سخنرانی لطیف پدرام ( کامل، با ماجرای اخلال)

زنده گیــنـامـــۀ مسعود بزرگ ( رح )

سخنان آموزنده از مسعود بزرگ(رح)

تاریخ ایجاد در 13 آذر 1391 نوشته شده توسط عصر دولتشاهی
اخبار
نمایش از 13 آذر 1391

 
 
جبهۀ ملی از رفتن به ارگ برای صرف غذا با رییس جمهور خودداری کرد. بسیاری این حرکت جبهۀ ملی را ستودند و نشانه یی به حساب آوردند از اعتماد به نفس این جبهه و از سویی هم پاسخ عملی یی برای آنهایی که از معامله گری روی اصول ها در جبهۀ ملی نگران اند.
ارگ ریاست جمهوری از ده سال بدینسو تبدیل شده است به نماد حرف ناشنوی از مردم، عهد شکنی و خودکامگی. همه درین ده سال شاهد بوده ایم که ارگ نشینان خود را تابع هیچ اصول و قانونی در راه حصول اهداف شان نمی دانند. وقتی به خود اجازه بدهند که در قانون اساسی بعد از تصویب لویه جرگه دست بزنند، دیگر باید ازینها به خدا پناه باید جست...

ادامه مطلب: راه را یافته اید ، راه رفتن هم بیاموزید !
 
تاریخ ایجاد در 08 آذر 1391 نوشته شده توسط عصر دولتشاهی
اخبار
نمایش از 08 آذر 1391

 
سال گذشته تروریزم بین المللی و ایادی شان (طالبان) در یک عملیات انتحاری ده ها نفر از هموطنان ما را که برای برگزاری عاشورا- شهادت امام حسین (رض) و یاران با صفایش در یک تکیه خانه در کابل گرد آمده بودند، به خاک افگندند و به خون شان نشاندند. اما امسال رویارویی و درگیری شماری از جوانان زیر نام شیعه و سنی مسیر تازه اما خونین دیگری را در حیات اجتماعی ما نشانی کرد.
از نظر من رویداد امسال در خوابگاه دانشگاه کابل دارای پهلوهای بس گسترده و خونین نسبت به رویداد سال گذاشته است. آنچه در سال گذشته روی داد به روشنی تمام کار بیگانگان و دشمنان شناخته شدۀ مردم بود که سبب ایجاد همدردی و همنوایی میان مردم شد اما رویداد امسال منتج به کشیدن خط میان مردم ما به نام شیعه و سنی خواهد شد.

ادامه مطلب: درسهای عاشورای امسال
 
تاریخ ایجاد در 06 آذر 1391 نوشته شده توسط عبدالسلام احمدی
اخبار
نمایش از 06 آذر 1391
 سر زمین خراسان که در جریان دو قرن اخیر توسط یک قوم ویایک ملیت  ( گروهای ملیت گرای متعصب عظمت طلب قبیله اوغان ) به کمک و به زور قدرت های استعماری جهان غرض تحقق اهداف استعماری شان بنام افغانستان ( جای افغان ها ) مسما گردیده است. کشوریست متشکل  از اقلیت های قومی و ملیت های  با زبان و فرهنگ  مشخص  . متاسفانه با بی توجهی به  این واقعیت عینی این گروه های عظمت طلب حاکم در قدرت همیشه  تلاش نموده اند  که درین سرزمین در جریان دو قرن اخیر  بدون در نظر داشت عدالت اجتماعی و بدون  در نظر گرفتن حقوق حقه دیگر ملیت ها حاکمیت را به بهانه  اکثریت نا معلوم  به اشکال مختلف گاهی جابرانه و  گاهی هم مکارانه زیر نام وحدت ملی دروغین بالای دیگر ملیت ها تحمیل نمایند که اینکار غیر عملی و غیر پذیرش بوده و می باشد و به همین علت است که با گذشت مدت بیش از دوصدسال از تاسیس دولت نام نهاد افغان ستان تا به حال با وجود همه تلاش ها  موفق به تامین وحدت ملی واقعی و ساختن ملت واحد نشده و علاوتا عامل ایجاد و تداوم بحران نیز شده است زیرا که نمی شود در تظا د  با نورم های عدالت اجتماعی و با نقض اشکار وحدت ملی از طرف خود ملیت گرایان متعصب عظمت طلب حاکم در جامعه و با رعایت یک جانبه وحدت ملی و با خاموشی  در برابر بی عدالتی ها از طرف دیگر ملیت های محکوم  و ستمدیده این سر زمین بلا کشیده وحدت ملی واقعی را در جامعه تامین نمود .

