشمس  است  و شخص  خودش  نيز فرد معلوم الحال  ديگر باين  اشارة  کوتاه  بسنده  کردم چرا که  أنچه  عيان  است  چه  حاجت  بيان  دارد؟      

   

ادامه مطلب: کرنیل داودزی دپلومات افغانستان
 

صفحه22 از25

<< شروع < قبلی 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 بعدی > پایان >>

مطالب دیگر

حاضرین در سایت

ما 35 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برگ تاجیکان در رخنامه

 

 

 

 

 

 

تاجیکان در قرن بیستم

پایگاۀ آزاده گان تاجیکستان

خبرها و نوشتارها در بارۀ تاجیکستان، در پایگاۀ آزاده گان . ببینید :


 

| + - | RTL - LTR
برای حمایت از ما امتیاز دهید