ادامه مطلب: احتمال محو تدریجی هویت و زبان تاجیکان افغانستانی
 
تاریخ ایجاد در 02 آذر 1391 نوشته شده توسط وحید غیاثپور کاظمی
اخبار
نمایش از 02 آذر 1391

    

 بروید برای زبان تان کار کنید،ولی به زبان فارسی  خیانت نکنید!

 

ای زبان فارسی، ای دُرِ دریای دری

ای تو میراث نیاکان،ای زبان مادری

 

در تو پیدا فرِما، فرهنگ ما،آیین ما

از تو برپا،رایت دانایی و دانشوری

ادامه مطلب: مردم ما آرامش و ترقی میخواهند ، پشتونست ها در فکر قوم سالاری و پارسی ستیزی اند
 
تاریخ ایجاد در 02 آذر 1391 نوشته شده توسط پایگاۀ تاجیکان /یوتوب
اخبار
نمایش از 02 آذر 1391

 

 
تاریخ ایجاد در 23 آبان 1391 نوشته شده توسط عصر دولتشاهی
اخبار
نمایش از 23 آبان 1391


جهاد مردم افغانستان علیه نظام خونخوار و جنایت پیشه یی که حزب دموکراتیک خلق آنرا رهبری می کرد صاف و ساده از ارادۀ فرد فرد مردم سرچشمه می گرفت. با روی کار آمدن این نظام یک حزب پنجاه هزار نفری خواست، درک و دیدگاه خود از جامعه و جهان را بر قاطبۀ مردم تحمیل کرد و با در دست گرفتن قدرت دولتی، پولیس و ارتش به سرکوب بی امان و خونین مخالفین بالقوۀ خود پرداخت. حزب خلق هرشخصیت اجتماعی، دینی و سیاسی یی که عضو حزب خلق نبود دشمن بالقوه به حساب آورده و یکه یکه آنها را گرفتار و اعدام کرد. از سویی هم حزب خلق در پی پیاده کردن برنامه هایی شد که نسخه بدل برنامه های حزب کمونیست شوروی بود. و بدینسان بود که نیاز رویارویی و قیام در برابر این نظام جنایتکار، بیخدا و ضد ملی در نهاد مردم کشور با گذشت هر روز نیرو گرفت و مشروعیت مقدس یافت.

ادامه مطلب: یوسف رهایی ، یکی از غازیان جهاد و مقاومت
 
تاریخ ایجاد در 14 آبان 1391 نوشته شده توسط عزیز آریانفر
اخبار
نمایش از 14 آبان 1391«ما نمی خواهیم  افغانستان را قربانی پشتونستان  کنیم»
داکتر موسی شفیق

نگاهی توصیفی (descriptive) به پرونده مختومه «دیورند» از منظر «رئال پولیتیک»
و  
نیاز تاریخی به بازگشت به توافقات ژنو

به گونه یی که بارها شاهد بوده ایم، در صحنه سیاسی پر آژنگ کشور، از هر چند گاهی پژواک آوای گوشخراش سمفونی کر کننده «دیورند» طنین انداز شده و هر کس و ناکسی، آگاهانه یا نا آگاهانه، بدون آن که در زمینه اطلاعات دقیق تاریخی داشته باشد، با هنگامه برپایی، به ابراز نظر می پردازد. از این رو، بر آن  شدیم در این نبشته نگاهی به این مساله ببفگنیم:

ادامه مطلب: نگاهی توصیفی به پروندۀ مختومه "دیورند"
 
تاریخ ایجاد در 09 آبان 1391 نوشته شده توسط دکتر صاحبنظر مرادی
اخبار
نمایش از 09 آبان 1391

مسئله سرحدات افغانستان، تا زمان سلطنت امير عبدالرحمن خان با وجود تماسها و مذاکرات امیر شیر علی خان با مقامات روسی وانگلیسی وراه اندازی سیاست های پیش قدمی درین جغرافیا، بطوررسمی ومشخص حل نشده بود. تا این وقت بين افغانستان و همسايه گان با استفاده از عوارض جغرافيايی مثل کوه و دريا سرحدات بصورت شفاهی بین دولت خراسان ودول هندبرتانوی وپارارود مستملکه روسیه تفاهم شده بودند. ساختاردولت ومرزها همان طوریکه دکتراشرف غنی احمدزی باور دارد، میراث مهم دوره عبدالرحمان خان است."سرحدات افغانستان دردوره امیرعبدالرحان خان شکل فعلی خودرااختیارکرد. میراث دوم [اساسگذاری] مرکزیت درافغانستان است..."

ادامه مطلب: خط دیورند ، اژدهای آدمی خوار
 
تاریخ ایجاد در 05 آبان 1391 نوشته شده توسط نورمحمد خرمی
اخبار
نمایش از 05 آبان 1391

حرف های در بارۀ عدم شناسایی مرز شناخته شدۀ بین المللی افغانستان با پاکستان ؛موسوم « به خط دیورند»


به نظر بنده ، عدم شناسایی « خط دیورند »، غوغای ای است برای هیچ که از طرف یک عدۀ محدود از عناصر وابسته به حلقات ولترا ناسیونایست پشتون گاه نا گاهی علم میگردد. این عده که ذهن خود را در حسرت باز آفرینی امپراتوری احمد شاهی درانی « از آمو تا اباسین» مصروف نگه میدارند باید بدانند که این یک هدف غیر واقعبینانه ، غیر عملی و دست نیافتی است.

 

ادامه مطلب: حرف هایی در بارۀ عدم شناسایی " خط دیورند "
 
تاریخ ایجاد در 04 آبان 1391 نوشته شده توسط پایگاۀ تاجیکان
اخبار
نمایش از 04 آبان 1391

 

عید سعید قربان را به تاجیکان ، همدیاران و همه مسلمانان مبارک باد می گوییم .

میدانیم که عید داشتن در متن ِ مرگ و ویرانی و بدبختی های بی شمار ، چیزی بیش از یک مساله ای  دینی نمی باشد . عید واقعی ، آنگاه میسر است که مردم خوشی واقعی داشته باشند ، در امن و آسایش و آزادی زنده گی کنند . بد بختانه ، در " اوغانستان " دیری است که مردم خوشی ، آرامش و آسایش را به چشم ندیده اند و عید های شان خونین و اندوهگین بوده است. از خداوند ( ج ) می خواهیم که مردم ما را از این بدبختی و سیاهروزی نجات دهد و تخم فاشیزم اوغانی و دهشت افگنی را از کشور ما ، از منطقه و از جهان گم کند .

 
تاریخ ایجاد در 01 آبان 1391 نوشته شده توسط محمد کاظم کاظمی
اخبار
نمایش از 01 آبان 1391

 

این مطلب در ویژه‌نامه محمدحسین جعفریان در سلسله ویژه‌نامه‌های «حکایت شاعر» چاپ شد. «حکایت شاعر» از سوی واحد آفرینشهای ادبی حوزه هنری منتشر می‌شود. در ویژه‌نامه محمدحسین جعفریان مطالب خواندنی بسیاری در مورد او می‌توان یافت.

نمای اول‌

شمشیر روی نقشه‌ی جغرافیا دوید

این‌سان برای ما و تو میهن درست شد

یعنی که از مصالح دیوار دیگران‌

یک خاکریز بین تو و من درست شد

و این خاکریز که بین ما درست شد، همه چیز را در این قلمرو وسیع زبانی‌، این وطن مشترک فرهنگی به دو نیم کرد. نه‌، چه می‌گویم‌؟ به دو نیم هم نکرد، که دو نیمه پنداشته شد. این خاکریزی بود که در ذهن ما مردم همزبان شکل یافته بود، وگرنه اگر نیک بنگریم‌، هیچ کشوری از همسایگان و غیرهمسایگان را از نظر فرهنگی به ایران نزدیک‌تر از افغانستان نمی‌توان یافت‌.

ادامه مطلب: جعفریان و افغانستان
 
تاریخ ایجاد در 30 مهر 1391 نوشته شده توسط پایگاۀ تاجیکان /یوتوب
اخبار
نمایش از 30 مهر 1391

آقای عبداللطیف پدرام با گروهی از مردم بدخشان( بخش نخست ).

 
تاریخ ایجاد در 29 مهر 1391 نوشته شده توسط عبدالرحیم احمد پروانی
ROOT»
نمایش از 29 مهر 1391

طالبان به کودک کشی روی آورده اند
آیا خون ملالی یوسفزی رنگین تر از خون کودکان ماست؟

حمله سنگدلانه طالبان به ملالی یوسفزی دخترچهارده ساله پاکستانی به جرم دفاع از آموزش دختران، واکنش مردمان مختلف از اقشار مختلفی را بر انگیخت. از یانکی مون دبیر کل سازمان ملل متحد گرفته تا مادونا آواز خوان نامی که نام ملالی را بر پشت خود نوشت و خواند و رقصید و حتی مردمان عادی نفرت خود را از این عمل کثیف طالبان به شدت ابراز کردند. همدلی و همدردی با ملالی شجاع و دلیر تا حدی بود که با هواپیمای ویژه به انگلستان آورده شد تا مورد تداوی قرار بگیرد. ملالی که قبل از آن نیز به حیث خردسالترین مدافع حقوق بشر در پاکستان تبارز کرده بود، در یک روز به سر خط اخبار راه یافت و حس همدردی توام با احترام جهانیان را از آن خود ساخت.

ادامه مطلب: آیا خون " ملالی یوسفزی " رنگین تر از خون کودکان ماست؟
 
تاریخ ایجاد در 27 مهر 1391 نوشته شده توسط آثار حکیمی
اخبار
نمایش از 27 مهر 1391
هرچند تکراری ترین حرف این ده سال، این بود که کرزی می‌گفت طالبان برادران من اند. پاکستان برادر من است. مردمان آن سوی مرز دیورند، قوم و برادر من اند. باری هم در سال 2007 خبر مخالفت طالبان پاکستانی با آموزش دختران و فعالیت مکاتب در مناطق زیر نفوذ شان مطرح شد، آقای کرزی آن زمان با جدیت گفت:  ما نمی‌گذاریم که بچه‌های وزیرستان و خیبر بی سواد بمانند. او به این وعده اش عمل هم کرد. وزارت به‌نام سرحدات و قبایل زیر اداره‌ی او، صدها تن از دانشجویان وزیرستان و منطقه‌ی خیبر پاکستان را از سهم بورسیه‌ی جوانان افغانستانی به تحصیل فرستاد.

 

ادامه مطلب: اگر خاموش بنشینی گناه است
 
تاریخ ایجاد در 03 مهر 1391 نوشته شده توسط عصر دولتشاهی
اخبار
نمایش از 03 مهر 1391

عصر دولتشاهی
نامگذاری سیاسی و اعتصاب سیاسیتر
به گزارش بی بی سی، نامگذاری دانشگاه تعلیم و تربیه به نام استاد برهان الدین ربانی، شهید صلح، رییس جمهور پیشین کشور و رهبر جمعیت اسلامی افغانستان سبب اعتصاب شماری از دانشجویان این دانشگاه شده است. خبرگزاری بی بی سی که همیشه خبر هایی ازین دست را با آب و تاب هرچه بیشتر نشر می کند، دلیل اعتصاب برخی از دانشجویان را بسیار به تفصیل و ریزه بینی تمام نشرکرده است. حتی بی بی سی از قول برخی از دانشجویان مدعی شده است که درس خواندن در دانشگاهی که نام استاد ربانی برآن باشد، خطر امنیتی دارد. بلی، بی بی سی اراجیفی ازین دست را اگر علیه جاهدین باشد به نشر می رساند؛ جای تعجب نیست. 

ادامه مطلب: نامگذاری سیاسی و اعتصاب سیاسی تر
 
تاریخ ایجاد در 26 شهریور 1391 نوشته شده توسط پایگاۀ تاجیکان
اخبار
نمایش از 26 شهریور 1391

با دریغ و درد ، آگاهی یافتیم که محمد جان شکوری ، یکی از ابرمردان فرهنگ تاجیک ، امروز شانزده هم سپتمبر ، درگذشت . نبود آن مرد فرهیخته و سختکوش که همه عمرش را فدای فرهنگ و ادب مردم تاجیک کرد ، یک ضایعۀ بزرگ و جبران ناپذیر برای ملت تاجیک و همه پارسی زبانان جهان می باشد . ما خود را در این اندوۀ بزرگ شریک می دانیم ، بدین وسیله به خانوادۀ جناب شکوری ، به دوستان و تمام فرهنگیان تاجیک و فارسی زبان تسلیت عرض می کنیم .  برای استاد شکوری فقید فردوس برین و برای بازمانده گان شان صبر جمیل می خواهیم . انالله و انا الیه راجعون .

ادامه مطلب: محمد جان شکوری ، یکی از ابرمردان فرهنگ تاجیک درگذشت
 
تاریخ ایجاد در 19 شهریور 1391 نوشته شده توسط پایگاۀ تاجیکان
اخبار
نمایش از 19 شهریور 1391

شهادت پر عظمت سرور آزاده گان ِ  زمانۀ ما ، شهید احمد شاه مسعود ( رح ) ، را  یک بار دیگر به همه  بازمانده گان ، یاران ، دوستداران و رهروان ِ راهش تبریک و تسلیت می گوییم. روح پاک و ملکوتی اش شاد و یادش همیشه گرامی باد . 

امسال نیز ، مانند سالهای پیش ، سالروز شهادت سپه سالار نبرد آزادی خواهی و سردار مقاومت ملی در داخل و خارج افغانستان با بسیار شکوه و جلال برگزار می گردد. شکی نیست که یاد مسعود بزرگ ( رح ) همیشه در ذهن مردم ما سبز خواهد ماند و داستان دلیری و پایداری و آزاده گی اش نسل اندر نسل تکرار خواهد گشت .

ادامه مطلب: شهادت سالار جهاد و مقاومت را تبریک و تسلیت می گوییم
 
تاریخ ایجاد در 15 شهریور 1391 نوشته شده توسط daryadeli
اخبار
نمایش از 15 شهریور 1391زهربادا شیرمادر برکسی، کو زبان مادری گم کرده است

هرچند این بیت را لایق شیرعلی، شاعر فقید تاجیک زمانی گفته بود که زبان فارسی در آسیای میانه، از یک سو با هجوم زبان روسی حتا الفبایش را از دست داده بود و از سویی دیگر، پس از (تبر تقسیم) محلات تاجیک نشین، شهرهای چون سمرقند و بخارا که از پایگاه‌های مهم و بزرگ این زبان به شمار می‌روند، زیر اداره‌ی رژیم‌های مستبد ازبکستان قرار گرفتند.

ادامه مطلب: زهربادا شیرمادر برکسی ، کو زبان مادری گم کرده است
 
تاریخ ایجاد در 15 شهریور 1391 نوشته شده توسط daryadeli
اخبار
نمایش از 15 شهریور 1391

گزارش هایی در رسانه های همگانی اوغانستان نشر گردیده است که از دیوانگی و وحشی گری بی اندازۀ کارگزاران فاشیست دولت کابل پرده بر میدارد . فاشیست های پلید پشتون ، بی حیایی و دیده درایی را به حدی رسانده اند که با هیچ واژه ای نمی توان بی نهایتی دون مایه گی آنها را بیان کرد. گزارش شده است ادارۀ ، یکی از شخصیت های فرهنگی و شناخته شده ای فارسی زبان را به خاطری که واژۀ " دانشگاه " را به کار برده است به " کمیسیون امور دینی ...." فراخوانده اند و از وی " تحقیقات " کرده اند که چرا واژۀ دانشگاه را استفاده کرده است و ....  ( ادامه را حتمن بخوانید )

ادامه مطلب: واژۀ " دانشگاه " در یک ارگان دولتی باعث جنگ شد
 
تاریخ ایجاد در 15 شهریور 1391 نوشته شده توسط محمد عالم دانش
اخبار
نمایش از 15 شهریور 1391

در سوک قهرمان ملی آن راد مرد آزاده احمد شاه مسعود (رح)
افغانستان از جمله کشور های است که از زمانه های دور به این طرف فراز و نشیب زیادی را به تجربه نشسته و به آن دست و پنجه نرم نموده است، بخصوص بعد از کسب استقلال، رژیم ها و نظام های که گاه با مداخله مستقیم استعماریون وقت و زمانی هم با کمک های نا مرعی و غرض آلود اجانب این سرزمین را به خاک و خون کشانده اند که تاریخ معاصر گواه این حوادث تلخ بوده است.

ادامه مطلب: در سوگ قهرمان ملی
 
تاریخ ایجاد در 15 شهریور 1391 نوشته شده توسط پایگاۀ تاجیکان
اخبار
نمایش از 15 شهریور 1391

نویسنده "سرگذشت ادبیات تاجیک" در گفت‌وگو با فارس:

"قصه مرغ سمندر" قصه بازیابی هویت فارسی زبانان است

خبرگزاری فارس: کتاب قصه مرغ سمندر دانشنامه نقد کامل شعر معاصر تاجیک در چند سال اخیر است که به بازیابی هویت این بخش از زبان فارسی کمک کرده و مسائل و جریان‌هایی را که از سر گذرانده به خواننده نشان می‌دهد.

ادامه مطلب: نویسندۀ " سرگذشت ادبیات تاجیک " در گفت و گو با فارس
 
تاریخ ایجاد در 05 شهریور 1391 نوشته شده توسط پایگاۀ تاجیکان
اخبار
نمایش از 05 شهریور 1391

قرار گزارش نشریۀ آرمان ملی ، وزارت معارف افغانستان به مکتب های کابل و دیگر مناطقی که اکثریت باشنده گان آن فارسی زبان هستند ، دستور داده است که از ساعت های تدریس زبان فارسی کم کنند و ساعت های تدریس زبان پشتو را افزود سازند . فاروق وردک وزیر معارف که یک فاشیست بسیار افراطی و از گماشتگان حزب ضد اسلامی گلبدین حکمتیار می باشد ، بر اساس برنامه های پشتونیزه کردن افغانستان ، میخواهد از قدرت دولتی خویش به حد اکثر سوء استفاده نماید و هر روز گامی نو در جهت تحمیل زبان پشتو بردارد . این چیزی است که همه پشتونیست های افغانستان در هر مقام و موقعیتی که هستند آنرا عملی می سازند .

ادامه مطلب: گامی دیگر در جهت تحمیل زبان پشتو
 
تاریخ ایجاد در 04 شهریور 1391 نوشته شده توسط پرتو نادری
اخبار
نمایش از 04 شهریور 1391وقتی کسی به نام مولوی مجب الرحمان، تمام خشونت طالبان را در حنجرهء خود جمع می کند وبعد فتوا می دهد که موسیقی حرام است و نباید کنسرتی راه اندازی شود، تازه پس از یک دهه دهل کوبیدن بر بام دموکراسی، آزادی های مدنی و حقوق بشر، صدای پای طالب را بار دیگر در دهلیز خانۀ خود می شنویم و صدای شلاق او را که بر اندام زنی در خیابان می پیچید! شنیدن یک چنین خبری از سرزمین چون هرات با آن همه گذشتۀ غنامند تاریخی وفرهنگی شگفتی انگیز به نظرمی آید!

ادامه مطلب: آزمون های استخباراتی همسایه گان
 
تاریخ ایجاد در 04 شهریور 1391 نوشته شده توسط کاوه جبران / برگرفته از تارنمای بی بی سی
اخبار
نمایش از 04 شهریور 1391

افغانستان سرزمین حکایت‌هاست، حکایت‌هایی که جبر تاریخ هیچ‌گاه مجال بروز به آن‌ها نداده و انگار دستی این خاطرات را در جمجمه انسان این سرزمین خفه کرده است.
مطالب مرتبط


روزگاری‌ سپری شده و اکنون عقده‌های سرکوفته ناشی از این حکایت‌ها، ما را از هم دور می‌کند؛ بی‌ آنکه دور آتشی جمع شده و حکایتی کرده باشیم.

"دختر وزیر" یکی از این حکایت‌هاست. کتابی نزدیک به سیصد صفحه، ریزه‌روایتی از یک نسل‌کشی.
حکایت کتاب و نویسنده

در اواخر سده نوزدهم دکتر لیلیاس همیلتون به افغانستان می‌آید. او پزشک دربار عبدالرحمن‌ خان است. آنگونه که از مقدمه نویسنده پیداست او برای ماموریت مشخصی به افغانستان فرستاده شده و ترجیح می‌دهد راز این ماموریت به دست فراموشی سپرده شود.

ادامه مطلب: دختر وزیر ، روایتی از یک نسل کشی
 
تاریخ ایجاد در 31 مرداد 1391 نوشته شده توسط شاه منصور شاه میرزا
اخبار
نمایش از 31 مرداد 1391


نقد کامل در زمینه ادبیات تاجیکی
اخیرا انتشارات مرندیز شهر مشهد کتاب ”قصه مرغ سمندر"، نوشته بهروز ذبیح الله ، محقق و شاعر تاجیک را منتشر نموده است .
عنوان کتاب - قصه  مرغ سمندر برگرفته از یک شعر بازار صابر،شاعر معاصر تاجیک است بدین گونه :

ادامه مطلب: نقد کامل در زمینه ادبیات تاجیکی
 
تاریخ ایجاد در 28 مرداد 1391 نوشته شده توسط پرتو نادری
اخبار
نمایش از 28 مرداد 1391


تازه گی ها «سمفونی بادها» در انجمن قلم افغانستان نواخته شد وعلاقمندان شعر لیلا صراحت روشنی، پس ازهشت سال، صدای او را در این سمفونی شنیدند. جامعۀ فرهنگی افغانستان صدای لیلا را با «طلوع سبز» در دهۀ شست خورشیدی شنیده بودند و پس از آن با انتشار گزینه های شعری « تداوم فریاد»، «حدیث شب»، « از سنگ ها و آیینه ها» و « روی تقویم تمام سال» لیلا به صدای بلند و با شکوهی در گسترۀ ادبیات معاصر کشور بدل شد.

ادامه مطلب: سمفونی باد ها در انجمن قلم افغانستان
 
تاریخ ایجاد در 28 مرداد 1391 نوشته شده توسط پایگاۀ تاجیکان
اخبار
نمایش از 28 مرداد 1391

فرا رسیدن عید فرخندۀ روزه داران را به همه خواننده گان ارجمند و همه مسلمانان جهان مبارک باد می گوییم . از پرودگار بی همتا و بی زوال میخواهیم که به حال همه مردم مسلمان و همه مردمان ستمدیدۀ میهن ما رحم فرماید و خاک پاک ما را از چنگال خونین  اوغان ملتی ها ، طالبها ، گلبدینی ها ، سورخلقی ها و دیگر سمسوری های پشتونیست رهایی بخشد . از دست آن خون آشامان قبیله پرست ، سالهای سال است که ما عید نداریم ، خوشی نداریم ، آرامی نداریم . حاکمیت پشتونی ، یک مصیبت تاریخی بود که 265 پیش بر ما نازل گردید و تا امروز در آتش خشم و خشونت و خیانتکاری آن می سوزیم .

ادامه مطلب: عید مبارک
 
تاریخ ایجاد در 28 مرداد 1391 نوشته شده توسط خبرگزاری فارس
اخبار
نمایش از 28 مرداد 1391

با مساعدت دفتر منطقه‌ای آسیای مرکزی، افغانستان و شبه قاره خبرگزاری فارس صورت گرفت

چاپ کتاب "سرگذشت ادبیات تاجیک در دوران شوروی" به زبان فارسی

خبرگزاری فارس: "قصه مرغ سمندر؛ سرگذشت ادبیات تاجیک در دوران شوروی" تازه‌ترین اثر "بهروز ذبیح الله" توسط انتشارات "مرندیز" و با مساعدت دفتر منطقه‌ای آسیای مرکزی، افغانستان و شبه قاره خبرگزاری فارس به خط فارسی در ایران منتشر شد.
به گزارش خبرنگار منطقه‌ای خبرگزاری فارس، نوسنده کتاب در پنج باب مرحله به مرحله سرنوشت ادبیات تاجیک در قرن بیستم میلادی را برای خوانندگان فارسی زبان روایت کرده است.
این اولین تحقیق جامع درباره روند تحول ادبیات تاجیک در دوران سلطه کمونیسم است که با هدف آشنایی همه فارسی زبانان با سرگذشت و سرنوشت حدود 2 قرن جدایی و انقطاع فرهنگی و ادبی فارسی گویان آسیای میانه از پیکره عظیم ادبیات فارسی، نوشته شده است.

ادامه مطلب: سرگذشت ادبیات تاجیک در دوران شوروی
 
تاریخ ایجاد در 27 مرداد 1391 نوشته شده توسط حسین بختیاری
اخبار
نمایش از 27 مرداد 1391


گپهایی با نویسنده بی هویت سایت فاشیستی بینوا
 حسین بختیاری ـ مزار شریف

دنیای مجازی انترنت هم یکی از فرصت های بسیار نیک و شایسته برای کار های ارزنده در حیات اجتماعی است.اما آنانیکه حد اقل جرئت ابراز هویت خود را ندارند، چگونه ازین دنیای مجازی، استفاده های نامعقول میکنند. جای تعجیب نیست، زیرا فرهنگ و اندیشه آنان به همان اندازه یی است که سازنده افکار کاذب شان باشد.

ادامه مطلب: بهتان ها به والی بلخ ، سازماندهی شده اند !
 
تاریخ ایجاد در 25 مرداد 1391 نوشته شده توسط عبدالسلام احمد ی مقیم
اخبار
نمایش از 25 مرداد 1391

 

ایجاد و تداوم بحران موجود در  کشور ما ناشی از  مداخلات :
 اول-- جنا های درگیر  داخلی . دوم -- جناهای درگیر  منطقوی. سوم -- جنا های درگیر بین المللی  میباشد.
 می پردازم به شرح مختصر هرکدام از عوامل و  راه های  احتمالی  بیرون رفت از بحران .
اول--  درگیری جنا های داخلی
اگر به تا ریخچه  درگیری ها بین جنا های داخلی درین سرزمین با ساختاراقلیت های قومی و ملیتی  بصورت فشرده نظر اندازیم دیده میشود که این درگیری ها هماره در طول تاریخ وجود داشته و اکثرا باعث قتل شخصیت های سیاسی اجتماعی نظامی و متاسفانه عامل قتل های دسته جمعی انسان های بیگناه شده است . منشاه  این درگیریها  را می توان اختلافات قومی – عقیدوی و  سیاسی  واکثرا  قدرت طلبی شخصیت ها ی خود خواه  دانست .

ادامه مطلب: عوامل عمدۀ بحران در کشور و راه های بیرون رفت
 
تاریخ ایجاد در 24 مرداد 1391 نوشته شده توسط برگردان از : ستار سعیدی
اخبار
نمایش از 24 مرداد 1391داستان شجاعت و عزم راسخ نثاراحمدی بهاوی، تکواندوکار افغان، بسیار شبیه افسانه های المپیک است و کشوری که او از آن می آید: افغانستان.

عضله ران بهاوی در رَوند دوم مبارزه اش دربرابر حریفی از مراکش، پاره شد. این یک جراحت قدیمی بود که دوباره عود کرده بود. جراحتی که پزشکان به خاطر آن، چند ماه پیش از المپیک، به نثاراحمد هشدار داده بودند که احتیاط کند. او برای معالجه جراحتش، به آلمان و هند هم رفت. با این حال، جراحت در ناحیه ران، باعث نشد که بهاوی ورزش پرافت و خیز تکواندو را کنار بگذارد.

ادامه مطلب: بهاوی مدال نگرفت، حماسه آفرید
 
تاریخ ایجاد در 20 مرداد 1391 نوشته شده توسط نجوا کوشانی
اخبار
نمایش از 20 مرداد 1391

آغاز تلاشها برای انتخابات آینده ریاست جمهوری/ پست های کلیدی از وجود جمعیتی باید تصفیه شود


در سالهای اخیر بخصوص پس از آنکه بسم الله محمدی از پست فرماندهی کل ارتش افغانستان به وزارت امور داخله تبدیل شد، وزارت دفاع ملی از وجود اشخاص مربوط به جبهه شمال و بخصوص کسانیکه در برابر طالبان جنگیده اند، تصفیه شد.
در حال حاضر در تمامی پست های مهم و اجرایی وزارت دفاع ملی اشخاص از یک قوم و یک جریان خاص جابجا شده اند، افرادیکه دارای فکر ضد طالبانی بودند  و انگیزه دفاع از وطن را داشتند همه برکنار و خانه نشین شده اند.

ادامه مطلب: پست های کلیدی از جمعیتی ها تصیفه شود
 
تاریخ ایجاد در 19 مرداد 1391 نوشته شده توسط پایگاۀ تاجیکان
اخبار
نمایش از 19 مرداد 1391

شعری از " فضل الله زرکوب " در ستایش " تهمینه کوهستانی " و آهنگی در بزرگداشت از " موزونه چاری یوا " ، دو بانوی تاجیک از دو سوی دریا .

در المپیک امسال ( لندن 2012) ، از افغانستان برای نخستین بار در تاریخ آن کشور ، یک دختر جوان به نام " تهمینه کوهستانی " در مسابقه دویدن شرکت کرد .هر چند که در مسابقه برنده نشد ، اما با حضورش در المپیک جهانی خود را ثبت تاریخ کرد و به مثابه یک قهرمان در نگاه مردمش  قامت افراشت . برای تهمینه کوهستانی شعر و ترانه و ستایش نامه ها ساخته شد و نشر گردید .

ادامه مطلب: شعری در ستایش "تهمینه "و آهنگی در بزرگداشت "موزونه"
 
تاریخ ایجاد در 17 مرداد 1391 نوشته شده توسط غفران بدخشانی
اخبار
نمایش از 17 مرداد 1391

اینک سرودۀ به دلها نشسته و به شهرت رسیدۀ " من ایرانم "  را به صورت نوار به شما پیشکش می کنیم . این شعر در میان پارسی زبانان گسترۀ ایران بزرگ تاریخی دوستداران زیاد دارد . از جناب غفران بدخشانی سپاسگزاریم که شعر " من ایرانم " را در نوار گنجانیدند و در دسترس همگان قرار دادند :

 

 

 

 

 

 
تاریخ ایجاد در 15 مرداد 1391 نوشته شده توسط آرش زاولی
اخبار
نمایش از 15 مرداد 1391

عتیق‌الله بریالی مناسب‌ترین گزینه برای احراز کرسی وز ارت داخله

موشک‌باران چندین‌ماهۀ ارتش پاکستان به ولایت‌های کنر و خاموشی نیروهای اردو و پولیس افغانستان در برابر این یورش‌های راکتی متدواوم، باعث شد تا مجلس نمایندگان افغانستان، بسم‌الله محمدی وزیر داخله و عبدالرحیم وردگ وزیر دفاع افغانستان را استیضاح نموده و از بلندترین پست‌های امنیتی کشور، سبکدوش سازد.
هرچند وظیفۀ اصلی پولیس برقراری امنیت داخلی کشور است و دفاع از سرحدات و تمامیت ارضی افغانستان عمده‌ترین وظیفۀ وزارت دفاع را تشکیل می‌دهد، معهذا پروندۀ نیالودۀ بسم‌الله محمدی نیز در کنار پروندۀ آلودۀ عبدالرحیم وردگ، در تنور واکنش عجولانۀ نمایندگان خشمگین ولسی جرگه، به آتش کشیده شد.

ادامه مطلب: عتیق الله بریالی مناسب ترین گزینه برای وزارت داخله
 

صفحه16 از25

<< شروع < قبلی 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 بعدی > پایان >>

مطالب دیگر

حاضرین در سایت

ما 29 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برگ تاجیکان در رخنامه

 

 

 

 

 

 

تاجیکان در قرن بیستم

پایگاۀ آزاده گان تاجیکستان

خبرها و نوشتارها در بارۀ تاجیکستان، در پایگاۀ آزاده گان . ببینید :


 

| + - | RTL - LTR
برای حمایت از ما امتیاز دهید